Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

  Publicat: 24 Jul 2019       2415 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019

Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,

Articolul 22
(1) Relatiile de reprezentare se stabilesc in limitele legislatiei in vigoare si ale mandatului acordat de directorul general directorului general adjunct, sefilor de servicii sau personalului din structura organizatorica de a reprezenta Agentia in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, organizatii, organisme, ONG-uri, societati comerciale etc. din tara sau din strainatate.
(2) Personalul care reprezinta institutia publica in cadrul organizatiilor internationale, conferintelor, seminarelor si altor activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila atat tarii, cat si Agentiei.
3.3. Conducerea Agentiei
3.3.1. Directorul general

Articolul 23
(1) Conducerea Agentiei este asigurata de un director general, numit si revocat din functie prin ordin al ministrului afacerilor externe, in conditiile legii.
(2) Directorul general al Agentiei este ordonator tertiar de credite, calitate care poate fi delegata in conditiile legii.
(3) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii si instructiuni si raspunde in fata ministrului afacerilor externe pentru intreaga activitate a Agentiei. Deciziile si instructiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Agentiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Directorul general reprezinta Agentia in raporturile cu tertii, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
(5) Directorul general este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singura data pentru o perioada de 3 ani.
(6) Directorul general conduce intreaga activitate desfasurata de personalul Agentiei.
(7) Directorul general are urmatoarele atributii principale:
a) conduce, supervizeaza si controleaza activitatea Agentiei;
b) emite decizii si instructiuni;
c) raspunde in fata ministrului afacerilor externe pentru intreaga activitate a Agentiei;
d) indeplineste, conform legii, functia de ordonator tertiar de credite;
e) aproba statul de functii al Agentiei, organigrama, fisele de post, regulamentul intern, precum si regulamentul de organizare si functionare al Agentiei;
f) incheie protocoale de colaborare in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
g) aproba alocarea si utilizarea fondurilor din bugetul aprobat cu destinatia cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara prin implementare directa si indirecta, conform legislatiei in vigoare;
h) raporteaza anual sau la cererea ministrului afacerilor externe activitatile realizate in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
i) participa la intrunirile Comitetului consultativ in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
j) urmareste indeplinirea de catre Romania, la nivel global, a angajamentelor asumate privind realizarea obiectivelor internationale de dezvoltare, eficacitatea asistentei pentru dezvoltare si coerenta politicilor pentru dezvoltare, precum si a altor angajamente in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara asumate in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Natiunilor Unite;
k) promoveaza activitatea Agentiei in cadrul tuturor evenimentelor, vizitelor si misiunilor la care participa in calitate de reprezentant al Agentiei;
l) incheie acordurile de finantare prevazute la art. 14 din Legea nr. 213/2016;
m) participa la implementarea obiectivelor de politica externa stabilite de M.A.E.;
n) reprezinta Agentia la intrunirile nationale si internationale din domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare;
o) reprezinta Agentia in raporturile cu tertii, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie;
p) coordoneaza realizarea Programului multianual strategic de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara si a Planului anual de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
q) decide asupra infiintarii de birouri, in conditiile prevazute de lege, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobat;
r) indeplineste orice alte activitati in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara stabilite de ministrul afacerilor externe;
s) analizeaza, impreuna cu Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic, executia bugetara periodica;
t) aproba incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca;
u) aproba incadrarea, promovarea in grade/trepte a personalului angajat;
v) coordoneaza activitatile cu caracter economic, administrativ si social din cadrul Agentiei;
w) realizeaza evaluarea profesionala individuala a directorului general adjunct si a sefilor serviciilor functionale din subordine;
x) deleaga exercitarea de atributii, in conditiile legii;
y) indeplineste orice alte atributii in vederea exercitarii activitatii de coordonare si conducere a Agentiei.
(8) Pe perioada concediilor, delegatiilor si deplasarilor in interes de serviciu, directorul general poate delega prin decizie atributiile si responsabilitatile care ii revin persoanelor din subordine.
(9) Numele persoanei careia i-au fost delegate atributiile se comunica intregului personal al Agentiei, prin grija responsabilului de resurse umane.
3.3.2. Directorul general adjunct

Articolul 24
(1) Directorul general adjunct este numit si revocat din functie prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(2) Directorul general adjunct se afla in coordonarea si directa subordonare a directorului general.

Articolul 25
In cazul vacantarii postului de director general, interimatul functiei si calitatea de ordonator tertiar de credite sunt asigurate de directorul general adjunct.

Articolul 26
(1) Directorul general adjunct poate avea urmatoarele atributii principale, ca urmare a delegarii din partea directorului general:
a) reprezinta Agentia la intrunirile nationale si internationale din domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara si in raporturile cu tertii, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, in baza mandatului acordat de directorul general;
b) sprijina directorul general in conducerea, supervizarea si controlul activitatii Agentiei, conform dispozitiilor si solicitarilor acestuia;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cooperare internationala    Dezvltare    M.A.E.    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Conditii privind gravitatea pedepsei in cazul extradarii pasive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016

Conditiile de admisibilitate ale unei cereri de sesizare a CJUE cu o intrebare preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Incheiere din 6 aprilie 2012Articole Juridice

Procedura solicitarii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii
Sursa: EuroAvocatura.ro