Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       23870 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistem de distributie in care furnizorul incheie intelegeri verticale cu un numar limitat de distribuitori, alesi in aceeasi zona geografica.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

(3) Atunci cand se impune extinderea perioadei de pastrare a documentelor in scopul de a preveni, depista sau investiga activitatile de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, entitatile raportoare sunt obligate sa prelungeasca termenele prevazute la alin. (1) si (2) cu perioada indicata de autoritatile competente, fara ca aceasta prelungire sa poata depasi 5 ani.
(4) La expirarea perioadei de pastrare, entitatile raportoare au obligatia de a sterge datele cu caracter personal, cu exceptia situatiilor in care alte dispozitii legale impun pastrarea in continuare a datelor.

Articolul 22
(1) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de entitatile raportoare pe baza prezentei legi si cu respectarea legislatiei in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal doar in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii terorismului si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu acest scop. Este interzisa prelucrarea datelor cu caracter personal in alte scopuri, cum ar fi cele comerciale.
(2) Entitatile raportoare furnizeaza clientilor noi, inainte de a stabili o relatie de afaceri sau de a efectua o tranzactie ocazionala, cel putin informatiile prevazute mai jos, cu exceptia cazului in care persoana este deja informata cu privire la aceste date:
a) identitatea operatorului si, daca este cazul, a reprezentantului;
b) scopul prelucrarii careia ii sunt destinate datele;
c) orice alte informatii suplimentare, cum ar fi:
1. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
2. daca raspunsurile la intrebari sunt obligatorii sau voluntare, precum si consecintele posibile ale evitarii raspunsului;
3. existenta dreptului de acces la datele care o privesc si de rectificare a datelor cu caracter personal, in masura in care, tinand seama de circumstantele specifice in care sunt colectate datele, astfel de informatii suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrari corecte a datelor cu privire la persoana vizata.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) includ o informare generala cu privire la obligatiile legale care le revin entitatilor raportoare in temeiul prezentei legi atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii terorismului.
(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul alin. (1) este considerata ca fiind necesara in vederea ducerii la indeplinire a unor masuri de interes public, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

CAPITOLUL V
Persoana desemnata si proceduri interne

Articolul 23
(1) Entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv in format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta.
(2) Institutiile de credit si institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate la nivelul conducerii, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi. In cazul retelelor cooperatiste, in semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ofiterul de conformitate poate fi desemnat la nivelul casei centrale pentru coordonarea implementarii politicilor si procedurilor la nivelul intregii retele.
(3) Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) si (2) au acces direct si in timp util la datele si informatiile relevante, detinute de entitatile raportoare, necesare indeplinirii obligatiilor prevazute de prezenta lege.
(4) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i).
(5) Avand in vedere natura responsabilitatilor incredintate persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile de supraveghere si control si entitatile raportoare au obligatia de a crea mecanisme de protejare a acestora, inclusiv prin acordarea dreptului de a se adresa in nume propriu pentru a semnala autoritatilor statului incalcari de orice natura ale prezentei legi in cadrul entitatii raportoare, caz in care identitatea acestor persoane va fi protejata corespunzator.
(6) Mecanismele prevazute la alin. (5) includ, dupa caz, cel putin:
a) proceduri specifice pentru primirea rapoartelor privind incalcarile de orice natura ale prezentei legi si luarea de masuri ulterioare;
b) o protectie corespunzatoare a angajatilor sau a persoanelor aflate intr-o pozitie similara in cadrul entitatilor raportoare, care raporteaza incalcari de orice natura ale prezentei legi, comise in cadrul acestora;
c) protectia adecvata a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2);
d) protectia datelor cu caracter personal ale persoanei care raporteaza incalcarea de orice natura a prezentei legi, precum si ale persoanei fizice suspectate ca este responsabila de incalcare, in conformitate cu principiile stabilite in Regulamentul (UE) 2016/679;
e) norme clare care sa asigure faptul ca este garantata confidentialitatea in toate cazurile in ceea ce priveste identitatea persoanei care raporteaza incalcarile de orice natura ale prezentei legi, comise in cadrul entitatii raportoare, cu exceptia cazului in care divulgarea este impusa de alte prevederi legale.

