Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019

  Publicat: 31 Jul 2019       2477 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019

Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
A fost promulgat la 11.09.1865
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Comune, orase, municipii si judete.
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
este decizia de a renunta la un bun sau la un drept (de regula) de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Articolul 1
In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) schema de ajutor de stat - orice act pe baza caruia, fara sa fie nevoie de masuri de punere in aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale intreprinderilor definite in cadrul programului de sustinere a crescatorilor de suine in conformitate cu Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 195/2018;
b) Program - Programul de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, aprobat prin Legea nr. 195/2018;
c) cerere de finantare - documentul prin care este solicitat sprijinul in cadrul schemei de finantare pentru acoperirea costurilor eligibile descrise in proiect si care contribuie la atingerea obiectivului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie;
d) contract de finantare - document juridic prin care se acorda asistenta financiara nerambursabila aferenta Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie si care stabileste drepturile si obligatiile partilor;
e) cheltuieli eligibile - cheltuielile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 195/2018;
f) bazine colectare dejectii - rezervoare sau lagune exterioare construite din beton sau alte materiale izolatoare pentru colectarea dejectiilor lichide provenite de la adaposturile de animale sau de stocare a fractiunilor lichide din balegar decantate prin intermediul unei fose colectoare;
g) platforme pentru gunoiul de grajd - o constructie exterioara legata tehnologic si functional de o exploatatie pentru animale, destinata depozitarii gunoiului;
h) statia de epurare - ansamblul de constructii si instalatii destinat epurarii apelor uzate prin metode mecanice, mecano- chimice, biologice si tertiare;
i) bazin apa - un rezervor deschis (de mari dimensiuni), construit din metal, piatra, ciment etc.;
j) cladiri racordare utilitati (gaze, curent) - constructii dotate specific domeniului de folosinta;
k) cladire incinerator cadavre - constructie amenajata si dotata cu instalatii speciale, destinata incinerarii cadavrelor;
l) punct recoltare material seminal - constructie amenajata si dotata specific cu boxe de cazare a vierilor de reproductie, boxe de recoltare a materialului seminal de la acestia si laborator pentru analiza materialului seminal recoltat si pregatirea dozelor pentru insamantari artificiale;
m) spatii depozitare furaje - magazii, silozuri;
n) gunoiul de grajd - un produs rezidual de excretie (dejectii solide si lichide) de la animale, in amestec cu materiale folosite ca asternut, resturi de hrana, apa;
o) tanar fermier - o persoana cu varsta de pana la 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finantare in Program sau un administrator al unei societati comerciale care are varsta de pana la 40 de ani inclusiv si detine cel putin 50% din actiunile societatii sau o persoana ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este membru in consiliul de administratie al unei cooperative, are varsta de pana la 40 de ani inclusiv, detine cel putin 20% din actiunile cooperativei si cel putin 50% dintr-o societate comerciala membra a cooperativei;
p) fermieri care s-au instalat in cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finantare - fermieri, indiferent de forma juridica, respectiv persoana juridica, PFA, II sau IF, care s-au infiintat cu cel mult cinci ani inainte de depunerea cererii de finantare in Program, respectiv au codul CAEN al activitatii de crestere/ingrasare/reproductie suine;
q) zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice - zonele definite in anexa 8.2 "Lista zonelor eligibile M10, M11, M13" la Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015) 3.508 din 26.05.2015, publicata pe site-ul www.madr.ro, "Informare Masuri de Mediu si Clima PNDR 2014-2020", "Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx", inclusiv unitatile administrativ-teritoriale care au fost eligibile in perioada 2015-2018, dar care vor fi excluse prin procesul de ajustare (fine - tuning);
r) investitie colectiva - investitia realizata de o entitate nou- constituita, formata din minimum 2 actionari care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 195/2018, care are ca obiect de activitate cresterea porcilor si din al carei act de constituire trebuie sa rezulte ca s-a infiintat cu scopul realizarii acesteia. Entitatile deja infiintate si care au ca obiect de activitate cresterea porcilor trebuie sa isi completeze in statut, la scop, si realizarea obiectivului propus prin Program;
s) sistem semideschis - cresterea animalelor in regim de libertate restransa, cu respectarea unor reguli de crestere conforme cu cerintele de crestere specifice fiecarei rase si cu obligativitatea ca animalele sa fie inchise intr-un anumit spatiu imprejmuit cu gard si dublat cu gard electric in interiorul suprafetei imprejmuite;
s) rase din specia suine aflate in conservare sau in pericol de abandon - suine din rasele Bazna si Mangalita.

Articolul 2
Spatiile auxiliare prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 195/2018, necesare functionarii investitiilor pentru categoriile de ferme prevazute la art. 5 din Legea nr. 195/2018, cu exceptia raselor aflate in conservare sau in pericol de abandon, sunt urmatoarele:
a) bazine colectare dejectii;
b) platforme pentru gunoiul de grajd;
c) statie de epurare;
d) bazin apa;
e) cladiri racordare utilitati (gaze, curent);
f) punct recoltare si prelucrare material seminal;
g) spatii depozitare (magazii, silozuri);
h) hala pentru carantina animalelor;
i) spatii zona administrativa (birouri, sala de mese, bucatarie).

Articolul 3
Spatiile necesare pentru asigurarea masurilor de biosecuritate prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 195/2018, asa cum sunt definite in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile de suine, sunt urmatoarele:
a) imprejmuire;
b) filtru sanitar-veterinar (vestiare, dusuri, grupuri sanitare);
c) dezinfectoare pentru mijloacele de transport;
d) spatii pentru depozitarea cadavrelor;
e) rampa incarcare/descarcare animale;
f) spatii necropsii.

Articolul 4
(1) Beneficiarii schemei multianuale prevazute la art. 1 din Legea nr. 195/2018 sunt crescatorii de suine care desfasoara activitati de reproductie si/sau crestere si/sau ingrasare a suinelor si detin, cu orice titlu legal, exploatatii cu aviz/inregistrate/autorizate sanitar-veterinar sau exploatatii de reproductie aflate in conservare.
(2) Beneficiarii schemei multianuale prevazute la art. 1 din Legea nr. 195/2018 care au realizat investitii prin Program sunt obligati sa detina exploatatiile pe baza carora s-a calculat dimensiunea fermei de reproductie minimum 3 ani de la finalizarea investitiei.

Articolul 5
(1) Calcularea dimensiunii fermei de reproductie, respectiv numarul de scroafe, in functie de numarul de locuri de cazare pentru porc gras, asa cum este prevazut la art. 5 din Legea nr. 195/2018, se face astfel:
a) capacitatea de productie anuala aferenta locurilor de cazare de porc gras este reprezentata de numarul de locuri de cazare pentru porc la ingrasat, categoria 50-85 kg/ciclu de productie, inmultit cu 3,2 cicluri de productie dintr-un an;
b) numarul de purcei intarcati obtinuti pe cap de scroafa si/sau scrofita/an reprezinta 25 de purcei;
c) dimensiunea fermei de reproductie se calculeaza prin raportul dintre capacitatea de productie anuala aferenta locurilor de cazare de porc gras si numarul de purcei intarcati obtinuti pe cap de scroafa si/sau scrofita/an, obtinandu-se numarul necesar de scroafe si/sau scrofite.

Afişează Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 195/2018    Sustinerea crescatorilor de suine    Activitate de reproductie    Norme metodologice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.