Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019

  Publicat: 31 Jul 2019       2200 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
reprezinta o investitie in active corporale sau necorporale in scopul:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

c) investitii colective realizate de crescatorii de suine.
(7) Ajutorul de stat se acorda in limita valorii eligibile a locurilor de cazare din cadrul proiectului. In cazul depasirii valorii totale a proiectului, diferenta se acopera de catre beneficiar, din surse proprii.

Articolul 8
Pentru gestionarea schemei de ajutor de stat, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale realizeaza si pune la dispozitia directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti o aplicatie informatica integrata, care are rolul de a asigura activitatea de inregistrare si verificare a eligibilitatii proiectelor, precum si de monitorizare a implementarii acestora.

Articolul 9
(1) Pentru inscrierea in Program, solicitantii depun cererea de inscriere la directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei raza teritoriala se infiinteaza/afla fermele de reproductie. Cererea de inscriere va fi insotita de documentele prevazute la art. 9 din Legea nr. 195/2018, precum si de documente pentru indeplinirea conditiilor necesare calculului intensitatii ajutorului de stat, respectiv: tanar fermier sau fermier care s-a instalat in cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finantare/ferma in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice/ferma realizata ca investitie colectiva.
(2) In vederea gestionarii schemei de ajutor de stat, directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, intocmesc Registrul unic privind inregistrarea pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, al carui model este prevazut in anexa nr. 1.
(3) Gestionarea schemei de ajutor de stat se asigura de catre functionari din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, atributiile fiind stabilite in fisa postului prin decizie a directorului executiv al acestor institutii.
(4) Dupa primirea cererilor de inscriere, functionarii publici din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, cu atributii in gestionarea schemei de ajutor de stat, verifica administrativ cererile de inscriere prevazute la art. 9 din Legea nr. 195/2018, impreuna cu documentele anexate.
(5) Dupa inregistrarea cererii de inscriere in Registrul unic privind inregistrarea pentru accesarea Programului, se genereaza dovada inscrierii cererii in registrul unic, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, care va fi inmanata solicitantului si care cuprinde informatiile legate de solicitant si documentele anexate cererii de inscriere .
(6) Modalitatea de completare si introducere a datelor in aplicatia informatica se va detalia in Ghidul de procedura interna.
(7) Directia politici in zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale analizeaza dinamica cererilor de inscriere, identifica daca exista cereri de inscriere depuse de un beneficiar pe raza mai multor judete si informeaza directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz. In acest caz, solicitantul trebuie sa aleaga o singura locatie pentru realizarea investitiei, urmand a-si retrage celelalte cereri.
(8) Ca urmare a inregistrarii cererii de inscriere in Registrul unic privind inregistrarea pentru accesarea Programului, functionarul desemnat elibereaza beneficiarului adeverinta prevazuta in anexa nr. 3, insotita de fisa de date din care rezulta capacitatea, valoarea proiectului, intensitatea acestuia si elementele componente obligatorii pe care trebuie sa le contina studiul de fezabilitate.

Articolul 10
(1) Dupa inscrierea in Programul de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, pentru obtinerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finantare la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unde s-au inregistrat cererile de inscriere, insotita de urmatoarele documente, dupa caz, in functie de categoria de ferma care se realizeaza prin Program:
a) studiul de fezabilitate pentru investitia solicitata, care cuprinde cel putin elementele prevazute in anexa nr. 4;
b) extras de carte funciara si ridicare topografica pentru terenul pe care se realizeaza investitia, pentru a se verifica daca investitia se realizeaza in zone cu constrangeri potrivit prevederilor art. 1 lit. q);
c) certificat de urbanism.
(2) Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti intocmesc Registrul unic privind cererile de finantare pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.
(3) Functionarii publici din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu atributii in gestionarea schemei de ajutor de stat, inregistreaza cererile de finantare in aplicatia informatica integrata, le verifica impreuna cu documentele anexate in corelare cu datele din cererile de inscriere .
(4) In cazul in care studiul de fezabilitate nu respecta prevederile alin. (1) lit. a), cererea nu se inregistreaza si se depune ulterior, dupa ce studiul de fezabilitate respecta prevederile alin. (1) lit. a).
(5) In termen de maximum 5 zile lucratoare se efectueaza controlul la fata locului pentru a verifica existenta suprafetei de teren necesare pentru realizarea investitiei propuse in studiul de fezabilitate. Rezultatul controlului se consemneaza in raportul de control, al carui model este prevazut in anexa nr. 6, validandu-se cererea de finantare .
(6) Dupa validarea cererii de finantare, se depun documentele prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 195/2018. Dupa verificarea documentelor, in termen de 3 zile lucratoare, se completeaza contractul-cadru de finantare, al carui model este prevazut in anexa nr. 7, care cuprinde intensitatea sprijinului acordat beneficiarului, tinandu-se cont de incadrarea in conditiile stabilite la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, precum si valoarea celor 4 transe de cate 25% fiecare din valoarea totala eligibila a proiectului, pe care directorii executivi ai directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti il incheie cu beneficiarul investitiei. In situatia in care documentele prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 195/2018 nu sunt conforme, beneficiarul va fi instiintat in vederea corectarii acestora.
(7) Resursele financiare destinate realizarii investitiei se angajeaza in cadrul bugetului Programului dupa semnarea contractului de finantare .
(8) Se primesc cereri de finantare pana la limita valorii totale a ajutorului de stat pentru Programul de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, prevazuta la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 195/2018.
(9) Pentru incadrarea in limita valorii totale a ajutorului de stat prevazuta la alin. (8), Directia politici in zootehnie verifica si comunica zilnic directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, valoarea ajutorului de stat deja alocat la nivel national.

