Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Decizia ANP nr. 432/2019 pentru aprobarea criteriilor de prioritizare a transportului detinutilor intre unitatile penitenciare

Decizia ANP nr. 432/2019 pentru aprobarea criteriilor de prioritizare a transportului detinutilor intre unitatile penitenciare

  Publicat: 05 Jun 2019       744 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 444 din 04.06.2019.

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 1
Se aproba criteriile de prioritizare a transportului detinutilor intre unitatile penitenciare, cu mijloacele auto de transport apartinand sistemului administratiei penitenciare, conform rutelor de transfer si orarelor aprobate prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 490/2016 pentru aprobarea Graficului efectuarii transportului detinutilor intre unitatile penitenciare, cu modificarile ulterioare.


Articolul 2
(1) Directia siguranta detinerii si regim penitenciar din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prin Serviciul de paza si escortare detinuti transferati, intocmeste desfasuratoare privind situatia detinutilor ce urmeaza a fi transferati intre unitatile penitenciare, denumite in continuare desfasuratoare, pentru fiecare mijloc auto specializat folosit in activitatea de transfer, care se deplaseaza pe rutele aprobate.
(2) Desfasuratoarele se intocmesc pe baza datelor furnizate de structurile de evidenta din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, tinandu-se cont de disponibilitatea si capacitatea mijloacelor auto speciale folosite in transfer.


Articolul 3
(1) Structurile de evidenta din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor comunica, prin intermediul corespondentei electronice, Serviciului de paza si escortare detinuti transferati efectivele de detinuti propuse pentru a fi transferate, cu doua zile lucratoare inainte de efectuarea efectiva a curselor, in intervalul orar 8,00-13,30, pentru rutele prevazute la art. 1 din Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 490/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Comunicarea numarului de detinuti ce urmeaza a fi transferati, in conditiile alin. (1), se face conform anexei nr. 45 la Regulamentul privind siguranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 4.800/C/2018.
(3) La momentul comunicarii necesarului de transfer, structura de evidenta informeaza Serviciul de paza si escortare detinuti transferati si cu privire la detinutii monitorizati in cadrul Planului de implementare a Strategiei de reducere a comportamentelor agresive pentru asigurarea, la nevoie, a separatiunii pe perioada transferului.
(4) In vederea realizarii informarii prevazute la alin. (3), secretarul echipei multidisciplinare, responsabila de monitorizarea Planului de implementare a Strategiei de reducere a comportamentelor agresive, desemnata la nivelul unitatii, inainteaza structurii de evidenta tabelul nominal cu detinutii monitorizati.


Articolul 4
(1) Desfasuratoarele se intocmesc cu respectarea criteriilor de separatiune, tinandu-se cont de capacitatea de transport omologata a fiecarui mijloc auto folosit in activitatea de transfer, de existenta remorcilor sau spatiilor destinate pastrarii bagajelor si de volumul de bagaje transportat.
(2) Desfasuratoarele se intocmesc astfel incat capacitatea de transport omologata sa nu fie depasita.
(3) De regula, in prioritizarea transferurilor si intocmirea desfasuratoarelor se va avea in vedere ca o cuseta de separatiune sa nu fie ocupata, pentru a asigura la nevoie redistribuirea detinutilor in cazul producerii unor incidente pe durata transferului.


Articolul 5
(1) In cazul in care efectivele comunicate pentru o ruta de transfer depasesc posibilitatile de respectare a criteriilor de separatiune sau capacitatea mijloacelor auto avute la dispozitie, prioritizarea transportului detinutilor se va efectua respectand urmatoarea succesiune:
a) detinutii transferati in vederea prezentarii la termenele stabilite de organele judiciare si cei aflati in tranzit;
b) minorii arestati preventiv sau cei care executa masura educativa a internarii intr-un centru educativ sau centru de detentie, transferati in penitenciar in vederea prezentarii la organele judiciare, pentru a nu depasi perioada de 10 zile stabilita de lege;
c) detinutii transferati in vederea internarii in penitenciarele spital;
d) detinutii transferati in vederea externarii din penitenciarele spital;
e) detinutii transferati in vederea executarii pedepsei in alt loc de detinere;
f) detinutii transferati din alte motive.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru prevenirea producerii de evenimente negative la nivelul unitatilor penitenciare, conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor poate lua masura realizarii cu prioritate a transferului prevazut de art. 108 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 157/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 6
In cazul imposibilitatii transportarii tuturor efectivelor de detinuti propuse pentru transfer, acestea vor fi replanificate pentru cursele urmatoare in masura posibilitatilor sau vor fi transferate prin grija locurilor de detinere, cu aprobarea directorului Directiei siguranta detinerii si regim penitenciar.


