Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, din 30.05.2019

Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, din 30.05.2019

  Publicat: 11 Jun 2019       3225 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 471 din 11.06.2019.

Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.

CAPITOLUL I
Scop

Articolul 1
(1) Prezenta norma tehnica stabileste cerintele tehnice pentru racordarea:
a) locurilor de consum la sistemul de transport;
b) instalatiilor de distributie la sistemul de transport;
c) sistemelor de distributie, inclusiv a sistemelor de distributie inchise.
(2) Prezenta norma tehnica stabileste cerintele tehnice pentru unitatile consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil catre operatorii de retea relevanti si OTS.

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

Articolul 2
(1) Cerintele de racordare stabilite in prezenta norma tehnica se aplica:
a) locurilor de consum noi racordate la sistemul de transport;
b) instalatiilor de distributie noi racordate la sistemul de transport;
c) sistemelor de distributie noi, inclusiv sistemelor de distributie inchise noi;
d) unitatilor consumatoare noi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil catre operatorii de retea relevanti si OTS.
(2) OTS refuza sa permita racordarea unui loc de consum nou la sistemul de transport, racordarea unei instalatii de distributie noi la sistemul de transport sau racordarea unui sistem de distributie nou, care nu respecta cerintele tehnice prevazute in prezenta norma tehnica si care nu sunt acoperite de o derogare acordata de catre ANRE.
(3) Pe baza monitorizarii conformitatii cu cerintele prezentei norme tehnice, OTS refuza serviciile de consum comandabil, care fac obiectul art. 50-56, de la unitatile consumatoare noi care nu indeplinesc cerintele prevazute in prezenta norma tehnica .
(4) Prezenta norma tehnica nu se aplica:
a) locurilor de consum si sistemelor de distributie racordate la sistemul de transport si la sistemul de distributie sau la parti ale acestora care apartin unor insule, ale caror sisteme nu functioneaza in sincronism cu zona sincrona Europa Continentala;
b) dispozitivelor de stocare, cu exceptia statiilor de pompare din cadrul centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare.
(5) In cazul locurilor de consum sau al sistemelor de distributie inchise cu mai mult de o unitate consumatoare, aceste unitati consumatoare sunt considerate, impreuna, o singura unitate consumatoare daca nu pot fi operate independent una de cealalta sau pot fi considerate agregate in urma unei analize intre operatorul de retea relevant si gestionarul locului de consum sau al sistemului de distributie inchis.

