Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

  Publicat: 24 Jul 2019       2428 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desemneaza organismul neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale si care se organizeaza si functioneaza in conditiile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.Abrevieri: ADR

m) indeplinirea oricaror altor activitati in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara stabilite de ministrul afacerilor externe sau de legislatia in vigoare.

Articolul 12
(1) Cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara cuprinde totalitatea actiunilor intreprinse, in conformitate cu principiul solidaritatii internationale, pentru:
a) sustinerea pe termen lung a dezvoltarii economice si sociale durabile, intreprinderea de actiuni care contribuie la reducerea saraciei si imbunatatirea nivelului de trai al populatiei din alte state, ridicarea nivelului educational si al calificarii profesionale a populatiei si de incluziune sociala;
b) promovarea si sustinerea pacii si securitatii, dezvoltarii democratiei si a societatii civile, incluzand dezvoltarea statului de drept, principiile bunei guvernari si respectarea drepturilor omului;
c) oferirea de asistenta umanitara, constand in special in furnizarea de fonduri financiare si/sau de bunuri acordate statelor in caz de dezastre si conflicte armate, cu scopul atenuarii consecintelor asupra victimelor, inclusiv sprijinul oferit pentru reducerea riscului dezastrelor naturale si in procesul de tranzitie de la o situatie de criza umanitara catre procesele de reabilitare sau reconstructie timpurie;
d) realizarea de activitati de comunicare, educatie pentru dezvoltare si constientizare intreprinse pentru cresterea gradului de intelegere la nivelul Romaniei, dar si in alte state, a problemelor de dezvoltare internationala, a interdependentei dintre tari, precum si a activitatilor realizate in vederea abordarii acestora.
(2) Pentru indeplinirea obiectivelor sale, Agentia utilizeaza fondurile alocate cooperarii pentru dezvoltare si asistentei umanitare prin implementare directa si, respectiv, implementare indirecta.
(3) Utilizarea fondurilor alocate cooperarii pentru dezvoltare si asistentei umanitare prin implementare directa se realizeaza prin urmatoarele forme:
a) achizitii publice de bunuri, lucrari si servicii necesare pentru realizarea activitatilor aferente cooperarii pentru dezvoltare si asistentei umanitare, cu respectarea prevederilor legale din domeniul achizitiilor publice;
b) donatii;
c) transfer de expertiza catre alte state;
d) acordare de burse de studii si burse de cercetare.
(4) Utilizarea fondurilor alocate cooperarii pentru dezvoltare si asistentei umanitare prin implementare indirecta se realizeaza prin urmatoarele forme:
a) granturi;
b) sprijin bugetar direct;
c) contributii voluntare catre organizatii internationale, la bugetul acestora sau la bugetul unor entitati administrate de acestea.

CAPITOLUL III
Structura organizatorica a Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare
3.1. Structura organizatorica

Articolul 13
(1) Structura organizatorica a Agentiei este reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Organigrama reflecta modul de functionare a Agentiei in acord cu scopul si obiectivele acesteia.
(3) In cadrul Agentiei functioneaza un numar de 3 (trei) servicii, dupa cum urmeaza:
1. Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic;
2. Serviciul implementare proiecte;
3. Serviciul programe de cooperare internationala pentru dezvoltare .

Articolul 14
Organizarea si functionarea serviciilor, precum si atributiile acestora sunt prezentate detaliat in cap. V.

Articolul 15
(1) Numarul maxim de posturi aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe este de 30 de posturi.
(2) Statul de functii al Agentiei se aproba prin decizie a directorului general.
3.2. Relatii functionale
3.2.1. Relatii ierarhice

Articolul 16
In cadrul Agentiei activitatea se desfasoara pe baza fisei postului, clarificata sub aspectul obligatiilor de serviciu, al raspunderii personale si al ierarhiei functionale.

Articolul 17
Directorul general adjunct se afla in coordonarea si directa subordonare a directorului general.

Articolul 18
Directorul general coordoneaza toate serviciile din organigrama sub aspectul functionalitatii, organizarii programului, al asigurarii infrastructurii si resurselor financiare, al activitatilor specifice si atingerii performantelor.
3.2.2. Relatii de autoritate functionale

Articolul 19
Relatiile de autoritate functionale se stabilesc intre serviciile din structura Agentiei in conformitate cu relatiile de coordonare, subordonare si competentele acordate prin decizie a directorului general, in limitele prevederilor legale.
3.2.3. Relatii de colaborare

Articolul 20
Relatiile de colaborare se stabilesc intre serviciile din structura Agentiei, in vederea desfasurarii activitatii Agentiei.
3.2.4. Relatii de cooperare

Articolul 21
Relatiile de cooperare se stabilesc intre serviciile din structura Agentiei si unitatile organizatorice din celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, ONG-uri, din tara sau strainatate, si organizatii internationale. Aceste relatii de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atributiilor unitatii organizatorice sau competentelor acordate de catre Agentie .
3.2.5. Relatii de reprezentare

Afişează Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cooperare internationala    Dezvltare    M.A.E.    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Conditii privind gravitatea pedepsei in cazul extradarii pasive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016

Conditiile de admisibilitate ale unei cereri de sesizare a CJUE cu o intrebare preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Incheiere din 6 aprilie 2012Articole Juridice

Procedura solicitarii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii
Sursa: EuroAvocatura.ro