Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

  Publicat: 11 Jul 2019       2295 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 564 din 09.07.2019

A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Articolul I
In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2019, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2019, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:
I. Finante publice si economie:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
2. rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019;
3. reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
4. reglementarea unor masuri in domeniul competentei de control a Ministerului Finantelor Publice si modificarea si completarea unor acte normative;
5. modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2015, cu completarile ulterioare;
8. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. consolidarea pozitiei de actionar al statului si unele masuri privind administrarea participatiilor statului;
12. modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. reglementari privind conversia in actiuni a obligatiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de aparare care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei;
14. masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria nationala de aparare;
15. reglementari privind cadrul general aplicabil bancilor nationale de dezvoltare din Romania.
II. Administratie publica si dezvoltare regionala:
1. modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale;
3. modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata;
4. aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica ale localitatilor;
5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. masuri in domeniul transportului rutier de persoane .
III. Afaceri interne:
1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea anexei la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja si presta servicii;
3. modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2001, cu modificarile ulterioare;
4. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
IV. Munca si protectie sociala:
- stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o retea europeana de servicii de ocupare a fortei de munca (EURES), accesul lucratorilor la servicii de mobilitate si integrarea mai buna a pietelor fortei de munca si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 si (UE) nr. 1.296/2013.
V. Comunicatii si societate informationala:
1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. modificarea si completarea Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI. Sanatate:
1. modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii;
2. modificarea art. 134 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
VII. Cultura si identitate nationala:
1. modificarea alin. (8) al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu completarile ulterioare;
2. reglementarea unor masuri in domeniul finantarii si promovarii proiectelor si investitiilor in domeniul culturii;
3. modificarea si completarea unor acte normative in vederea protejarii si punerii in valoare a patrimoniului cultural mobil, arheologic, cinematografic si monumentelor de for public;
4. modificarea unor acte normative in scopul asigurarii bunei functionari a institutiilor publice de cultura, a institutiilor de spectacole si concerte.
VIII. Agricultura si dezvoltare rurala:
1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar;
3. reglementarea unor masuri de reorganizare a administratiei agricole;

Afişează Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 128/2019    Legea de abilitare a Guvernului    Ordonante    Ordonante de Guvern    Ordonante de Urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.