Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » HG nr. 470/2019 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare

HG nr. 470/2019 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare

  Publicat: 13 Jul 2019       365 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 470/2019 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.053/2014 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 571 din 11.07.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire data monedei unice europene.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Articolul I
Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.053/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Pentru anul 2019, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 88/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 10 milioane lei."
2. La articolul 5, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) face dovada cu copia facturii proforme emise de vanzator ca autoturismul care se achizitioneaza in cadrul Programului este nou si are un pret de vanzare care se incadreaza in limitele prevazute la art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 88/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, este produs in spatiul intracomunitar sau provenit din import, indeplineste cel putin cerintele minime ale standardului EURO 6, dupa caz, si este achizitionat de la o persoana juridica care are ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor."
3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
Persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani si capacitate deplina de exercitiu la data solicitarii finantarii, care indeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 88/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si respecta conditiile generale ale Programului, pot beneficia de finantari destinate achizitionarii de autoturisme noi cu un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din pretul de achizitie a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid si pur electric, in functie de tipul de autoturism nou care se achizitioneaza in cadrul Programului. Garantia statului este in procent de maximum 50% din finantarea acordata."
4. La articolul 71, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul garantiilor solicitate pentru achizitionarea unui autoturism nou in cadrul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi de catre beneficiarul prevazut la alin. (1), valorile facilitatilor acordate prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prima de casare, ecobonusul si ecotichetul sunt acceptate pentru justificarea achitarii avansului din pretul de achizitie a autoturismului nou, asa cum este prevazut la art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 88/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."
5. La articolul 8, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) solicita un avans de minimum 5%, 25% sau, dupa caz, de 30% beneficiarilor eligibili conform art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 88/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care acopera diferenta dintre pretul de achizitie al autoturismului nou conform facturii proforme si finantarea garantata;".
6. La articolul 11 alineatul (2), litera d) se abroga.
7. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate, din care sa rezulte ca, la data solicitarii creditului garantat, nu a mai detinut in proprietate un autoturism, bun nou, completata cu cel mult 10 zile inainte de data depunerii solicitarii de garantare ."


Articolul II
Dispozitiile art. 22 alin. (1) lit. j) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.053/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica exclusiv in cazul garantiilor acordate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.


Articolul III
(1) In termen de 10 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, finantatorii vor transmite Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN F.N.G.C.I.M.M. si Ministerului Finantelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor in cadrul programului, astfel cum sunt prevazute la art. 2 alin. (3) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.053/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, precum si valoarea estimata a finantarilor care urmeaza sa fie garantate in anul 2019 in cadrul Programului.
(2) In cazul in care valoarea totala a finantarilor comunicata de finantatori depaseste plafonul de 10 milioane lei alocat pentru anul 2019, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, sa efectueze alocari pro-rata in limita acestuia.

Afişează HG nr. 470/2019 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 470/2019    OUG 66/2014    HG 1053/2014    Stimularea cumpararii de autoturisme noi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.