Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 37/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

OUG nr. 37/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

  Publicat: 05 Jun 2019       1782 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 437 din 03.06.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) in cazul sanctiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala;".
2. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale se infiinteaza Consiliul interinstitutional, denumit in continuare Consiliul, alcatuit din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justitiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat - Departamentul de Comert Exterior, Ministerului Transporturilor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Bancii Nationale a Romaniei, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor."
3. La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala creeaza si gestioneaza baza de date cu privire la fonduri si resurse economice blocate.
(2) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 17 alin. (1) pastreaza o evidenta proprie cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale din domeniul lor de competenta ."
4. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor de catre persoanele fizice si juridice care nu intra in sfera de competenta a autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1), precum si controlul punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a resurselor economice se fac de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala."
5. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Raportarea fondurilor si a resurselor economice care fac obiectul sanctiunilor internationale se transmite de indata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1). Raportarea include date privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si descrierea si valoarea totala a bunurilor."
6. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dupa primirea instiintarii ori raportarii potrivit art. 7 sau 18 si efectuarea cercetarilor necesare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala dispune, prin ordin al presedintelui, fara intarziere, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se afla in proprietatea, sunt detinute de sau se afla sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entitati desemnate."
7. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dupa efectuarea cercetarilor necesare, dispune, prin ordin al presedintelui, blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri detinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevazute la alin. (1) sau a fondurilor ori a resurselor economice detinute sau controlate, individual sau impreuna, de persoanele prevazute la alin. (1)."
8. La articolul 19, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala asigura publicarea ordinelor prevazute la alin. (1) si (11) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii.
(5) Ordinele prevazute la alin. (1) si (11) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ. Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia de a analiza periodic masura dispusa prin ordinele prevazute la alin. (1) si (11) si de a o revoca din oficiu sau la cerere cand constata ca mentinerea acesteia nu se mai justifica. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacata potrivit procedurii de contencios administrativ."
9. La articolul 21, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul blocarii bunurilor imobile, notarea in cartea funciara a masurii de indisponibilizare a acestora se efectueaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin oficiile teritoriale din subordine in raza carora se afla imobilul, la solicitarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in baza ordinului emis potrivit art. 19 alin. (1) sau alin. (11).
. . . . . . . . . .
(5) In cazul blocarii bunurilor mobile, notarea indisponibilizarii se face la cererea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, adresata persoanelor juridice cu atributii de inregistrare sau evidenta a respectivelor bunuri ."
10. La articolul 24, alineatele (2) - (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele fizice sau juridice, cu exceptia persoanelor sau entitatilor desemnate, care detin bunurile supuse sanctiunilor internationale, au dreptul sa ceara din partea statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea si administrarea acestora in scopul impiedicarii deprecierii sau devalorizarii. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adreseaza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar dreptul la compensatie pentru cheltuielile de administrare incepe din momentul instiintarii autoritatii competente, potrivit art. 7 sau 18, dupa caz.
(3) Daca persoanele fizice sau juridice, cu exceptia persoanelor sau entitatilor desemnate, nu pot ori nu doresc sa administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala cere predarea bunului respectiv, daca apreciaza ca este necesara pentru buna administrare a acestuia. Bunul care nu este predat de bunavoie este preluat spre administrare, fara acordul persoanei care il detine.
. . . . . . . . . .
(6) Agentia Nationala de Administrare Fiscala dispune, prin decizie, predarea de indata a bunului catre persoana indreptatita, dupa cum urmeaza:
a) persoanei care dovedeste, potrivit art. 10, ca este proprietarul sau detinatorul legal al bunului si ca nu face obiectul unor sanctiuni internationale sau acest lucru se constata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in cadrul cercetarilor efectuate potrivit art. 19;
b) proprietarului sau detinatorului legal care dovedeste, potrivit art. 10, ca bunul respectiv nu face obiectul sanctiunilor internationale sau acest lucru se constata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in cadrul cercetarilor efectuate potrivit art. 19;
c) persoanei stabilite ca fiind cea careia trebuie sa ii fie predat bunul prin actul care instituie sanctiunea internationala potrivit art. 1;
d) persoanei stabilite printr-o decizie a unei autoritati competente din alt stat sau a unei organizatii internationale, opozabile autoritatilor romane."
11. La articolul 25, alineatele (1) - (3), (6) - (8), (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala decide asupra modului de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul sanctiunilor internationale, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui.
(2) In situatiile in care, potrivit legii sau din cauza caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 24 nu pot fi administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aceasta le va preda spre administrare autoritatii sau institutiei publice cu competente in domeniu .
(3) In cazul in care administrarea bunurilor predate sau preluate potrivit art. 24 nu poate fi realizata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau de o alta institutie publica, conform alin. (2), din motive temeinic justificate, Agentia Nationala de Administrare Fiscala incheie, in scris, contracte pentru administrarea bunurilor respective cu orice persoana fizica sau juridica ce activeaza in domeniul respectiv. Contractele pentru administrare trebuie sa precizeze, sub sanctiunea anularii, suma stabilita pentru administrare, modul de atribuire a responsabilitatii pentru paguba produsa bunurilor in timpul administrarii, precum si limitele dreptului de administrare acordat.
. . . . . . . . . .
(6) In cazul in care sporurile sau veniturile prevazute la alin. (5) nu exista sau nu sunt suficiente si nu poate fi identificata nicio alta sursa de acoperire a cheltuielilor de administrare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide vanzarea bunurilor sau a unei parti a acestora, efectuata in proportia strict necesara pentru acoperirea cheltuielilor.
(7) In cazul in care exista riscul deprecierii bunurilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide vanzarea bunurilor blocate sau a unei parti a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vanzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilitatii sanctiunii internationale relevante.
(8) Agentia Nationala de Administrare Fiscala tine evidenta si inventarul tuturor bunurilor aflate in administrare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
. . . . . . . . . .
(11) Procedura de valorificare a bunurilor prevazuta la alin. (6) si (7), precum si modalitatile de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (2) si (4)-(6) sunt aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(12) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1)-(3), (6) si (7), Agentia Nationala de Administrare Fiscala solicita avizul consultativ al Consiliului."

Afişează OUG nr. 37/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 37/2019    OUG 202/2008    Sanctiuni internationale    ANAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.