Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulament din 10.04.2019, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE

Regulament din 10.04.2019, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE

  Publicat: 06 May 2019       2315 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare din 10.04.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 344 din 06.05.2019

Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.

Articolul 1

Prezentul regulament stabileste un cadru organizat pentru tranzactionarea, in regim concurential, in mod transparent, public, centralizat si nediscriminatoriu, a energiei electrice, inclusiv prin incheierea contractelor de procesare a combustibilului, si anume:
a) modul de stabilire a ofertelor de vanzare sau de cumparare a energiei electrice de catre participanti;
b) modul de stabilire a ofertelor de procesare a combustibilului;
c) modul de organizare a licitatiilor/sesiunilor de tranzactionare;
d) modul de stabilire a tranzactiilor si de contractare a energiei tranzactionate, respectiv de stabilire a prevederilor contractelor de procesare a combustibilului;
e) modul de gestionare si publicare a informatiilor privind participantii, ofertele si tranzactiile efectuate.

Articolul 2
Prin implementarea modalitatilor de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa, negociere continua si prin contracte de procesare se urmareste asigurarea unui cadru eficient si transparent de tranzactionare pe piata concurentiala de energie electrica si nediscriminarea participantilor la piata .

Articolul 3
Prezentul regulament se aplica:
a) titularilor de licenta din sectorul energiei electrice, inclusiv operatorului pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica;
b) persoanelor fizice sau juridice care, potrivit legii, pot desfasura activitati in sectorul energiei electrice fara a detine o licenta acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, respectiv persoanelor juridice avand sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene carora Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei le-a confirmat dreptul de participare la pietele de energie electrica din Romania.