Articolul 3
(1) Cerintele prezentei norme tehnice nu se aplica locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalatiilor de distributie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distributie existente si unitatilor consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de retea relevant sau OTS, cu exceptia cazurilor in care:
a) 1. un loc de consum existent racordat la sistemul de transport sau un sistem de distributie inchis creste puterea absorbita cu mai mult de 10% din puterea aprobata prin ATR/CfR, dar nu mai putin de 1 MW sau
2. un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalatie de distributie existenta racordata la sistemul de transport sau un sistem de distributie existent este supus/supusa unei modernizari/retehnologizari sau
3. o unitate consumatoare existenta, racordata la un nivel de tensiune de peste 1000 V, care este sau poate fi utilizata de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de retea relevant sau OTS, este supusa unei modernizari/retehnologizari, care determina actualizarea ATR/CfR in conformitate cu urmatoarea procedura:
(i) gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport, OD sau operatorii de sistem de distributie inchis care intentioneaza sa efectueze modernizarea/retehnologizarea unei instalatii sau inlocuirea echipamentelor, avand ca rezultat modificarea capabilitatii de functionare (modificarea puterii active/reactive schimbate in punctul de racordare) a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalatiei de distributie racordate la sistemul de transport, a sistemului de distributie sau a unitatii consumatoare, transmit in prealabil operatorului de retea relevant si OTS, dupa caz, proiectele privind modernizarea/retehnologizarea unei instalatii sau inlocuirea echipamentelor;
(ii) daca operatorul de retea relevant considera ca amploarea modernizarii/retehnologizarii sau inlocuirii echipamentelor este de asa natura incat este necesara actualizarea ATR/CfR, acesta notifica ANRE aceasta situatie; si
(iii) ANRE decide asupra obligatiei indeplinirii de catre locul de consum racordat la sistemul de transport, instalatia de distributie racordata la sistemul de transport, sistemul de distributie sau unitatea consumatoare, in mod integral sau partial, a cerintelor din prezenta norma tehnica; sau
b) ANRE decide sa supuna un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalatie de distributie existenta racordata la sistemul de transport, un sistem de distributie existent sau o unitate consumatoare existenta tuturor sau unora dintre cerintele prezentei norme tehnice, pe baza unei propuneri prezentate de OTS in conformitate cu prevederile alin. (3)-(6).
(2) Un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalatie de distributie racordata la sistemul de transport, un sistem de distributie sau o unitate consumatoare care este sau care poate fi utilizata de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de retea relevant sau OTS este considerat(a) existent(a) in sensul prezentei norme tehnice atunci cand:
a) este deja racordat(a) la retea la data intrarii in vigoare a Regulamentului (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de retea privind racordarea consumatorilor, denumit in continuare Regulament, sau
b) gestionarul locului de consum, operatorul de distributie sau operatorul de sistem de distributie inchis a incheiat un contract definitiv si obligatoriu pentru achizitionarea echipamentului principal al locului de consum sau a unitatii consumatoare in cel mult doi ani de la data intrarii in vigoare a Regulamentului. Gestionarul locului de consum, operatorul de distributie sau operatorul de sistem de distributie inchis trebuie sa notifice operatorului de retea relevant incheierea contractului, in termen de 30 de luni de la data intrarii in vigoare a Regulamentului. Notificarea prezentata de gestionarul locului de consum, de OD sau de operatorul de sistem de distributie inchis operatorului de retea relevant contine cel putin titlul contractului, data semnarii si data intrarii in vigoare, precum si specificatiile echipamentului principal al locului de consum sau ale unitatii consumatoare care urmeaza a se construi, asambla sau achizitiona.
(3) OTS poate propune ANRE, in urma unei consultari publice desfasurate cu participarea OD si a partilor interesate, extinderea aplicarii prevederilor prezentei norme tehnice si locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalatiilor de distributie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distributie existente sau unitatilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de retea relevant sau OTS. Scopul acestei extinderi urmareste luarea in considerare a schimbarilor importante si concrete ale cerintelor sistemului electroenergetic, inclusiv penetrarea surselor de energie regenerabile, retelelor inteligente, producerii distribuite sau consumul comandabil.
(4) In vederea extinderii aplicarii cerintelor din prezenta norma tehnica locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalatiilor de distributie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distributie existente sau unitatilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil, OTS efectueaza o analiza cantitativa detaliata si transparenta a raportului cost- beneficiu, in conformitate cu prevederile art. 48 si 49 din Regulament, care include:
a) evaluarea costurilor pe care le presupune punerea in conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice a locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, a instalatiilor de distributie existente racordate la sistemul de transport, a sistemelor de distributie existente sau a unitatilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil;
b) beneficiile socioeconomice care rezulta din aplicarea cerintelor prevazute in prezenta norma tehnica; si
c) posibilitatea aplicarii unor masuri alternative prin care sa se atinga performantele solicitate prin prezenta norma tehnica .
(5) Inainte de a efectua analiza cantitativa cost-beneficiu prevazuta la alin. (4), OTS:
a) efectueaza o comparatie calitativa preliminara a costurilor si beneficiilor;
b) obtine aprobarea ANRE pentru efectuarea analizei cost- beneficiu .
(6) In termen de sase luni de la primirea raportului si a recomandarii OTS, intocmite in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (4) din Regulament, ANRE decide cu privire la extinderea aplicabilitatii prezentei norme tehnice la locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, la instalatiile de distributie existente racordate la sistemul de transport, la sistemele de distributie existente sau la unitatile consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil. Decizia ANRE cu privire la extinderea aplicabilitatii prezentei norme tehnice se publica pe pagina sa de internet.
(7) OTS tine seama de asteptarile legitime ale gestionarilor locurilor de consum, ale operatorilor de distributie si ale operatorilor de sistem de distributie inchis, pentru evaluarea aplicarii cerintelor prezentei norme tehnice locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalatiilor de distributie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distributie existente sau unitatilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil.
(8) OTS poate evalua, la fiecare trei ani, aplicarea unora sau a tuturor dispozitiilor din prezenta norma tehnica locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalatiilor de distributie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distributie existente sau unitatilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distributie inchis pentru a furniza servicii de consum comandabil, in conformitate cu criteriile si procedurile prevazute la alin. (3) - (6).

Articolul 4
(1) Prezenta norma tehnica nu se aplica unitatilor generatoare cu acumulare prin pompare care au un regim de functionare atat de generare, cat si de pompare.
(2) Orice unitate de pompare cu statie de acumulare prin pompare, care functioneaza doar in regim de pompare, face obiectul cerintelor prezentei norme tehnice si este tratata ca un loc de consum.
(3) In cazul platformelor industriale cu o unitate generatoare integrata, operatorul de retea al platformei industriale, gestionarul locului de consum, gestionarul instalatiei de producere a energiei electrice si operatorul de retea relevant la reteaua caruia este racordata platforma industriala pot stabili, de comun acord, in coordonare cu OTS, conditiile de deconectare a consumului critic de la reteaua relevanta. Obiectivul acordului este asigurarea proceselor de productie ale platformei industriale in cazul unor conditii de perturbatii in reteaua relevanta.

Afişează Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, din 30.05.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norma tehnica    Cerinte tehnice de racordare    Retele electrice de interes public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Procedura de atribuire a numerelor EORI in Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro