Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

  Publicat: 16 Aug 2019       4424 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
A fost promulgat la 11.09.1865
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului

(2) Pot beneficia de prevederile prezentului capitol si debitorii - persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutiile publice - care au obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

(3) In sensul prezentului capitol, prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se intelege:

a) obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;

c) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(4) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(5) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv si obligatiile de plata care, la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.

(6) Pentru obligatiile prevazute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor. In acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

ARTICOLUL 24 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

ARTICOLUL 25 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa

(1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente diferentelor de obligatii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) toate obligatiile bugetare principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 15 decembrie 2019 inclusiv;

c) sunt indeplinite, in mod corespunzator, conditiile prevazute la art. 24 lit. b) -d).

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul corectarii erorilor din deconturile de taxa pe valoarea adaugata efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 26 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare cu termene de plata pana la data de 31 decembrie 2018 si stinse pana la aceasta data

Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si stinse pana la aceasta data se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ si in mod corespunzator conditiile prevazute la art. 24 lit. b-d).

ARTICOLUL 27 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare cu termene de plata pana la data de 31 decembrie 2018 individualizate in decizii de impunere

(1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.

(2) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedura fiscala, in situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, in scopul acordarii anularii prevazute la art. 25, organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de debitori in cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

ARTICOLUL 28 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante

(1) Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal competent cu privire la intentia lor, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevazuta la art. 24 lit. d).

(2) Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal competent verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit vectorului fiscal pana la respectiva data, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale potrivit art. 24-27. In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala.

(3) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului.

(4) Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. 24-27.

(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a) dobanzile, penalitatile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii. In acest caz, organul fiscal emite decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor;

b) procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a);

c) obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile si pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de anulare a accesoriilor si data emiterii deciziei de solutionare a cererii potrivit art. 30 alin. (1).

(7) Decizia de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor isi pierde valabilitatea in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz;

b) la data de 15 decembrie 2019, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol si care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.

ARTICOLUL 29 Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal central

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedura fiscala, pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 28 si au infiintate popriri la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, de catre organul de executare fiscala, asupra disponibilitatilor banesti, pot efectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si pentru popririle infiintate intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

ARTICOLUL 30 Cererea de anulare a accesoriilor

(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusa potrivit prezentului capitol, se solutioneaza prin decizie de anulare a accesoriilor sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol in oricare dintre situatiile prevazute la art. 24-27, daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea anularii.

ARTICOLUL 31 Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care beneficiaza de esalonare la plataAfişează Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 6/2019    Facilitati fiscale    Facilitati fiscale 2019    Codul de procedura fiscala 2019    Rambursare    Poprire ANAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Evaziunea fiscala legala
Sursa: EuroAvocatura