Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordonanta de urgenta nr. 26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Ordonanta de urgenta nr. 26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 26 Apr 2019       2848 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 309 din 19.04.2019

Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A fost promulgat la 11.09.1865
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Intrucat este necesara acoperirea vidului legislativ in domeniul muncii ocazionale si in scopul reducerii muncii fara forme legale, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ofera o facilitate pentru beneficiar in vederea recrutarii rapide a fortei de munca, crescand gradul de ocupare, reducand concomitent procedurile birocratice si reducand semnificativ ponderea muncii nedeclarate in domeniile reglementate.

Tinand cont de faptul ca Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deroga de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementeaza distinct modalitatea prin care zilierii pot desfasura activitati cu caracter ocazional, munca necalificata cu caracter ocazional putandu-se presta numai in anumite domenii din economia nationala,

dat fiind ca, in prezent, munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta numai in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03,

tinand cont de lipsa acuta de personal cu care se confrunta angajatorii, precum si de specificitatea anumitor activitati, care presupun utilizarea muncii necalificate, cu caracter sezonier, ocazional si pe un termen relativ scurt, pretandu-se, asadar, la exigentele dispozitiilor Legii nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere faptul ca, in domeniul agriculturii este necesara desfasurarea unei activitati sezoniere, care necesita o durata a activitatii de cel putin 180 de zile pe durata unui an calendaristic,

tinand cont de faptul ca zilierul este lipsit de drepturile conferite de sistemul public obligatoriu de asigurari sociale si de sanatate,

avand in vedere faptul ca trebuie tinuta o evidenta zilnica a zilierilor, in forma electronica, pentru a nu eluda cadrul legal existent si pentru a preveni eventualele abuzuri ale beneficiarilor de lucrari si asigurarea protectiei zilierilor, precum si pentru scaderea birocratiei si simplificarea procedurilor administrative de inregistrare a zilierilor,

avand in vedere faptul ca, in contextul deficitului de forta de munca de pe piata muncii, masurile propuse sunt de natura a creste credibilitatea mediului de afaceri, asigurand totodata desfasurarea activitatilor specifice necalificate in conditii optime, in timp util si cu un impact social pozitiv pe piata muncii,

tinand cont de faptul ca este necesara reglementarea privind acordarea perioadei in care se acorda calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate zilierilor care opteaza sa se asigure in sistem pentru a beneficia de pachetul de servicii de baza, in functie de termenul de depunere a declaratiilor,

deoarece neadoptarea prezentei reglementari ar conduce la aplicarea unei proceduri administrative birocratice, mai anevoioase pentru angajator, care ar rezulta din incheierea obligatorie a unui contract individual de munca (procedura care este, in multe situatii, excesiva prin raportare la durata necesara desfasurarii activitatii),

urgenta extinderii domeniilor de activitate in care se poate desfasura munca ziliera rezida in principal din nevoia de forta de munca din economia nationala coroborata cu rata foarte scazuta a somajului. In considerarea celor expuse mai sus, neadoptarea acestui act normativ in regim de urgenta ar crea prejudicii importante atat mediului concurential, cat si beneficiarilor de servicii . Legea zilierilor reprezinta instrumentul cel mai flexibil de angajare atat pentru companii, cat si pentru zilieri prin eliminarea procedurilor administrative birocratice de inregistrare, precum si facilitarea angajarii si incetarii raporturilor de munca .

Totodata, infiintarea Registrului electronic de evidenta a zilierilor necesita o perioada de timp adecvata demararii si realizarii procedurilor de achizitie publica, precum si a productiei aplicatiei informatice ce urmeaza a fi utilizata pentru evidenta zilierilor.

De asemenea, neadoptarea prezentului act normativ va conduce la neincasarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiilor aferente perioadelor lucrate de zilieri.

Avand in vedere faptul ca, la nivel mondial, unul din sase cupluri este afectat de infertilitate, aceasta afectiune fiind clasata pe locul 5, la nivel mondial,

tinand cont de faptul ca, potrivit Institutului National de Statistica, in Romania, rata fertilitatii scade alarmant, inregistrandu-se un declin demografic important, se estimeaza ca in acest ritm, in 2050, Romania va ajunge la o populatie de doar 14 milioane de locuitori, fata de aproximativ 19 milioane, cat sunt in prezent.

In considerarea faptului ca in Romania se efectueaza anual 5.000 de fertilizari "in vitro", de 10 ori mai putin decat in Europa de Vest,

din datele Institutului National de Statistica in anul 2016, in Romania s-au nascut circa 190.000 de copii (adica o rata a natalitatii de 8,6 nascuti vii la 1.000 de locuitori), in scadere fata de 2010 (211.000), 2000 (234.000) si 1990 (315.000).

Avand in vedere ca prezentul act normativ isi propune masuri de incurajare a natalitatii, orientate catre populatia activa, prevenind un declin demografic cu consecinte extrem de grave la nivel social, economic si politic,

luand in considerare faptul ca o societate care asaza copiii in centrul preocuparilor sale reprezinta conditia prealabila pentru cresterea ratei natalitatii,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articolul I

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale si a gradinilor botanice din subordinea universitatilor, pentru activitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. g) si i);".

2. La articolul 1 alineatul (3), literele b) si d) se abroga.

3. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul agriculturii, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic."

4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:

"Articolul 41

La data de 20 decembrie 2019 se infiinteaza Registrul electronic de evidenta a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenta zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenta a zilierilor se achizitioneaza de Inspectia Muncii, in conditiile legii. Metodologia de intocmire si transmitere a registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si inregistrarile care se efectueaza in acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la infiintarea registrului electronic de evidenta a zilierilor."

5. La articolul 5 alineatul (2), literele a) -c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) sa infiinteze, sa completeze si sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor conform metodologiei si modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii si justitiei sociale;

b) sa transmita Registrul electronic de evidenta a zilierilor inspectoratului teritorial de munca, zilnic, inainte de inceperea activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu beneficiarul;

c) sa prezinte Registrul electronic de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;".

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 7

(1) Remuneratia primita de zilier pentru activitatea prestata este supusa impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Calculul, plata si declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilier sunt in sarcina beneficiarului.

(3) Pentru remuneratia platita zilierilor, beneficiarul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca prevazuta de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 8

Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul electronic de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 9

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 52/2011    Activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri    OUG 26/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reglementarea activitatii zilierilor
Sursa: EuroAvocatura.ro