Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       24432 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,

(3) Este interzisa folosirea in scop personal de catre salariatii Oficiului a informatiilor confidentiale primite si prelucrate in cadrul Oficiului, atat in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acesteia.
(4) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, personalul Oficiului este supus in fiecare an unei evaluari conform legii.
(5) Personalul Oficiului raspunde disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu .
(6) Personalul Oficiului trebuie sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior cu specializare economica sau juridica ori absolventi cu studii medii, dupa caz, cu vechimea prevazuta de lege. Pentru activitatea informatica se pot angaja in functia de analist financiar absolventi ai unei institutii de invatamant superior de profil informatic, iar pentru activitatea de relatii internationale se pot angaja in functia de analist financiar absolventi ai unei institutii de invatamant superior cu specializare in limbi straine, comunicare si relatii publice sau administratie publica.
(7) Vechimea in Oficiu este considerata vechime in specialitate.
(8) Forma si continutul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si ale legitimatiilor de control vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(9) Agentii constatatori ai Oficiului beneficiaza de protectia legii in exercitarea atributiilor de serviciu . La cererea motivata a agentilor constatatori, Oficiul poate solicita organelor abilitate asigurarea protectiei impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj.
(10) Pentru functionarea Oficiului, Guvernul aproba prin hotarare, in conditiile legii, transmiterea in folosinta a unor imobile din domeniul public al statului, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii. De asemenea, Oficiul poate inchiria, in conditiile legii, imobilele necesare functionarii in conditii optime.
(11) Pentru indeplinirea obiectului de activitate se aloca resurse corespunzatoare, inclusiv pentru cooperarea cu alte unitati de informatii financiare, in vederea aplicarii tehnologiilor de ultima generatie, conform legislatiei nationale in vigoare, care sa permita Oficiului confruntarea datelor cu datele altor institutii similare intr-un mod anonim, precum si confruntarea datelor Oficiului de catre unitatile de informatii financiare din statele membre intr-un mod anonim, prin asigurarea protectiei complete a datelor cu caracter personal, cu scopul de a detecta in alte state membre persoane care fac obiectul unor analize si de a identifica veniturile si fondurile acestora.

CAPITOLUL X
Raspunderi si sanctiuni

Articolul 42
(1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala, administrativa sau penala.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 5 ani de la data savarsirii faptei .
(3) Functia de verificare si control exercitata de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor competente implica exercitiul autoritatii de stat .

Articolul 43
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni:
a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (1) - (3), art. 8 alin. (1), (3), (4) si (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11 alin. (1), (4) - (9), art. 13 alin. (1) - (6), art. 14-16, art. 17 alin. (1) - (3) si (6) - (14), art. 18 alin. (2), (3), (6) si (8), art. 19 alin. (1) - (4), (10) si (11), art. 21 alin. (1) - (3), art. 23 alin. (1) - (3), (5) si (6), art. 24 alin. (1) - (7) si (9), art. 26 alin. (5);
b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 25;
c) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1) - (5) si (7), art. 8 alin. (12), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (2) si art. 33 alin. (2) - (4);
d) neindeplinirea obligatiei de raportare prevazute la art. 6, atunci cand organul de conducere, de administrare si de control al societatii, director sau un angajat al entitatii raportoare a dezvaluit la nivel intern existenta unor indicii sau certitudini despre faptul ca o fapta sau o tranzactie a fost legata de spalarea banilor sau de finantarea terorismului;
e) obstructionarea activitatii de control si supraveghere, inclusiv nefurnizarea, furnizarea cu intarziere sau furnizarea de date si informatii eronate in aplicarea dispozitiilor prezentei legi;
f) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 37 alin. (2) si (3);
g) initierea sau continuarea relatiei de afaceri sau executarea unor tranzactii cu incalcarea prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru persoanele fizice, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), d) si g) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 25.000 lei la 150.000 lei, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 20.000 lei la 120.000 lei, iar contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), e) si f) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 10.000 lei la 90.000 lei.
(3) Pentru persoanele juridice contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda prevazuta la alin. (2) ale carei limite maxime se majoreaza cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Sanctiunile si masurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere si altor persoane fizice care sunt responsabile de incalcarea legii.
(4) Prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica sanctiunilor prevazute la alin. (2), (3) si (5).
(5) In situatia in care oricare dintre contraventiile de la alin. (1) este savarsita de o institutie financiara, alta decat cele supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, si daca aceasta este grava, repetata, sistematica sau o combinatie a acestora, fara a fi savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune, limitele superioare ale amenzilor prevazute la alin. (2) si (3) se majoreaza astfel:
a) pentru persoanele juridice cu 5.000.000 lei;
b) pentru persoanele fizice cu 50.000 lei.

Articolul 44
(1) Pentru incalcari ale prevederilor prezentei legi, pe langa sanctiunea amenzii contraventionale, pot fi aplicate contravenientului una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati ori, dupa caz, suspendarea activitatii operatorului economic, pe o durata de la o luna la 6 luni;
c) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, pe o durata de la o luna la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durata de la 10 zile la o luna;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;
f) inchiderea sucursalei sau a altui sediu secundar;
g) o declaratie publica in care se identifica persoana fizica sau juridica si natura incalcarii;
h) un ordin prin care se impune persoanei fizice sau juridice sa puna capat comportamentului respectiv si sa se abtina de la repetarea acestuia;
i) o interdictie temporara de a exercita functii de conducere in entitatile raportoare impotriva oricarei persoane cu responsabilitati de conducere intr-o entitate obligata sau a oricarei alte persoane fizice declarate responsabila de incalcare.
(2) Oficiul poate solicita motivat autoritatilor si organismelor de autoreglementare prevazute la art. 26 alin. (1) lit. b), c) si e), precum si institutiilor cu atributii de autorizare a entitatilor raportoare pe care le supravegheaza si controleaza Oficiul aplicarea sanctiunilor complementare.
(3) Pentru faptele prevazute la alin. (1), autoritatile de supraveghere pot aplica suplimentar si masuri sanctionatoare specifice, potrivit competentei acestora.
(4) In masura in care nu se dispune altfel, contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 7, 12, 27 si 28.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia entitatilor supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor contraventionale si complementare, precum si contestarea acestora se efectueaza potrivit legislatiei proprii.
(6) Amenzile incasate se fac venituri, dupa caz, la bugetul de stat sau la bugetul local, potrivit legii. Executarea se realizeaza in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale.
(7) Contraventiile se constata si se sanctioneaza de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor prevazute la art. 26 alin. (1) lit. b) -d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiara, potrivit legislatiei proprii.

Articolul 45
Autoritatile competente conform art. 26 alin. (1) iau in considerare, atunci cand stabilesc tipul si nivelul masurilor sau sanctiunilor contraventionale/administrative aplicate, circumstante relevante, precum:
a) frecventa, gravitatea si durata incalcarii;

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut