Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

  Publicat: 28 May 2019       989 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 413 din 27.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum si pentru instituirea unor reguli temporare privind incadrarea posturilor permanente in strainatate.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,

Articolul I
Normele privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului in vederea ocuparii de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare nationala in strainatate, precum si a celor din structurile internationale la care Romania este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.59/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) a indeplinit functii in tara pe o durata de cel putin doi ani dupa executarea unei misiuni permanente in strainatate anterioare; in aceasta situatie, durata indeplinirii functiei se calculeaza de la data numirii in functie pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se incadreaza postul respectiv;".
2. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru ocuparea posturilor permanente din cadrul Reprezentantei Militare a Romaniei la NATO si UE, Reprezentantei Statului Major al Apararii la SHAPE si Reprezentantei Nationale de Legatura la ACT poate participa la concurs/examen numai personal din structurile centrale ale Ministerului Apararii Nationale si cele subordonate nemijlocit acestora, din structurile subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, din statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, din comandamentele de sprijin, din comandamentele de divizie si de brigada, potrivit domeniilor de activitate ale posturilor permanente respective, precum si personal care a indeplinit functii in cadrul structurilor NATO de pe teritoriul Romaniei timp de cel putin 2 ani."
3. La articolul 13, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu urmatorul cuprins:
"(7) In situatii care necesita inlocuirea urgenta a personalului care se repatriaza inainte de finalizarea mandatului la post, structura care gestioneaza posturile respective identifica inlocuitori si propune ministrului apararii nationale numirea acestora in functii, in conformitate cu prevederile art. 751 teza a II-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Persoanele care urmeaza sa fie numite in functii conform prevederilor alin. (7) trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele:
a) conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) si (2);
b) specificatiile de personal prevazute la art. 17 alin. (2);
c) isi exprima in scris acordul cu privire la participarea la misiunea permanenta;
d) sunt declarate A«aptA» in urma sustinerii probelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. e) si f).
(9) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (3), persoanele care au fost numite in functii conform prevederilor alin. (7) pot participa la concursurile/examenele organizate pentru ocuparea altor posturi permanente in strainatate."
4. Articolul 15 se abroga.
5. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Personalul care solicita participarea la concurs/examen specifica in raportul intocmit in acest sens faptul ca a verificat datele personale inscrise in fisa de evidenta si acestea sunt consemnate corect."
6. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 20
(1) In cazul in care, dupa finalizarea selectiei initiale, nu sunt candidati eligibili pentru participarea la celelalte probe din concurs/examen, structurile care gestioneaza posturile permanente analizeaza posibilitatea prelungirii mandatului personalului care incadreaza posturile respective.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), prelungirea mandatului este posibila numai la solicitarea structurii care gestioneaza posturile permanente, cu acordul personalului in cauza si cu aprobarea ministrului apararii nationale.
(3) In cazul in care prelungirea mandatelor celor care incadreaza posturile nu este posibila, se initiaza din nou concursul/examenul, numai pentru ocuparea posturilor permanente respective, conform prevederilor art. 13 alin. (5).
(4) In situatia prevazuta la alin. (3) poate participa la concurs/examen si personal care nu indeplineste conditia privind experienta, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. f)."
7. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 301
(1) In situatia in care, in urma sustinerii probelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. c) si d), niciunul dintre candidati nu a obtinut nota minima prevazuta la art. 29 alin. (4), structurile care gestioneaza posturile permanente redistribuie, in mod direct, cu acordul scris al acestora, candidatii la concursul pentru ocuparea posturilor din acelasi domeniu de activitate, care au obtinut astfel de note, dar nu au fost selectionati in vederea incadrarii posturilor pentru care au candidat si care indeplinesc specificatiile de personal prevazute la art. 17 alin. (2).
(2) In situatia in care nu pot fi identificati candidati eligibili conform prevederilor alin. (1), structurile care gestioneaza posturile permanente analizeaza posibilitatea prelungirii mandatului militarilor care incadreaza posturile respective.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), prelungirea mandatului este posibila numai la solicitarea structurii care gestioneaza posturile permanente, cu acordul personalului in cauza si cu aprobarea ministrului apararii nationale.
(4) Daca prelungirea mandatelor militarilor care incadreaza posturile nu este posibila, se initiaza din nou concursul/examenul, numai pentru ocuparea posturilor permanente respective, conform prevederilor art. 13 alin. (5)."
8. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 41
(1) Termenul prevazut la art. 13 alin. (1) poate fi devansat prin decizia sefului structurii care gestioneaza posturile permanente care urmeaza a fi incadrate.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), toate celelalte termene prevazute in prezentele norme se devanseaza in mod corespunzator."

Articolul II
Normele privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.69/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) Comisia de selectie nr. 3 are urmatoarele competente: de a analiza, ierarhiza si selectiona cadrele militare in vederea promovarii in functii prevazute cu grade de pana la locotenent- colonel/capitan-comandor, inclusiv, in statele de organizare ale Statului Major al Apararii si structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai putin ale statelor majore ale categoriilor de forte si comandamentelor de sprijin si ale structurilor subordonate acestora, cu exceptia Comandamentului Apararii Cibernetice; de a analiza si aviza cadrele militare din cadrul Statului Major al Apararii si al structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai putin statele majore ale categoriilor de forte si comandamentelor de sprijin si ale structurilor subordonate acestora, cu exceptia Comandamentului Apararii Cibernetice, care indeplinesc conditiile pentru inaintarea in gradul urmator, pana la locotenent- colonel/capitan-comandor, inclusiv;".
2. La articolul 9, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) postarea tematicii si bibliografiei pentru interviu, dupa caz, in reteaua INTRAMAN, in termen de 10 zile lucratoare de la publicare;".
3. La articolul 12, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) transmiterea de catre seful structurii care a solicitat initierea procedurii de urgenta a raportului cu aprobarea ministrului apararii nationale sau a sefului Statului Major al Apararii, dupa caz, si a memoriilor originale la secretariatele tehnice ale comisiilor de selectie care au competenta selectionarii candidatilor pentru promovarea in functiile vacante; documentele se transmit in termen de doua zile lucratoare de la data obtinerii aprobarii;".
4. La articolul 17, alineatul (5) se abroga.
5. Articolul 18 se abroga.
6. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 19
(1) Punctajul individual al fiecarui candidat reprezinta media aritmetica a:
a) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selectie conform prevederilor art. 17 alin. (2)-(4), (6) si (7);
b) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selectie pentru compatibilitatea experientei profesionale cu cerintele functiei vacante;
c) mediei punctelor acordate de membrii comisiei de selectie pentru compatibilitatea pregatirii profesionale cu cerintele functiei vacante.

Afişează Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 105/2019    MApN    Managementul resurselor umane    Posturi permanente in strainatate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.