Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

  Publicat: 24 Jul 2019       2874 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

c) sprijina directorul general in raportarea anuala si ori de cate ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, a activitatilor realizate in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
d) la solicitarea directorului general, urmareste indeplinirea de catre Romania a angajamentelor asumate la nivel regional si/sau global privind realizarea obiectivelor internationale de dezvoltare, eficacitatea asistentei pentru dezvoltare si coerenta politicilor pentru dezvoltare, precum si a altor angajamente in cadrul politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara asumate in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Natiunilor Unite;
e) promoveaza activitatea Agentiei in cadrul tuturor evenimentelor, vizitelor si misiunilor la care participa in calitate de reprezentant al Agentiei, in conformitate cu delegarile acordate de directorul general;
f) participa, conform delegarii din partea directorului general, la implementarea obiectivelor de politica externa stabilite de M.A.E.;
g) sprijina directorul general, la solicitarea acestuia, in coordonarea realizarii Programului multianual strategic de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara si a Planului anual de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara;
h) indeplineste orice alte activitati in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si asistenta umanitara stabilite de directorul general si de ministrul afacerilor externe;
i) asigura legatura operativa dintre directorul general si serviciile Agentiei, conform dispozitiilor directorului general;
j) monitorizeaza si controleaza indeplinirea la termen a programelor si proiectelor in cadrul serviciilor Agentiei, conform dispozitiilor directorului general;
k) asigura circuitul informatiei in interiorul Agentiei, privind stadiul derularii diverselor activitati si programe conform dispozitiilor directorului general;
l) asigura realizarea deciziilor si instructiunilor directorului general;
m) duce la indeplinire sarcinile incredintate de directorul general si raspunde pentru indeplinirea acestora;
n) la solicitarea directorul general evalueaza, in mod obiectiv si in conditiile legii, activitatea profesionala a personalului din Agentie;
o) aduce la cunostinta personalului Agentiei dispozitiile si instructiunile directorului general, direct sau prin intermediul sefilor serviciilor Agentiei;
p) indeplineste si alte atributii, conform delegarii exprese din partea directorului general al Agentiei.
(2) Pe perioada concediilor, delegatiilor si deplasarilor in interes de serviciu, directorul general adjunct deleaga atributiile care ii revin unei persoane cu functie de conducere din cadrul Agentiei sau altei persoane imputernicite in acest sens prin decizie a directorului general. Numele persoanei careia i-au fost delegate atributiile se comunica intregului personal al Agentiei prin grija responsabilului de resurse umane.

CAPITOLUL IV
Aprobarea si actualizarea regulamentului

Articolul 27
(1) Regulamentul este aprobat prin decizie a directorului general in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea si functionarea Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Actualizarea regulamentului se aproba prin decizie a directorului general.

CAPITOLUL V
Organizarea si functionarea serviciilor din cadrul Agentiei
5.1 Dispozitii generale

Articolul 28
(1) Serviciile din cadrul Agentiei sunt coordonate de sefi de serviciu care indeplinesc urmatoarele atributii principale:
a) repartizeaza lucrarile si indruma personalul din subordine in solutionarea acestora;
b) avizeaza documentele elaborate in cadrul serviciului;
c) participa, verifica si raspund de realizarea in cele mai bune conditii si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate serviciului;
d) realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate serviciului, precum si pe cele de o complexitate si o importanta ridicate;
e) prezinta si sustin, dupa caz, directorului general lucrarile elaborate la nivelul serviciului;
f) evalueaza, in conditiile legii, in mod obiectiv, activitatea profesionala a personalului din cadrul serviciului pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza, dupa caz;
g) initiaza, coordoneaza si aproba actiuni, respectiv lucrari in domeniul de activitate al serviciului pe care il coordoneaza si raspund de solutionarea acestora;
h) duc la indeplinire sarcinile incredintate de directorul general al Agentiei si raspund pentru indeplinirea acestora;
i) formuleaza propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale si financiare necesare functionarii serviciului;
j) raspund de procesul de inventariere si arhivare a lucrarilor intocmite in cadrul serviciului;
k) informeaza si se asigura ca persoanele din subordine au luat act de strategia si obiectivele Agentiei, precum si de cele specifice serviciului pe care il coordoneaza, potrivit prioritatilor stabilite de directorul general al Agentiei;
l) indeplinesc orice alte atributii legate de specificul lor de activitate, stabilite de directorul general.
(2) Atributiile principale si specifice ale sefilor de serviciu sunt aprobate prin decizie scrisa a directorului general si incluse in fisele de post aferente.
(3) In cazul absentei din institutie, seful de serviciu deleaga, prin decizie scrisa a directorului general, atributiile care ii revin unei persoane din subordine.
(4) In caz de imposibilitate obiectiva si justificata a preluarii atributiilor respective de catre o persoana din subordine, in cazul absentei din institutie, seful de serviciu deleaga atributiile care ii revin, cu aprobarea directorului general, unei persoane cu functie de conducere din cadrul altui serviciu decat cel coordonat, cu acordul acesteia din urma.
(5) Delegarea se consemneaza prin decizie scrisa a directorului general, intocmita in acest sens. Numele persoanei careia i-au fost delegate atributiile se comunica intregului personal al Agentiei prin grija responsabilului de resurse umane.
5.2. Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic

Articolul 29
In domeniul resurse umane, Serviciul financiar- contabil, administrativ, resurse umane si juridic indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea in domeniul resurselor umane a Agentiei;
b) contribuie la definirea si implementarea politicii de resurse umane a Agentiei, in special prin gestionarea personalului, elaborarea deciziilor directorului general in domeniul resurselor umane, organizarea si desfasurarea concursurilor pentru angajarea si promovarea personalului, tine evidenta functiilor la nivelul Agentiei;
c) gestioneaza aspectele ce tin de semnarea si derularea contractelor individuale de munca, a raporturilor de serviciu si a detasarilor;
d) gestioneaza depunerea in vederea completarii, respectiv actualizarii declaratiilor de avere si de interese, in conformitate cu prevederile legislatiei privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice;
e) gestioneaza procedurile privind recrutarea si selectia personalului Agentiei pentru ocuparea posturilor vacante;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, precum si pe cele conferite expres de directorul general al Agentiei.

Afişează Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cooperare internationala    Dezvltare    M.A.E.    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Conditii privind gravitatea pedepsei in cazul extradarii pasive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016

Conditiile de admisibilitate ale unei cereri de sesizare a CJUE cu o intrebare preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Incheiere din 6 aprilie 2012Articole Juridice

Procedura solicitarii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii
Sursa: EuroAvocatura.ro