Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 272/2019 privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila

Hotararea nr. 272/2019 privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila

  Publicat: 11 May 2019       415 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 363 din 10.05.2019

In baza Articolului 251(4) al Tratatului asupra Uniunii Europene, se poate constitui un Comitet de conciliere in cazul aplicarii procedurii de codecizie, care implica Consiliul de Ministri si Parlamentul European.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,

Articolul 1

(1) Se constituie Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila, organism interinstitutional, cu rol consultativ, fara personalitate juridica, denumit in continuare Comitetul .

(2) Componenta Comitetului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

(3) Comitetul isi desfasoara lucrarile sub presedintia prim- ministrului, iar in absenta acestuia, sub conducerea unui viceprim-ministru desemnat.

(4) Comitetul isi desfasoara activitatea in cadrul reuniunilor de lucru ordinare si extraordinare. Reuniunile ordinare se organizeaza semestrial. Reuniunile extraordinare se organizeaza ori de cate ori este necesar.

(5) Procedura de convocare, organizare si desfasurare a reuniunilor ordinare si extraordinare se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului.

(6) In functie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii Comitetului poate supune spre aprobare presedintelui Comitetului propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor specialisti in domeniu din cadrul unor ministere sau al unor organizatii guvernamentale.

(7) La reuniunile Comitetului pot participa, la invitatia presedintelui Comitetului, si reprezentantii altor autoritati si institutii publice care au atributii in domenii de interes pentru solutionarea unor aspecte aflate pe ordinea de zi a reuniunilor Comitetului, precum si reprezentanti din mediul economic, academic sau ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz.

Articolul 2

(1) Comitetul urmareste procesul de implementare, monitorizare, evaluare si revizuire a Strategiei nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030, adoptata prin Hotararea Guvernului nr. 877/2018, denumita in continuare Strategie, integrarea cerintelor acesteia in politicile si strategiile sectoriale, precum si respectarea obligatiilor de raportare asumate de Romania la nivel international si al Uniunii Europene in domeniul dezvoltarii durabile.

(2) Comitetul exercita urmatoarele atributii principale:

a) urmareste respectarea si implementarea Strategiei, formuleaza propuneri referitoare la implementarea Strategiei, propune masuri si solutii pentru problemele legate de implementarea acesteia, asigura concordanta cu alte documente programatice sau politice adoptate la nivel international si al Uniunii Europene in domeniul dezvoltarii durabile;

b) asigura coerenta in procesul de elaborare si de promovare a actelor normative care vizeaza dezvoltarea durabila de catre autoritatile si institutiile publice cu responsabilitati in implementarea Strategiei pe plan national, regional si local;

c) analizeaza si urmareste integrarea principiilor si obiectivelor privind dezvoltarea durabila in cadrul tuturor politicilor nationale, programelor, planurilor si strategiilor;

d) recomanda responsabilitati specifice fiecarei autoritati publice centrale si/sau institutii publice care elaboreaza documente ce au legatura cu implementarea corespunzatoare a Strategiei;

e) propune aprobarea instrumentelor si mecanismelor necesare implementarii obiectivelor si masurilor prevazute de Strategie si a propunerilor privind imbunatatirea cadrului legislativ si institutional, in scopul implementarii corespunzatoare a angajamentelor asumate de Romania la nivel international si al Uniunii Europene in domeniul dezvoltarii durabile;

f) propune aprobarea planului de actiuni pentru implementarea Strategiei;

g) avizeaza adoptarea metodologiilor privind modul de prezentare a datelor si informatiilor necesare evaluarii implementarii, monitorizarii, procesului de revizuire a Strategiei si a raportarii, pe baza informatiilor transmise de catre autoritatile si institutiile din cadrul administratiei publice centrale si locale;

h) poate solicita autoritatilor administratiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei, pe domeniile de responsabilitate ale acestora;

i) coordoneaza elaborarea setului de indicatori nationali de dezvoltare durabila, il avizeaza si propune actualizarea acestuia, ori de cate ori este nevoie, in scopul adaptarii continue a statisticii la cerintele nationale si al corelarii cu datele statistice internationale, in vederea asigurarii transparentei, consistentei, acuratetei, comparabilitatii si caracterului complet al datelor in relatie cu cele ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, si al fundamentarii politicilor publice;

j) avizeaza consultativ raportul anual, elaborat de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, privind stadiul implementarii Strategiei, pe care il inainteaza Guvernului pentru a-l prezenta Parlamentului;

k) emite aviz consultativ pentru planurile si programele nationale de actiune cu incidenta pentru Strategie;

l) analizeaza aspectele cu privire la evolutia politicilor in domeniul dezvoltarii durabile la nivel international si al Uniunii Europene si propune modalitatile de actiune autoritatilor competente.

(3) In realizarea atributiilor sale, Comitetul coopereaza cu institutii si organisme de drept public sau privat avand responsabilitati in aplicarea obiectivelor si prevederilor conventiilor si acordurilor internationale din domeniul dezvoltarii durabile ori din domeniile convergente cu domeniul dezvoltarii durabile, ratificate de Romania.

Articolul 3

(1) Secretariatul permanent al Comitetului se asigura de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, ce functioneaza in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in subordinea prim-ministrului.

(2) Atributiile si responsabilitatile Secretariatului permanent se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului.

Articolul 4

Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului se va adopta la prima reuniune a acestuia, care va avea loc in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Articolul 5

Deciziile adoptate de Comitet se aduc la cunostinta Guvernului, in termen de 5 zile de la adoptare, in vederea stabilirii masurilor necesare, daca este cazul .

ANEXA

Componenta Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila

1. Prim-ministru

2. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice

3. Viceprim-ministru, ministrul mediului

4. Viceprim-ministru

5. Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei

6. Ministrul afacerilor interne

7. Ministrul afacerilor externe

8. Ministrul apararii nationale

9. Ministrul finantelor publice

10. Ministrul justitiei

11. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale

12. Ministrul educatiei nationale

13. Ministrul muncii si justitiei sociale

14. Ministrul economiei

15. Ministrul energiei

16. Ministrul transporturilor

Afişează Hotararea nr. 272/2019 privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila    Dezvoltare Durabila    Guvernul Romaniei    HG 272/2019    Dezvoltare Durabila

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Auditul- de la obligatie la necesitate
Sursa: R&M Audit Contabilitate

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce este Dezvoltarea Durabila?
Sursa: EuroAvocatura.ro