CAPITOLUL II
Definitii si abrevieri

Articolul 4
(1) In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile folosite au semnificatiile definite in Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Semnificatia termenilor utilizati este urmatoarea:
a) caracteristici ferme - caracteristici ale unei oferte, ale caror valori de pornire sunt precis determinate, iar dupa incheierea tranzactiilor pe baza regulilor descrise pentru fiecare modalitate de tranzactionare in prezentul regulament, acestea determina valori precise, fixe, constante la nivelul celor stabilite la tranzactionare pe toata perioada de valabilitate a contractului ale cantitatii orare si totale si pretului tranzactiei si asupra carora contractul asociat tranzactiei nu permite modificari;
b) contract-cadru - contract cu structura si prevederi predefinite, care contine prevederi care nu pot fi modificate, utilizate de toti participantii inregistrati la modalitatea respectiva de tranzactionare, precum si prevederi specifice, referitoare exclusiv la termene si modalitati de plata, garantii si penalitati, pe care initiatorul le poate modifica, specificand propriile conditii;
c) contract standard - contract de vanzare-cumparare a energiei electrice cu structura, termeni si conditii predefinite, utilizat de toti participantii inregistrati pentru tranzactionarea in modalitatea de tranzactionare pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica, conform careia contractele sunt atribuite prin negociere continua;
d) conventie de participare la o modalitate de tranzactionare aferenta pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica - conventie standardizata stabilita de operatorul pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica, care prevede drepturile si obligatiile reciproce dintre acesta si fiecare participant la modalitatea respectiva de tranzactionare aferenta pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica;
e) cel mai bun pret - cel mai mic pret dintre preturile ofertelor de vanzare, respectiv cel mai mare pret dintre preturile ofertelor de cumparare, la un moment dat;
f) entitate agregata - rezultatul asocierii dintre doi sau mai multi producatori de energie electrica din surse regenerabile, in vederea participarii impreuna la Piata concurentiala, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) licitatie extinsa - licitatie in care se accepta oferte de ambele parti, vanzare si cumparare;
h) marca de timp - identificator care asociaza unei oferte momentul exact de introducere a acesteia: ziua, ora, minutul si secunda;
i) negociere continua - modalitate de negociere in care atat pretul ofertelor de pe partea initiatoare, cat si al celor de pe partea respondenta pot fi modificate, iar tranzactiile se incheie in orice moment in care se indeplinesc conditiile de corelare;
j) oferta coinitiatoare - oferta de acelasi tip, si anume care prevede aceeasi cantitate de energie electrica, acelasi profil zilnic de livrare si aceeasi durata a livrarii, aceeasi optiune privind tranzactionarea integrala/partiala, daca este cazul, si are acelasi obiect, si anume vanzarea sau cumpararea, cu o oferta initiatoare si care implica aderarea la acelasi contract cu aceasta;
k) oferta initiatoare - oferta de energie electrica sau de procesare a combustibilului care initiaza procesul de tranzactionare conform prevederilor prezentului regulament;
l) oferta de raspuns - oferta care raspunde cerintelor unei oferte initiatoare;
m) oferta ferma - oferta care nu poate fi anulata sau modificata pe parcursul derularii licitatiei;
n) operator al pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica - persoana juridica titulara de licenta care asigura organizarea si administrarea unei piete centralizate de contracte de energie electrica, inclusiv de contracte de procesare a combustibilului, in conformitate cu reglementarile emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
o) participant la piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - titular de licenta sau persoana fizica sau juridica prevazuta la art. 3 lit. b) care se inscrie la aceasta piata si respecta conventia de participare la o modalitate de tranzactionare aferenta pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica; in cazul participarii ca o singura entitate agregata a mai multor producatori de energie electrica din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care acestia il desemneaza sa tranzactioneze energia electrica;
p) piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - cadrul organizat de incheiere intre participantii la piata in mod transparent, prin licitatie publica, a contractelor cu livrare fizica de energie electrica, inclusiv a contractelor de procesare, organizat si administrat de operatorul pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica, pe baza unui ansamblu de modalitati avand ca baza ofertarea publica si nediscriminatorie, cu scopul de a contracta energia electrica pe termen determinat, la un pret transparent, rezultat din echilibrul cererii si al ofertei;
q) platforma de tranzactionare - sistem informatic stabilit si mentinut de operatorul pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica in scopul realizarii tranzactiilor pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica, pentru fiecare dintre modalitatile prevazute in prezentul regulament;
r) produs echivalent - unul sau combinatia dintre mai multe produse tranzactionate pe piata concurentiala, prin cumpararea sau, dupa caz, prin vanzarea caruia/careia s-ar putea reconstitui cantitatea neprimita/nelivrata in perioada de livrare ramasa in urma rezilierii unui contract, cu acelasi profil zilnic de livrare;
s) valori de pornire - valorile caracteristicilor unei oferte la momentul introducerii sale pe piata in vederea tranzactionarii.

Articolul 5
Abrevierile utilizate in cadrul prezentului regulament au urmatoarele semnificatii:
a) ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
b) CET - ora Europei Centrale;
c) OPCCB - operatorul pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica;
d) PCCB - piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica;
e) PCCB-LE - modalitate de tranzactionare pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica conform careia contractele sunt atribuite prin licitatie extinsa, cu posibilitatea existentei mai multor ofertanti de ambele parti;
f) PCCB-NC - modalitate de tranzactionare pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica conform careia contractele sunt atribuite prin negociere continua;
g) PCCB-PC - modalitate de incheiere, pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica, a contractelor de procesare a combustibilului;
h) PC-OTC - piata centralizata cu negociere dubla continua de energie electrica, care functioneaza in baza Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 49/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) PZU - piata pentru ziua urmatoare;
j) Regulament - regulamentul privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare;

Afişează Regulament din 10.04.2019, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANRE    OPCCB    Energie electrica    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anularea deciziei de sanctionare. Lipsa dovezilor de neindeplinire a atributiilor de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2585 din 08.03.2016

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016Articole Juridice

Model Contract executie lucrari
Sursa: EuroAvocatura.ro