Articolul 7
In vederea transferarii unor efective ce depasesc capacitatea de transport a autospecialelor folosite in activitatea de transfer la nivel national sau pentru asigurarea separatiunii detinutilor pe anumite rute, Serviciul de paza si escortare detinuti transferati, cu aprobarea directorului Directiei siguranta detinerii si regim penitenciar, poate solicita sprijin unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Acestea vor sprijini activitatea de transfer prin punerea la dispozitie de mijloace auto si escorte proprii in vederea transferarii efectivelor excedente.


Articolul 8
In cazul existentei unor efective mari de detinuti ce trebuie relocate dintr-un loc de detinere in altul, Serviciul de paza si escortare detinuti transferati impreuna cu celelalte unitati subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot efectua misiuni de transfer speciale, in conditiile art. 4 alin. (2) din Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 490/2016, cu modificarile ulterioare.


Articolul 9
(1) In cazul unei urgente medico-chirurgicale, transferul se efectueaza cu mijloacele sanitare de transport apartinand locului de detinere sau retelei sanitare publice, in functie de situatie sau de recomandarea medicului.
(2) In cazul transferului unui detinut, care nu se afla in situatia prevazuta la alin. (1), dar pentru care personalul medical apreciaza ca transportul cu mijloacele de transport speciale folosite in activitatea de transfer ii poate afecta starea de sanatate, transferul se efectueaza cu mijloc sanitar de transport .


Articolul 10
In urma prioritizarii transportului detinutilor in conditiile art. 5, Serviciul de paza si escortare detinuti transferati finalizeaza intocmirea desfasuratoarelor si le prezinta spre aprobare directorului Directiei siguranta detinerii si regim penitenciar.


Articolul 11
Desfasuratoarele aprobate se predau sefilor de escorta din cadrul Serviciului de paza si escortare detinuti transferati si se transmit, prin intermediul corespondentei electronice, penitenciarelor ce desfasoara misiuni de transfer in conditiile Deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 490/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in ziua lucratoare premergatoare desfasurarii misiunii de transfer, pana cel tarziu la ora 15,00.


Articolul 12
Modificarile numerice suplimentare sau cele care pot afecta criteriile de separatiune, ce apar pe perioada desfasurarii misiunilor de transfer si care nu se reflecta in cuprinsul desfasuratoarelor, vor fi comunicate de structurile de evidenta din cadrul unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor Serviciului de paza si escortare detinuti transferati, in vederea analizarii posibilitatilor de transfer.


Articolul 13
(1) Prezenta decizie se aplica tuturor persoanelor custodiate de unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate duc la indeplinire prevederile prezentei decizii.


Articolul 14
Incepand cu data adoptarii prezentei decizii se abroga orice dispozitii contrare.


Articolul 15
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Decizia ANP nr. 432/2019 pentru aprobarea criteriilor de prioritizare a transportului detinutilor intre unitatile penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANP    Decizia 432/2019    Transportul detinutilor intre unitatile penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Desfacerea contractului de munca, la expirarea termenului de preaviz. Motive ce nu tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3074 din 08.06.2016

Decizia CCR 62/2017. Neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Situatia creditelor in franci elvetiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Caracterul abuziv al sintagmei "dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii". Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 310 din 11 februarie 2016

RIL admis. Competenta de solutionare a litigiilor promovate de ANCP sau/si alte institutii publice impotriva bancilor comerciale/profesionistilor apartine sectiilor sau completelor specializate civile ale Tribunalului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013

Contract de credit. Actiune in constatarea caracterului abuziv al unor clauze
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia 686 din 21 februarie 2013

Clauze abuzive. Contract de prestari servicii de paza
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, Decizia civila nr. 1867 din 01.10.2012

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012Articole Juridice

Nevoia de schimbare in Politia Romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un stat membru poate limita comisioanele bancare percepute de creditor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul californian – un criteriu strategic de reducere a conflictelor legate de divort
Sursa: EuroAvocatura.ro

Statele membre ale UE nu pot interzice comercializarea lentilelor de contact prin internet
Sursa: EuroAvocatura.ro

Alinierea contractelor de credit la prevederile OUG 50/2010 - intrebari si raspunsuri
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modificarile aduse de OUG 50/2010 in raporturile client-banca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actele necesare pentru inregistrarea unei indicatii geografice si a denumirii de origine
Sursa: EuroAvocatura.ro