Articolul 11
(1) In vederea decontarii cheltuielilor efectuate pentru realizarea investitiei, beneficiarii ajutorului de stat depun cererile de plata, al caror model este prevazut in anexa nr. 8, insotite, dupa caz, de urmatoarele documente: facturile aferente cheltuielilor realizate si documentele de plata a acestora, acreditiv, scrisoare de garantie bancara, ordin de plata, alte documente de plata . Pentru platile efectuate prin ordin de plata se va prezenta un proces-verbal de receptie a lucrarilor, serviciilor sau bunurilor specificate in facturi.
(2) In cazul in care beneficiarul nu solicita acordarea de transe de plata inainte de efectuarea cheltuielilor si face plati din surse proprii, prezinta pentru decontarea sumelor documentele prevazute la alin. (1), decontarea urmand a se face in 4 transe in valoare de 25% fiecare din valoarea eligibila a proiectului.
(3) In cazul in care beneficiarul solicita acordarea de transe, va deschide un cont sau subcont bancar din care nu va face alte operatiuni decat plati privind derularea proiectului.
(4) Dupa utilizarea completa a fiecarei transe, beneficiarul prezinta documentele justificative, dupa care poate solicita urmatoarea transa. In plus, pentru acordarea celei de-a patra transe, beneficiarul va prezenta documente justificative ce dovedesc finantarea investitiei cu sumele reprezentand contributia proprie sau existenta sumei respective in contul bancar.
(5) La ultima transa se procedeaza astfel:
a) in cazul acordarii transei inainte de efectuarea cheltuielilor, beneficiarul prezinta documentele justificative pentru utilizarea sumelor aferente transei a treia, i se acorda transa a patra, iar daca aceasta nu se utilizeaza in intregime, se returneaza sumele neutilizate;
b) in cazul acordarii transei dupa efectuarea cheltuielilor, valoarea acesteia va fi determinata in functie de documentele prevazute la alin. (1), respectiv egala cu valoarea sumelor justificate, in limita valorii eligibile stabilite prin contractul de finantare .
(6) Cererile de plata vor contine codificarea cheltuielilor eligibile, dupa cum urmeaza:
a) cheltuielile aferente lucrarilor de constructii-montaj pentru constructia locurilor de cazare, a spatiilor necesare pentru asigurarea masurilor de biosecuritate si a spatiilor auxiliare necesare functionarii investitiei, amenajarea terenului, amenajari pentru protectia mediului, cheltuieli utilitati, organizare de santier, cai de acces, vor avea codul "1";
b) cheltuielile aferente achizitionarii definitive sau achizitionarii prin leasing financiar de utilaje si echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare si adapare, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spatiilor necesare pentru asigurarea masurilor de biosecuritate si a spatiilor auxiliare, depozitarea, evacuarea si tratarea dejectiilor, alte echipamente tehnologice si functionale, vor avea codul "2";
c) cheltuielile aferente costurilor cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natura necesare realizarii investitiei, proiecte de constructie, servicii de arhitectura, consultanta si autorizatii, vor avea codul "3" si nu pot depasi 7% din valoarea totala a proiectului.
(7) Reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, verifica documentele justificative care atesta cheltuirea transei si valideaza cererea de plata pentru transa urmatoare, cu exceptia ultimei transe, cand va verifica si existenta sau utilizarea contributiei proprii, dupa care dispune eliberarea ultimei transe.
(8) Inainte de acordarea ultimei transe, reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, va efectua un control in teren pentru evaluarea stadiului fizic al investitiei, care trebuie sa corespunda transelor acordate si documentelor justificative.
(9) Decontarea cheltuielilor prevazute la art. 7 din Legea nr. 195/2018, cumulate, nu poate depasi valoarea totala eligibila a proiectului.
(10) In termen de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii de plata prin care se solicita transa, directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti transmit Directiei generale buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia cu sumele solicitate pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea investitiei.
(11) Directia generala buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite, in termen de maximum 3 zile lucratoare, Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare, in vederea deschiderii creditelor bugetare.
(12) Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de maximum 5 zile lucratoare.
(13) Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti vireaza, in termen de maximum 3 zile lucratoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat .
(14) Beneficiarul va marca investitia in termen de 3 zile de la incasarea primei transe.

Articolul 12
(1) Dupa depunerea ultimului decont de catre beneficiar, respectiv dupa finalizarea investitiei, reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, participa la receptia acesteia.
(2) In vederea efectuarii receptiei proiectului, beneficiarul va prezenta documentele justificative privind cheltuirea ultimei transe, precum si utilizarea in totalitate a sumelor reprezentand contributia proprie la investitie .
(3) Dupa obtinerea autorizatiilor de functionare, in urma verificarii in teren, reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, face receptia de inchidere a Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie si intocmeste un proces-verbal, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 la Legea nr. 195/2018, pe care il ataseaza la documentatia fiecarui beneficiar, astfel incat beneficiarul sa fie declarat cu investitia finalizata.

Afişează Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, din 24.07.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 195/2018    Sustinerea crescatorilor de suine    Activitate de reproductie    Norme metodologice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.