Articolul 24
(1) Corespunzator naturii si volumului activitatii desfasurate si avand in vedere reglementarile, cerintele prudentiale si instructiunile sectoriale emise de autoritatile competente in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4), entitatile raportoare stabilesc politici si norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului, care includ cel putin urmatoarele elemente:
a) masuri aplicabile in materie de cunoastere a clientelei;
b) masuri aplicabile in materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente;
c) masuri aplicabile in materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;
d) masuri aplicabile in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;
e) instruirea si evaluarea periodica a angajatilor.
(2) In functie de dimensiunea si natura activitatii, entitatile raportoare au obligatia de a asigura o functie de audit independent in scopul testarii politicilor, normelor interne, mecanismelor si procedurilor prevazute la alin. (1).
(3) Entitatile raportoare aproba si monitorizeaza politicile, normele interne, mecanismele si procedurile prevazute la alin. (1), la nivelul conducerii de rang superior.
(4) Entitatile raportoare au obligatia de a asigura periodic instruirea corespunzatoare a angajatilor cu privire la dispozitiile prezentei legi, precum si cu privire la cerintele relevante privind protectia datelor cu caracter personal si de a realiza procesul de verificare a angajatilor, conform reglementarilor sau instructiunilor sectoriale emise de autoritatile competente in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4). Documentele intocmite in acest scop se pun la dispozitia autoritatilor cu atributii de control si a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
(5) In functie de riscurile la care sunt expuse, dimensiunea si natura activitatii, entitatile raportoare includ, in procesul de instruire a angajatilor, participarea la programe speciale de formare permanenta avand ca scop recunoasterea de catre angajati a operatiunilor care pot avea legatura cu spalarea banilor sau cu finantarea terorismului.
(6) In cazul institutiilor de credit si al institutiilor financiare sunt obligatorii stabilirea unor standarde adecvate in procesul de recrutare a personalului cu responsabilitati in aplicarea prezentei legi si participarea acestuia la programe de instruire ori de cate ori este nevoie, insa nu mai tarziu de un interval de 2 ani, cu respectarea reglementarilor sau instructiunilor sectoriale.
(7) Entitatile raportoare care fac parte dintr-un grup au obligatia sa puna in aplicare politici, proceduri si instruiri la nivel de grup, inclusiv politici de protectie a datelor si politici si proceduri privind schimbul de informatii in cadrul grupului in scopul combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, pe care le aplica si la nivelul sucursalelor si al filialelor detinute in proportie majoritara din statele membre si din tarile terte.
(8) Autoritatile de supraveghere se informeaza reciproc si informeaza autoritatile europene de supraveghere cu privire la cazurile in care dreptul tarii terte nu permite punerea in aplicare a politicilor si procedurilor cerute de prevederile alin. (7), sens in care pot fi intreprinse actiuni coordonate in vederea identificarii unei solutii.
(9) In cazul in care dreptul tarii terte nu permite punerea in aplicare a politicilor si procedurilor prevazute la alin. (1), entitatile raportoare se asigura ca sucursalele si filialele detinute in proportie majoritara din tara terta respectiva aplica masuri suplimentare pentru a face fata in mod eficace riscului de spalare a banilor sau de finantare a terorismului si informeaza autoritatile competente din statul membru de origine. Daca masurile suplimentare nu sunt suficiente, autoritatile competente prevazute la art. 26 aplica masuri suplimentare de supraveghere, inclusiv masuri prin care impun grupului sa nu stabileasca relatii de afaceri sau sa inceteze relatiile de afaceri respective, sa nu efectueze tranzactii si, daca este necesar, sa isi inchida operatiunile in tara terta.
(10) In cazul in care o persoana fizica ce se incadreaza in oricare dintre categoriile enumerate la art. 5 alin. (1) lit. d) -i) desfasoara activitati profesionale ca angajat al unei persoane juridice, obligatiile prevazute in prezentul capitol se aplica persoanei juridice respective, si nu persoanei fizice.

CAPITOLUL VI
Obligatia de evaluare a riscurilor

Articolul 25
(1) Entitatile raportoare au obligatia de a identifica si evalua riscurile activitatii desfasurate referitoare la expunerea la spalarea banilor si la finantarea terorismului, luand in considerare factorii de risc, inclusiv cei referitori la clienti, tari sau zone geografice, produse, servicii, tranzactii sau canale de distributie .
(2) Evaluarile intocmite in acest scop sunt documentate, actualizate inclusiv pe baza evaluarii nationale si sectoriale si a reglementarilor sau instructiunilor emise de autoritati in aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4), si se pun la dispozitia autoritatilor cu atributii de supraveghere si control si a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
(3) Evaluarile efectuate stau la baza politicilor si procedurilor proprii de management al riscului, precum si la determinarea setului de masuri de cunoastere a clientelei ce sunt aplicabile fiecarui client.
(4) Entitatile raportoare care isi desfasoara activitatea prin sucursale, agenti sau distribuitori intr-un alt stat membru sunt obligate sa se asigure ca acestia respecta dispozitiile de drept intern ale statului membru respectiv referitoare la prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau al finantarii terorismului. In situatia in care dispozitiile prezentei legi sunt mai stricte, entitatile raportoare asigura respectarea de catre sucursalele, agentii sau distribuitorii acestora din alt stat membru si a acestor dispozitii.

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut