Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Norma tehnica pentru odorizarea gazelor naturale, din 17.07.2019

Norma tehnica pentru odorizarea gazelor naturale, din 17.07.2019

  Publicat: 27 Jul 2019       1141 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 620 din 26.07.2019

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen care defineste creanta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Scopul, obiectul si domeniul de aplicare

Articolul 1
(1) Prezenta norma tehnica are drept scop stabilirea cerintelor minime privind odorizarea gazelor naturale la iesirea din conductele de alimentare din amonte, in punctele de predare-preluare comerciala, la iesirea din Sistemul national de transport al gazelor naturale, in punctele de predare si in sistemele de distributie a gazelor naturale/magistralele directe, in vederea asigurarii sigurantei in alimentarea cu gaze naturale a clientilor finali/consumatorilor.
(2) Obiectul prezentei norme tehnice este de a stabili:
a) odorizantul folosit pentru odorizarea gazelor naturale;
b) cerintele privind clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea odorizantului si umplerea rezervoarelor fixe cu odorizant;
c) modalitatea de schimbare a odorizantului;
d) concentratia odorizantului din gazele naturale;
e) controlul concentratiei odorizantului din gazele naturale;
f) documentele care fac dovada odorizarii gazelor naturale;
g) instalatiile de odorizare folosite pentru odorizarea gazelor naturale;
h) amplasarea, montajul, mentenanta si exploatarea punctelor de prelevare a probelor de gaze naturale pentru masurarea concentratiei odorizantului din gazele naturale.

Articolul 2
(1) Prezenta norma tehnica se aplica de producatorii de gaze naturale, OTS si OD.
(2) Prezenta norma tehnica se aplica odorizarii gazelor naturale:
a) in punctele de predare-preluare comerciala a gazelor naturale catre:
(i) clientii finali/consumatorii racordati direct in CA, inclusiv cei alimentati cu gaze naturale prin intermediul MD;
(ii) sistemul/sistemele de distributie a gazelor naturale racordat/racordate la CA;
(iii) sistemul/sistemele de distributie inchis/inchise racordat/racordate la CA;
b) la iesirea din SNT, in punctele de predare din SNT care deservesc:
(i) clientii finali/consumatorii racordati direct la SNT, inclusiv cei alimentati cu gaze naturale prin intermediul MD;
(ii) sistemul/sistemele de distributie a gazelor naturale racordat/racordate la SNT;
(iii) sistemul/sistemele de distributie inchis/inchise racordat/racordate la SNT;
c) in SD/MD prin asigurarea odorizarii gazelor naturale in baza contractelor de prestari servicii si, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentara.
(3) Prezenta norma tehnica nu se aplica de:
a) producatorul de gaze naturale in punctele de predare- preluare comerciala a gazelor naturale catre SNT;
b) operatorul terminalului GNL pentru utilizarea gazelor naturale in procesele specifice de aducere a acestora in stare lichida si stocarea in recipiente speciale sau in procesele de descarcare si regazeificare a GNL;
c) operatorul terminalului GNL in punctele de predare in SNT;
d) OTS in punctele de predare din SNT in instalatiile de inmagazinare a gazelor naturale;
e) OTS in punctele de predare din SNT in conductele de interconectare la sistemele de transport din tarile vecine;
f) OTS in punctul de predare catre un terminal GNL;
g) operatorul de inmagazinare in punctele de predare in SNT.

Articolul 3
Legislatia, normele tehnice si standardele la care se face referire in prezenta norma tehnica, relevante pentru odorizarea gazelor naturale, sunt prevazute in anexa nr. 1.

SECTIUNEA a 2-a
Abrevieri, termeni si expresii

Articolul 4
In sensul prezentei norme tehnice sunt definite urmatoarele abrevieri:
a) ADR - Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase;
b) ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
c) CA - conducta de alimentare din amonte;
d) EM - etilmercaptan;
e) IP - grad de protectie;
f) Lege - Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) MD - magistrala directa;

Afişează Norma tehnica pentru odorizarea gazelor naturale, din 17.07.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norma tehnica    Odorizarea gazelor naturale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Procedura de atribuire a numerelor EORI in Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro