Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  Publicat: 27 Jun 2019       5374 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 522 din 26.06.2019.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Act adoptat de organele de stat,
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Act adoptat de organele de stat,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Articolul 8
(1) In cadrul inspectoratelor de politie judetene si la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti este organizat si functioneaza Registrul local, in care se tine evidenta persoanelor fizice nascute in raza administrativ-teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, care fac obiectul Registrului.
(2) La nivel local, activitatile specifice Registrului se desfasoara de catre structurile specializate prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 290/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 9
(1) Inregistrarea in Registru se face:
a) automat, prin preluarea in acest sistem de evidenta a informatiilor introduse in evidentele cazierului judiciar privind persoanele fizice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b);
b) nominal, prin inscrierea datelor cu caracter personal si a datelor judiciare ale persoanelor fizice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c).
(2) In Registru se preiau, in integralitate, pentru fiecare persoana in cauza, datele cu caracter personal si datele judiciare prevazute la art. 8 alin. (11) si (13), art. 9 si 11 din Legea nr. 290/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Inscrierea nominala in Registru a persoanelor fizice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) se realizeaza de catre Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative pe baza comunicarilor primite, prin orice canale de comunicare oficiale, de la autoritatile straine competente. Prevederile art. 8 alin. (11) si (13), art. 9 si 11 din Legea nr. 290/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Articolul 10
(1) Scoaterea din evidenta cazierului judiciar a persoanelor fizice, in conditiile art. 15 din Legea nr. 290/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu produce efecte asupra datelor din Registru .
(2) Persoanele fizice inscrise in Registru in temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) se scot din evidenta in una dintre urmatoarele situatii:
a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt prevazute de lege ca infractiuni;
b) s-a dispus renuntarea la urmarirea penala sau clasarea fata de ele ori s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare sau de incetare a procesului penal;
c) au trecut 10 ani de la data cand s-a pronuntat o hotarare definitiva de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei si nu s-a dispus amanarea sau revocarea acesteia;
d) au trecut 20 de ani de la data introducerii in Registru, daca pedeapsa aplicata este de cel mult 5 ani;
e) la implinirea varstei de 85 de ani, daca pedeapsa aplicata este mai mare de 5 ani;
f) au decedat.
(3) Persoanele fizice inscrise in Registru in temeiul art. 2 alin. (1) lit. b) si c) se scot din evidenta dupa expirarea termenelor stipulate in comunicarile statului de condamnare, in masura in care aceste hotarari nu au fost recunoscute de organele romane competente.
(4) In cazul cand in Registru exista si alte mentiuni, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta .
(5) Gratierea, prescriptia executarii pedepsei, amnistia sau reabilitarea intervenita cu privire la persoanele fizice inscrise in Registru nu conduc la scoaterea acestora din evidenta Registrului.

Articolul 11
(1) In scopul prezentei legi, persoana inscrisa in Registru este supusa fotografierii, inregistrarii dactiloscopice, precum si prelevarii probelor biologice in vederea introducerii profilelor genetice in Sistemul National de Date Genetice Judiciare, fara consimtamantul acesteia.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) aflate pe teritoriul Romaniei.
(3) Fotografierea, prelevarea datelor dactiloscopice, precum si prelevarea probelor biologice se realizeaza de catre personalul Politiei Romane instruit in acest sens, utilizand procedeele specifice de lucru si infrastructura existente la nivelul acestei institutii.
(4) In vederea efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (1), persoana in cauza este instiintata cu privire la obligativitatea de a se prezenta in termen de 5 zile lucratoare de la instiintare la sediul organului de politie competent pe raza caruia isi are domiciliul sau resedinta. Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) au obligatia de a se prezenta la cel mai apropiat organ de politie competent.
(5) Instiintarea se transmite la domiciliul sau resedinta persoanei inscrise in Registru si va cuprinde informatii referitoare la: data inscrierii in Registru, temeiul legal al inscrierii, precum si obligativitatea de a se prezenta la sediul organului de politie in vederea preluarii datelor prevazute la alin. (1). In situatia persoanelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), instiintarea se face personal de catre organele de politie.
(6) In cazul in care preluarea datelor prevazute la alin. (1) se face in cadrul altor proceduri legale, instiintarea prevazuta la alin. (5) nu mai este necesara. In aceasta situatie, persoana in cauza va fi informata doar cu privire la introducerea sa in Registru, precum si cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal si in acest scop.
(7) Daca persoana inscrisa in Registru nu se prezinta la sediul organului de politie sau daca refuza sa se supuna fotografierii, inregistrarii dactiloscopice sau prelevarii probelor biologice, va fi constransa la aceasta.

Articolul 12
(1) Persoanele inscrise in Registru au obligatia de a se prezenta periodic la organele de politie pe raza carora domiciliaza sau isi au resedinta, dar nu mai tarziu de o data la 3 luni, pentru a comunica acestora informatii relevante referitoare la:
a) profesia, meseria sau activitatea pe care o desfasoara;
b) mijloacele de existenta;
c) persoanele minore, in varsta, cu dizabilitati sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat in contact in mod direct si sistematic;
d) unitatile de invatamant scolar sau prescolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice loc frecventat in mod preponderent de copii in care au avut acces in aceasta perioada;
e) adresa unde locuiesc;
f) modalitatea de comunicare cu organele de politie.
(2) Persoanele inscrise in Registru au obligatia:
a) de a anunta, in prealabil, organul de politie pe raza caruia locuiesc, in cazul intentiei efectuarii oricaror deplasari din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinatie, scopul deplasarii, perioada de deplasare si mijlocul de transport folosit;
b) de a se prezenta la organul de politie pe raza caruia isi stabilesc locuinta pentru a comunica despre aceasta si a fi luate in evidenta, in termen de cel mult 3 zile .
(3) Organele de politie au obligatia de a desfasura periodic, dar nu mai tarziu de o data la 3 luni, verificari la domiciliu, resedinta sau imobilul in care persoanele inscrise in Registru locuiesc efectiv, in scopul obtinerii de date si informatii privind comportamentul acestor persoane si modul de obtinere a mijloacelor de existenta, precum si actualizarii, dupa caz, a datelor din Registru sau din celelalte baze de date ale Politiei Romane.
(4) Verificarile prevazute la alin. (3) se desfasoara in conditii de confidentialitate.
(5) Datele si informatiile obtinute potrivit alin. (1) - (3), precum si orice date de interes politienesc colectate privind persoanele in cauza se prelucreaza in bazele de date ale Politiei Romane, cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal.
(6) La scoaterea din Registru, datele si informatiile prevazute la alin. (5) se sterg, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt utilizate in cadrul unei proceduri judiciare.

Articolul 13
(1) Fotografierea persoanei inscrise in Registru se face anual sau cu ocazia constatarii schimbarii infatisarii persoanei.
(2) Fotografiile preluate potrivit alin. (1) se stocheaza in bazele de date ale Politiei Romane, cu respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

Articolul 14
(1) Inregistrarea dactiloscopica se face dupa introducerea persoanei in Registru, cu exceptia cazurilor in care persoana in cauza are aceste date introduse in evidentele informatizate dactiloscopice organizate in cadrul Politiei Romane.
(2) Stocarea datelor dactiloscopice se face in evidentele informatizate dactiloscopice organizate in cadrul Politiei Romane.

Afişează Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 118/2019    Registrul national automatizat    Infractiuni sexuale    Infractiuni de exploatare    Legea 76/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.