Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 164/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

Legea nr. 164/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

  Publicat: 08 Oct 2019       2464 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 811 din 07.10.2019

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Conducatorii autoritatilor publice si administratorii operatorilor economici care asigura servicii de utilitate publica in domeniile energetic, sanatate, agricultura si alimentatie, alimentare cu apa, comunicatii si transporturi au obligatia de a asigura continuitatea furnizarii serviciilor esentiale pentru populatie si pentru fortele destinate apararii."


2. La articolul 20, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"l) sa asigure paza militara a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, a sediilor posturilor de radiodifuziune si de televiziune publice, a operatorilor economici care detin capacitati de importanta strategica la nivel national, precum si a obiectivelor de importanta deosebita pentru aparare, prin punerea in aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare; cand situatia impune, dispun oprirea temporara a alimentarii cu gaze, energie si apa potabila, dupa caz;".


3. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 21
(1) In functie de situatia operativa concreta, pe timpul starii de asediu sau al starii de urgenta, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii poate dispune ca unitatile militare din fortele destinate apararii sa fie trecute in trepte superioare ale capacitatii de lupta, potrivit planurilor intocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane si materiale, conform organizarii la razboi."


4. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In conditiile alin. (1), institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale pot concentra rezervisti pentru instruire si indeplinirea unor misiuni sau pot chema persoane fizice apte de munca pentru prestari de servicii in interes public."


5. La articolul 25, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) amplificarea activitatilor de productie a operatorilor economici care, prin natura domeniului de activitate, au atributii in realizarea produselor cu destinatie militara, executa reparatii la unele categorii de tehnica militara sau asigura servicii pentru fortele destinate apararii, prin punerea in aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, in conditiile legii, si a Sistemului de prioritati si alocare a resurselor pentru aparare;
d) organizarea si asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicatiilor, produselor, resurselor si infrastructurii pentru nevoile fortelor destinate apararii;".


6. La articolul 25, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:
"f1) rechizitionarea de bunuri, potrivit legii;".


7. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) organizarea si asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicatiilor, produselor, resurselor si infrastructurii pentru nevoile fortelor destinate apararii;".
8. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) rechizitionarea de bunuri, potrivit legii."


9. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe durata starii de urgenta, instituita in temeiul art. 3 lit. b), autoritatile si institutiile publice, operatorii economici si populatia sunt obligate sa respecte si sa aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum si masurile dispuse de autoritatile competente."


10. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 28
Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice."
11. Articolul 31 se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 164/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 164/2019    OUG 1/1999    Stare de asediu    Stare de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati