Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019

  Publicat: 24 Jul 2019       3501 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 604 din 23.07.2019

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Articolul 30
In domeniul financiar-contabil si administrativ, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane si juridic indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura planificarea si executia bugetara necesare pentru buna desfasurare a activitatilor institutiei;
b) coordoneaza actiunile care sunt in responsabilitatea Agentiei pe linie bugetara si logistic-administrativa, fara a se limita la pregatirea proiectelor privind bugetele anuale, rectificarile, precum si liniile de investitii si reparatii;
c) asigura organizarea si conducerea contabilitatii proprii si cantitativ-valorice a Agentiei, a cheltuielilor finantate din mijloace bugetare prin care se asigura evidenta platilor de casa, precum si a cheltuielilor efective pe structura clasificatiei bugetare;
d) organizeaza si desfasoara controlul financiar preventiv propriu pentru toate operatiunile financiar-contabile desfasurate;
e) organizeaza evidenta veniturilor si a cheltuielilor Agentiei, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
f) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei;
g) raporteaza lunar situatiile privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, situatia efectivelor si a realizarii fondului de salarii, pe elemente componente;
h) propune modificarea alocatiilor bugetare, pe care le inainteaza Ministerului Afacerilor Externe;
i) organizeaza activitatea de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor pentru toate drepturile de natura salariala, precum si evidenta angajamentelor bugetare legale, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice;
j) asigura plata integrala si la timp a drepturilor banesti cuvenite personalului prin casieria unitatii sau prin virament;
k) asigura elaborarea Declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, pentru personalul propriu, si transmiterea acesteia catre autoritatea fiscala;
l) asigura elaborarea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru personalul propriu, si transmiterea acesteia catre autoritatea fiscala;
m) propune si ia masuri, potrivit legii, pentru rezolvarea cererilor, reclamatiilor si sesizarilor referitoare la calcularea si plata drepturilor banesti cuvenite, urmarind virarea la termen si in cuantumul stabilit a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligatii catre alte persoane juridice si fizice;
n) intocmeste si prezinta la termen situatiile financiare asupra executiei bugetare si raspunde de exactitatea datelor si legalitatea operatiunilor financiar-contabile realizate;
o) urmareste indeplinirea atributiilor in vederea recuperarii operative a pagubelor si a altor debite;
p) prezinta directorului general propuneri pentru rationalizarea si simplificarea lucrarilor din domeniul financiar, precum si pentru automatizarea prelucrarii datelor;
q) intocmeste balante de verificare analitice si sintetice si bilantul contabil astfel incat sa se reflecte in orice moment realitatea patrimoniului unitatii;
r) verifica incadrarea in bugetul aprobat si acorda viza de control financiar preventiv propriu in toate fazele executiei bugetare;
s) completeaza si depune declaratiile lunare privind obligatiile de plata la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale;
t) elibereaza adeverinte de venit pentru personalul Agentiei, la cerere;
u) intocmeste si inainteaza situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale, in acord cu normele legale in vigoare;
v) intocmeste registrul-jurnal, cererea de credite, situatia monitorizarii cheltuielilor de personal conform indicatorilor aprobati, situatia executiei bugetare lunare a creantelor si datoriilor, situatii financiar-contabile trimestriale si anuale, registrul inventar, registrul numerelor de inventar, situatia privind valorificarea rezultatelor inventarierii;
w) organizeaza si desfasoara evidenta cantitativ-valorica pentru bunurile materiale din dotarea proprie;
x) organizeaza evidenta cheltuielilor de bunuri si servicii din cadrul unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
y) organizeaza activitatea de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor de bunuri, servicii si active nefinanciare;
z) organizeaza evidenta angajamentelor bugetare si legale, conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
aa) urmareste legalitatea si asigura decontarea tuturor sumelor angajate prin contractele incheiate cu operatorii economici;
bb) realizeaza impreuna cu directorul general/sefii serviciilor, dupa caz, studii si analize care sa conduca la cresterea eficientei folosirii mijloacelor financiare puse la dispozitia Agentiei, limitarea cheltuielilor la strictul necesar, eliminarea cheltuielilor nejustificate si a celor care nu sunt necesare, oportune si economicoase, precum si la identificarea si valorificarea tuturor resurselor de venituri bugetare;
cc) asigura tinerea corecta si la zi a evidentei mijloacelor financiare;
dd) organizeaza efectuarea inventarierii la termenele stabilite si in conformitate cu dispozitiile legale si ia sau propune, potrivit legii, masurile corespunzatoare, in raport cu constatarile facute de comisiile de inventariere;
ee) organizeaza evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin institutiei din contracte, acorduri, conventii, protocoale si alte acte asemanatoare incheiate de institutie si urmareste realizarea la timp a acestora;
ff) asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative si contabile, precum si folosirea si evidenta formularelor cu regim special, conform dispozitiilor legale in vigoare;
gg) intocmeste balante de verificare analitice si sintetice cantitativ-valorice;
hh) organizeaza si desfasoara activitatile de pregatire de specialitate in cadrul compartimentului;
ii) participa la activitatile de pregatire generala si de specialitate planificate de conducerea Agentiei;
jj) stabileste si actualizeaza permanent lista riscurilor, modalitatile de diminuare a acestora, elaboreaza procedurile de lucru si le supune aprobarii conducerii unitatii;
kk) pune la dispozitia serviciului specializat din cadrul Agentiei date si documente privind raportarea periodica a datelor si informatiilor solicitate de catre autoritatea responsabila, autoritatea delegata si autoritatea de certificare, conform procedurilor si legislatiei in vigoare;
ll) organizeaza evidenta cheltuielilor referitoare la achizitiile de bunuri si servicii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
mm) asigura specialisti in cadrul comisiilor de evaluare privind achizitia de bunuri si servicii;
nn) intocmeste proiectul propriu de nomenclator arhivistic, respectiv arhiveaza documentele conform legii;
oo) intocmeste si transmite M.A.E. situatia privind monitorizarea numarului de posturi si a cheltuielilor de personal, respectiv situatia privind executia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale in vigoare;
pp) elaboreaza si actualizeaza procedurile scrise pentru operatiunile economice in care este implicat Compartimentul financiar-contabilitate;
qq) intocmeste si transmite la termenele stabilite situatiile financiar-contabile solicitate de directorul general si M.A.E.;
rr) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Articolul 31
Prin componenta sa juridica, Serviciul financiar- contabil, administrativ, resurse umane si juridic are urmatoarele atributii principale:
a) asigura conformitatea cu normele legale a tuturor procedurilor, activitatilor si a actelor juridice ale Agentiei;
b) asigura, in colaborare cu celelalte servicii si compartimente, realizarea procesului de evaluare anuala a performantelor individuale;

Afişează Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare, din 20.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cooperare internationala    Dezvltare    M.A.E.    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Conditii privind gravitatea pedepsei in cazul extradarii pasive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016

Conditiile de admisibilitate ale unei cereri de sesizare a CJUE cu o intrebare preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Incheiere din 6 aprilie 2012Articole Juridice

Procedura solicitarii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii
Sursa: EuroAvocatura.ro