Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 64/2019 - masuri pentru asigurarea accesului la vot al alegatorilor din strainatate

Ordonanta de urgenta nr. 64/2019 - masuri pentru asigurarea accesului la vot al alegatorilor din strainatate

  Publicat: 16 Sep 2019       2059 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 64/2019 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei si modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 746 din 12.09.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Reprezinta consimtamantul dat de cumparator pentru o valoare sau o cantitate de bunuri mai mica decat cea inscrisa in documentul de decontare, prin care banca este autorizata sa plateasca numai contravaloarea acestora.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Articolul I
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) act de identitate - cartea de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, iar, in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile in ziua votarii;".
2. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii romani care voteaza in strainatate sau de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care voteaza in Romania."
3. La articolul 23, alineatele (2) - (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate si loctiitorii acestora sunt desemnati de catre sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizeaza in baza cererilor cetatenilor cu drept de vot, semnate si datate, care cuprind datele prevazute de art. 16 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, transmise prin posta, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice si oficiile consulare. Desemnarea presedintilor birourilor sectiilor de votare din strainatate si a loctiitorilor acestora se consemneaza in procese-verbale care reprezinta actele de investire si care se comunica biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate. Operatiunile de desemnare a presedintilor birourilor sectiilor de votare din strainatate si a loctiitorilor acestora incep cu 45 de zile inaintea primei zile a votarii in strainatate, pe masura ce sunt stabilite sediile sectiilor de votare din strainatate, si se finalizeaza pana cel mai tarziu cu 15 zile inaintea primei zile a votarii in strainatate, fiind aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site-ul biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate.
(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate si loctiitorul acestuia care indeplinesc atributiile ce revin operatorilor de calculator trebuie sa urmeze o sesiune de instruire in acest sens. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare din strainatate si loctiitorul pot lipsi, in cazuri justificate, de la activitatea biroului electoral al sectiei de votare din strainatate, cu conditia sa nu lipseasca amandoi in acelasi timp . Biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate poate stabili, prin decizie, in cazuri justificate, orarul prezentei presedintelui biroului electoral al sectiei de votare din strainatate si a loctiitorului acestuia la activitatea biroului electoral al sectiei de votare.
(4) In cel mult 5 zile de la data desemnarii presedintelui biroului electoral al unei sectii de votare din strainatate si a loctiitorului acestuia, formatiunile politice care au propus candidaturi ce au ramas definitive transmit biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, prin mijloace electronice, listele reprezentantilor lor in sectia de votare din strainatate respectiva, cuprinzand numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile si codurile numerice personale ale titularului si supleantilor, insotite de declaratiile lor de acceptare . O formatiune politica poate avea un titular si 2 supleanti, cu rol de loctiitori, pentru fiecare sectie de votare. Pentru a indeplini atributiile ce revin operatorilor de calculator, reprezentantii formatiunilor politice trebuie sa urmeze o sesiune de instruire in acest sens. Supleantii pot inlocui temporar titularii numai cand acestia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate."
4. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (41)-(44), cu urmatorul cuprins:
"(41) In cel mult 5 zile de la data expirarii termenului prevazut de alin. (4), presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate completeaza birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate, ai caror presedinti si loctiitori au fost desemnati. In aceasta componenta, birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate indeplinesc toate atributiile prevazute de prezenta lege. Operatiunile de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate se consemneaza in procese-verbale care reprezinta actele de investire, fiind aduse la cunostinta publica prin afisare pe site-ul biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate.
(42) Operatiunile de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate trebuie sa se finalizeze pana cel mai tarziu cu 10 zile inaintea primei zile a votarii din strainatate.
(43) In urma investirii intr-un birou electoral al sectiei de votare din strainatate, presedintele, loctiitorul si ceilalti membri sunt obligati sa indeplineasca atributiile ce le revin conform legii, acestia raspunzand pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfasurarea procesului electoral.
(44) In situatia in care, pana cu 10 zile inaintea primei zile a votarii, birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate nu dispun de un numar suficient de membri care sa indeplineasca atributiile operatorilor de calculator, acestea pot fi completate de catre presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate cu personal asigurat de catre Ministerul Afacerilor Externe, precum si de alte autoritati publice la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasarii si cazarii personalului trimis in strainatate pentru a face parte din birourile electorale ale sectiilor de votare sunt suportate de catre Ministerul Afacerilor Externe."
5. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri beneficiaza de timpi de antena, la serviciile private de radio si televiziune, contra cost."
6. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate care indeplinesc atributiile prevazute de lege pentru birourile electorale pentru votul prin corespondenta, loctiitorii acestora si membrii care indeplinesc atributiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 380 lei, iar ceilalti membri primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizatie de 190 de lei.
(22) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare in vederea participarii la procesul electoral ale presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, ale loctiitorilor acestora, precum si ale membrilor birourilor electorale pentru sectiile de votare din strainatate desemnati sau propusi de catre sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, in limitele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare."


Articolul II
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 23, alineatele (5) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Incepand cu a cincisprezecea zi din perioada electorala pana cel mai tarziu cu 20 de zile inaintea datei votarii, Ministerul Afacerilor Externe comunica Autoritatii Electorale Permanente, in mod esalonat, propunerile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare privind sediile sectiilor de votare din strainatate prevazute la alin. (1)-(4), de indata ce acestea sunt finalizate.
. . . . . . . . . .
(7) In termen de cel mult 3 zile de la data fiecarei comunicari prevazute la alin. (5), Autoritatea Electorala Permanenta aproba, prin hotarare, propunerile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare privind sediile sectiilor de votare din strainatate. In cel mult 3 zile de la data ultimei comunicari, Autoritatea Electorala Permanenta aduce la cunostinta publica lista finala a sediilor sectiilor de votare din strainatate."
2. La articolul 110, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:
"(9) In sensul prezentei legi, prin centru de votare din tara se intelege imobilul din tara unde functioneaza cel putin doua sectii de votare."


Articolul III
In situatia organizarii unui al doilea tur pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate poate stabili ca in cazurile in care buletinele de vot nu pot fi transmise in termen util inaintea primei zile a votarii in strainatate, buletinele de vot ce vor fi folosite in sectiile de votare din strainatate respective sa fie tiparite prin grija misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.


Articolul IV
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, in continuarea operatiunilor de inregistrare a alegatorilor prin corespondenta in contextul alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 15 septembrie 2019, alegatorii se pot inregistra ca alegatori prin corespondenta, in conditiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 15 septembrie 2019, in continuarea operatiunilor de inregistrare a alegatorilor din strainatate in contextul alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, alegatorii se pot inregistra ca alegatori din strainatate in conditiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul V
Prin derogare de la art. 110 alin. (8) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, Autoritatea Electorala Permanenta desemneaza in fiecare comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti, pe langa operatorii de calculator repartizati pe sectii de votare, un numar de operatori de calculator egal cu 20% din numarul sectiilor de votare din comuna, orasul, municipiul sau sectorul municipiului Bucuresti respectiv.


Articolul VI
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, asigura functionarea in sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care are urmatoarele atributii:
a) functionarea aplicatiei de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii;
b) stocarea in timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, precum si a logurilor masinilor pe care ruleaza acesta, pentru facilitarea analizei si transparentei acestora.
(2) Infrastructura informatica prevazuta de alin. (1) cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunicatii si de securitate, precum si licente si aplicatii informatice, asigurate, instalate si configurate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, conform cerintelor operationale ale Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Aplicatia de centralizare a proceselor-verbale si Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea in timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de catre reprezentantii Biroului Electoral Central si cei ai Autoritatii Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.
(4) Autoritatea Electorala Permanenta impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura asistenta si suportul tehnic pentru functionarea echipamentelor si aplicatiilor informatice prevazute de alin. (2).
(5) Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, asigura aplicatiile si/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii, precum si echipamentele informatice necesare centralizarii rezultatelor votarii de catre Biroul Electoral Central. Acestea vor functiona in cadrul infrastructurii informatice prevazute de alin. (1), cu asigurarea redundantei in centrul de date al Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
(6) Formatiunile politice care participa la alegeri, precum si candidatii independenti pot desemna experti in tehnologia informatiei cu drept de acces la infrastructura informatica prevazuta de alin. (1), in conditiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.


Articolul VII
Reprezentantii formatiunilor politice in birourile electorale ale sectiilor de votare pot primi, la cerere, copii ale listelor electorale suplimentare, in conditiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 64/2019 - masuri pentru asigurarea accesului la vot al alegatorilor din strainatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AEP    OUG 64/2019    Legea 370/2004    Legea 208/2015    Proces electoral    Alegeri    Diaspora    Accesul la vot al alegatorilor din strainatate    Guvernul Romaniei    BEC    STS

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Martocian impotriva Romaniei. Buna administrare a justitiei si respectarea principiului securitatii juridice. Discriminare
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRAArticole Juridice

Operatorul unui motor de cautare raspunde pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motoarele de cautare nu sunt raspunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal indexate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cele mai faimoase asasinate din istorie
Sursa: Ziare.com, Autor: Bogdana Boga