Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

  Publicat: 09 Jul 2019       29402 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 563 din 09.07.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, īn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Desemneaza fondurile acumulate intr-o perioada de mai multi ani din contributiile participantilor la fond, capitalizate si administrate privat, in scopul platii unor pensii altele decat cele din sistemul public de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Fond constituit in baza unor prevederi legale din profitul obtinut de catre agentii economici in scopul capitalizarii unei parti din acest profit.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.

h) a realizat perioade necontributive care au constituit vechime in munca in baza legislatiei in vigoare pana la data de 1 aprilie 2001.
(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, sau, dupa caz, mai multe cicluri de studii universitare de acelasi nivel conform prevederilor alin. (1) lit. b) beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de acelasi nivel, la alegere.
(3) Perioadele prevazute la alin. (1) se valorifica numai in situatia in care aceste perioade nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate in conditiile prezentei legi.
(4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea unei categorii de pensie in conditiile prevazute de prezenta lege.

Articolul 15
(1) Pentru perioadele care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite sau in conditii speciale se acorda perioade suplimentare, care constituie perioade asimilate, dupa cum urmeaza:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca .
(2) Constituie perioade asimilate si perioada suplimentara la vechimea in munca acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, precum si perioada suplimentara acordata pentru stagiul de cotizare realizat in conditii speciale si conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001 si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Constituie perioade asimilate si alte perioade suplimentare la vechimea in munca acordate in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.
(4) Perioadele prevazute la alin. (1) - (3) se valorifica pentru obtinerea unei categorii de pensie in conditiile prevazute de prezenta lege.

Articolul 16
(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin instrumente juridice internationale la care Romania este parte .
(2) La stabilirea prestatiilor de asigurari sociale se iau in considerare stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania, precum si perioadele de asigurare realizate sau recunoscute conform legislatiei altor tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice internationale la care Romania este parte .
(3) In sistemul public de pensii, obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala.
(4) In cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei, contributiile se platesc in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi .

TITLUL II
Bugetul asigurarilor sociale de stat

Articolul 17
(1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public de pensii.
(2) CNPP inainteaza anual Ministerului Muncii si Justitiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru partea de cheltuieli .
(3) CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile bugetare pe care le administreaza, reprezentand contributii de asigurari sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe baza de contract de asigurare sociala, precum si alte venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, conform legii.
(4) CNPP si unitatile din subordinea acesteia efectueaza cheltuieli in limita aprobata prin buget si a creditelor bugetare deschise, in conditiile legii.
(5) In situatia in care legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent, pana la adoptarea noului buget, cu respectarea prevederilor art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 18
Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din:
a) contributii de asigurari sociale, dobanzi si penalitati de intarziere, precum si din alte venituri, potrivit legii;
b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, care se aproba prin legile bugetare anuale;
c) comisionul achitat CNPP de catre administratorii fondurilor de pensii administrate privat, datorat pentru operatiunile administrative si financiare efectuate, conform prevederilor art. 431 si art. 44 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 19
(1) Comisionul prevazut la art. 18 lit. c) reprezinta o cota procentuala de 0,5% aplicata lunar asupra sumei totale ce face obiectul operatiunii financiare efectuata pentru fiecare fond de pensii administrat privat .
(2) Comisionul prevazut la alin. (1) se suporta din veniturile administratorilor, asa cum sunt prevazute la art. 85 din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se achita in termen de 5 zile de la primirea contributiilor conform art. 35 alin. (4), dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii.

Articolul 20
(1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege.
(2) Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pana la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva .
(3) Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv.
(4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat .
(5) Fondul de rezerva se constituie in anii in care bugetul asigurarilor sociale de stat nu primeste sume pentru echilibrare, potrivit art. 18 lit. b), si numai dupa acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat .

Articolul 21
(1) In conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia acelora care au incheiat contracte de asigurare sociala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, are obligatia de a transmite CNPP informatiile necesare stabilirii, in sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat si a punctajului lunar, in vederea acordarii prestatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege. Informatiile necesare cuprind cel putin evidenta obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat datorate si platite de angajatori si/sau de asigurati, precum si eventualele rectificari ale declaratiilor de asigurare.
(2) Procedura de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (1), precum si alte elemente necesare se stabilesc prin protocol incheiat intre ANAF si CNPP, care se publica in Monitorul Oficial.
(3) Institutiile prevazute la alin. (1) isi acorda reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea/achitarea contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le au in administrare.
(4) Anual, dupa depunerea declaratiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor.

Articolul 22
(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa regularizarea cu bugetul de stat, in limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 18 lit. b).
(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din fondul de rezerva .
(3) Deficitul din anii precedenti si din anul curent al bugetului asigurarilor sociale de stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Articolul 23
Disponibilitatile banesti ale bugetului asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi, nivelul dobanzilor stabilindu-se prin conventii incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.

Afişează Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 127/2019    Legea privind sistemul public de pensii    Asigurari sociale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei