Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

  Publicat: 11 May 2019       1021 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 365 din 10.05.2019

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Articolul I


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:


"n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;


o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distributie a gazelor naturale si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale."


2. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:


"Articolul 71


Referitor la prevederile legale privind lucrarile de construire/modernizare/reabilitare/extindere a retelelor din domeniul gazelor naturale, a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale si a retelelor din domeniul energiei electrice atat prin Programul national de dezvoltare locala, cat si realizate cu finantare din alte surse, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se va face astfel:


a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor de interes national sau judetean din domeniul gazelor naturale si energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toata durata de existenta a acestora;


b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor prevazute la lit. a) se face pe toata durata de existenta a acestora; chiria si contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, datorate pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere aflate in proprietate privata, se stabilesc prin intelegere cu proprietarul terenului forestier si se consemneaza sau se achita cu titlu de indemnizatie de catre initiatorul proiectului, in conditiile legii;


c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privata, prevazut in Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se incheie de catre proprietar sub forma inscrisului sub semnatura privata pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere din fondul forestier national si se depune in copie certificata pentru conformitate cu originalul de initiatorul proiectului la institutia competenta sa emita aprobarea de ocupare temporara;


d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata necesara realizarii proiectelor prevazute la lit. a) se face fara acordul proprietarilor in situatia in care nu se prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, in situatia litigiilor, precum si in situatia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuti sau in cazul in care nu se ajunge la un acord financiar cu proprietarul; acordul proprietarului in acest caz se suplineste prin declaratia initiatorului proiectului de asumare proprie a raspunderii si care descrie imposibilitatea obtinerii acordului proprietarilor;


e) in situatiile prevazute la lit. d), sumele datorate detinatorilor pentru ocuparea temporara a terenului forestier, calculate potrivit Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti, aprobata prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 694/2016, cu modificarile ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemneaza cu titlu de indemnizatie intr-un cont bancar deschis pe numele initiatorului proiectului si se elibereaza ulterior prin dispozitia initiatorului proiectului;


f) ocuparea temporara a terenurilor forestiere proprietate privata pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietatii se face pe baza unei adeverinte eliberate de catre comisia locala pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobata de catre primar, care confirma aceasta situatie;


g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea obiectivelor prevazute la lit. a) la distante mai mici de 50 m de liziera padurii nu este necesara obtinerea avizului structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."


Articolul II


Obiectivele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. n) si o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost completata prin prezenta lege, pot fi finantate prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala.


Articolul III


In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 98/2019 privind completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 98/2019    OUG 28/2013    Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice    Legea 89/2015    Dezvoltare locala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.