Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 278/2019 privind organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019

Hotararea nr. 278/2019 privind organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019

  Publicat: 10 May 2019       1109 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
In Monitorul Oficial nr. 362 din 09.05.2019 a fos publicata Hotararea nr. 278/2019 privind organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019.

Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 1
Actiunile necesare pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019 se realizeaza potrivit Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 81/2019.

Articolul 2
Se aproba modelele buletinelor de vot nr. 1 si 2 ce vor fi utilizate la referendumul national din data de 26 mai 2019, prevazute in anexele nr. 1 si 2.

Articolul 3
Se aproba modelele listelor electorale suplimentare folosite in tara, respectiv in strainatate si extrasului de pe lista electorala suplimentara, prevazute in anexele nr. 3-5.

Articolul 4
(1) Cheltuielile suplimentare generate de organizarea referendumului national din data de 26 mai 2019 se suporta de la bugetul de stat .
(2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de tiparirea proceselor-verbale privind rezultatele referendumului national se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistica si directiile teritoriale de statistica.
(3) Pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (2) se suplimenteaza bugetele Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistica pe anul 2019, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2019, conform anexei nr. 6.
(4) Cheltuielile suplimentare prevazute la alin. (1) de resortul Autoritatii Electorale Permanente si Ministerului Afacerilor Externe se suporta prin bugetele acestora aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019.
(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari in structura bugetului de stat pe anul 2019, in volumul si structura bugetelor autoritatilor prevazute la alin. (3).

Articolul 5
(1) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate constituite pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019 asigura si efectuarea operatiunilor tehnice necesare pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national din data de 26 mai 2019.
(2) Prefectii pot solicita, in conditiile legii, personal din cadrul altor autoritati publice implicate in procedura referendumului pentru a fi desemnat in aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale judetene si birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) Tiparirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii pentru referendumul national din data de 26 mai 2019 se asigura prin directiile teritoriale de statistica si/sau prin Institutul National de Statistica.

Articolul 6
(1) Prefectii stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot necesare desfasurarii referendumului national din data de 26 mai 2019.
(2) Ministerul Afacerilor Interne si Autoritatea Electorala Permanenta acorda sprijin de specialitate prefectilor si primarilor, in vederea realizarii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor ce le revin in organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019.

Articolul 7
(1) Pentru dotarea birourilor electorale ale sectiilor de votare cu urne de vot pentru referendumul national din data de 26 mai 2019, primarii utilizeaza urne de vot de la scrutinele anterioare si aflate in stare de functionare.
(2) In cazurile in care urnele de vot recuperate de la scrutinele anterioare nu sunt suficiente, se achizitioneaza unele noi de catre institutiile prefectului, in limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorala Permanenta, in conditiile legii.

Articolul 8
Ministerul Afacerilor Externe comunica Autoritatii Electorale Permanente, in timp util, necesarul de buletine de vot pentru sectiile de votare din strainatate.

Articolul 9
Coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute de lege pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019 se realizeaza de catre comisiile tehnice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 101/2019 privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019.

Articolul 10
Primarii intocmesc si asigura tiparirea listelor electorale permanente si asigura urnele de vot pentru referendumul national din data de 26 mai 2019.

Articolul 11
Hotararea Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 1 martie 2019, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (2), litera l) va avea urmatorul cuprins:
"l) cheltuielile pentru dotarea si functionarea sediilor sectiilor de votare, precum si pentru amenajarea localurilor de vot;".
2. In anexa, punctul III va avea urmatorul cuprins:
"Autoritatea Electorala Permanenta - 51.01 - 3.641 - 17.944 - 4.032 - 25.617
Aparat propriu - 51.01 - 15 - 17.433 - 3.951 - 21.399
Biroul Electoral central - 51.01 - 3.626 - 511 - 81 - 4.218"
"III. Autoritatea Electorala Permanenta - Aparat propriu -

Articolul 12

Afişează Hotararea nr. 278/2019 privind organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    Referendum national    26 mai 2019    HG 278/2019    HG 100/2019    BEC    Buletin de vot

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga