Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

  Publicat: 03 Jul 2019       1938 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 547 din 03.07.2019.

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,

f) membru al adunarii generale a actionarilor/consiliului de administratie al administratorului infrastructurii si ca director al unui operator de transport feroviar.
(8) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica fara a aduce atingere drepturilor decizionale ale Ministerului Transporturilor in ceea ce priveste dezvoltarea si finantarea infrastructurii feroviare si competentelor Ministerului Transporturilor in ceea ce priveste finantarea si tarifarea infrastructurii, precum si alocarea capacitatilor, astfel cum sunt prevazute la art. 4 alin. (2), precum si la art. 8, 29 si 39."
15. Dupa articolul 7 se introduc sase noi articole, articolele 71-76, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 71
Independenta functiilor esentiale
(1) Administratorul infrastructurii beneficiaza de independenta organizationala si decizionala in ceea ce priveste functiile esentiale, in limitele prevazute la art. 4 alin. (2), precum si la art. 29 si 39.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Transporturilor se asigura, in special, ca:
a) un operator de transport feroviar sau orice alta entitate juridica nu exercita o influenta decisiva asupra administratorului infrastructurii in ceea ce priveste functiile esentiale, fara a aduce atingere rolului Ministerului Transporturilor in ceea ce priveste stabilirea cadrului de tarifare si a cadrului de alocare a capacitatilor, precum si a regulilor specifice de tarifare in conformitate cu prevederile art. 29 si 39;
b) un operator de transport feroviar nu exercita o influenta decisiva asupra numirilor si destituirilor persoanelor responsabile cu luarea deciziilor privind functiile esentiale;
c) mobilitatea persoanelor care sunt responsabile de functiile esentiale nu creeaza conflicte de interese.
ARTICOLUL 72
Impartialitatea administratorului infrastructurii in ceea ce priveste managementul traficului si planificarea mentenantei
(1) Administratorul infrastructurii exercita in mod transparent si nediscriminatoriu functiile de management al traficului si de planificare a mentenantei infrastructurii. Persoanele responsabile cu luarea deciziilor privind aceste functii nu trebuie sa fie afectate de niciun conflict de interese.
(2) Administratorul infrastructurii are obligatia de a asigura operatorilor de transport feroviar acces deplin si in timp util la informatiile relevante in caz de perturbari ale traficului care ii afecteaza. In cazul in care administratorul infrastructurii acorda acces extins la procesul de management al traficului, acesta este acordat operatorilor de transport feroviar interesati intr-un mod transparent si nediscriminatoriu.
(3) Administratorul infrastructurii consulta solicitantii in ceea ce priveste planificarea pe termen lung a lucrarilor majore de mentenanta si/sau reinnoire a infrastructurii feroviare si tine seama in cea mai mare masura posibila de preocuparile exprimate. Programarea lucrarilor de mentenanta se efectueaza de catre administratorul infrastructurii in mod nediscriminatoriu.
ARTICOLUL 73
Externalizarea si partajarea functiilor administratorului infrastructurii
(1) Cu conditia ca acest fapt sa nu dea nastere la niciun conflict de interese si sa fie garantata confidentialitatea informatiilor sensibile din punct de vedere comercial, administratorul infrastructurii:
a) poate sa externalizeze catre o alta entitate anumite functii, in conditiile legii, cu exceptia functiilor esentiale, daca aceasta entitate nu este un operator de transport feroviar, nu controleaza sau nu este controlata de un operator de transport feroviar;
b) poate sa externalizeze, in conditiile legii, executia de lucrari si atributiile aferente privind mentenanta, reinnoirea si dezvoltarea infrastructurii feroviare, inclusiv unor operatori de transport feroviar sau unor societati care controleaza un operator de transport feroviar sau sunt controlate de un operator de transport feroviar;
c) isi pastreaza competenta de supraveghere si raspunde pentru exercitarea responsabilitatilor prevazute la art. 3 pct. 3.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1), functiile privind administrarea unor portiuni ale infrastructurii pot fi indeplinite de gestionarii de infrastructura sau de parti la acordurile de parteneriat public-privat, conform prevederilor legale in vigoare, cu conditia ca toate aceste entitati sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 7 alin. (2)-(8), precum si la art. 71, 72 si 74 si sa isi asume responsabilitatea deplina pentru exercitarea functiilor in cauza.
(3) Sub rezerva supravegherii de catre Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, administratorul infrastructurii poate incheia acorduri de cooperare cu unul sau mai multi operatori de transport feroviar, in mod nediscriminatoriu si in scopul obtinerii unor avantaje pentru clienti, precum reducerea costurilor sau imbunatatirea performantei pe partea de retea care face obiectul acordului.
(4) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar monitorizeaza executarea unor astfel de acorduri si poate, in cazuri justificate, sa recomande denuntarea acestora.
ARTICOLUL 74
Transparenta financiara
(1) Veniturile din activitatile de administrare a retelei de infrastructura, inclusiv fondurile publice, pot fi utilizate de administratorul infrastructurii numai pentru a-si finanta propria afacere, inclusiv pentru rambursarea imprumuturilor sale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Administratorul infrastructurii poate, de asemenea, sa utilizeze aceste venituri pentru a plati dividende proprietarilor intreprinderii, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Administratorul infrastructurii nu acorda, in mod direct sau indirect, imprumuturi operatorilor de transport feroviar.
(3) Operatorii de transport feroviar nu acorda imprumuturi, in mod direct sau indirect, administratorului infrastructurii.
ARTICOLUL 75
Mecanisme de coordonare
(1) Administratorul infrastructurii instituie mecanisme de coordonare adecvate care sa asigure coordonarea cu toti operatorii de transport feroviar interesati, precum si cu toti solicitantii interesati prevazuti la art. 8 alin. (3). Daca este cazul, reprezentantii utilizatorilor serviciilor de transport feroviar de marfa si de calatori, precum si autoritatile nationale, locale sau regionale sunt invitate sa participe. Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate participa in calitate de observator.
(2) Coordonarea se refera la:
a) necesitatile solicitantilor privind mentenanta si dezvoltarea capacitatii de infrastructura;
b) continutul obiectivelor de performanta orientate spre utilizatori incluse in contractul de activitate prevazut la art. 30 si al stimulentelor prevazute la art. 30 alin. (1) si aplicarea lor;
c) continutul si aplicarea documentului de referinta al retelei prevazut la art. 27;
d) aspectele de intermodalitate si interoperabilitate;
e) orice alte aspecte legate de conditiile privind accesul, utilizarea infrastructurii si de calitatea serviciilor asigurate de administratorul infrastructurii.
(3) Administratorul infrastructurii intocmeste si publica orientari privind coordonarea, in consultare cu partile interesate. Coordonarea are loc cel putin o data pe an, iar administratorul infrastructurii publica pe site-ul sau o prezentare generala a activitatilor desfasurate in temeiul prezentului articol .
(4) Coordonarea in temeiul prezentului articol nu aduce atingere dreptului solicitantilor de a formula o plangere la Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si nici competentelor Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, astfel cum sunt prevazute la art. 56.
ARTICOLUL 76
Reteaua Europeana a Administratorilor de Infrastructura
(1) Administratorul infrastructurii participa si coopereaza in cadrul unei retele europene a administratorilor de infrastructura, care arescopul de a facilita si coordona furnizarea de servicii feroviare eficiente si eficace in cadrul Uniunii Europene prin:
a) dezvoltarea infrastructurii feroviare a Uniunii Europene;
b) sprijinirea punerii in aplicare rapide si eficiente a spatiului feroviar unic european;
c) schimbul de bune practici;
d) monitorizarea si analiza comparativa a rezultatelor, in mod consecvent, pe baza unor principii si practici comune identificate in cadrul retelei;
e) contributii la activitatile de monitorizare a pietei prevazute la art. 15;
f) abordarea blocajelor transfrontaliere;
g) discutarea modului de aplicare a art. 37 si 40;
Afişează OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Spatiul feroviar unic european    OUG 52/2019    Legea202/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.