din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4381 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Contencios administrativ. Codul administrativ » Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999

  Publicat: 08 May 2020       2661 citiri       Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Contencios administrativ. Codul administrativ  


Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta sunt neconstitutionale.

Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:

De asemenea, Curtea Constitutionala a constatat ca O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 1/1999 este neconstitutionala, in ansamblul sau.


Aceaste solutii au fost publicate pe site-ul Curtii Constitutionale prin Comunicatul de Presa din data de 6 mai 2020.


Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 prevede la alin. (1) ca ``nerespectarea prevederilor art. 9 (conducatorii autoritatilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum si persoanele fizice au obligatia sa respecte si sa aplice toate masurile stabilite in prezenta ordonanta de urgenta, in actele normative conexe, precum si in ordonantele militare sau in ordine, specifice starii instituite) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice``, iar alin. (2) stabileste ca ``pe langa sanctiunea contraventionala principala prevazuta la alin. (1), in functie de natura si gravitatea faptei, se pot aplica si una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare, prevazute in ordonantele militare:


a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;


b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de catre organele abilitate;


c) suspendarea temporara a activitatii;


d) desfiintarea unor lucrari;


e) refacerea unor amenajari.``


In esenta, prin O.U.G. nr. 23/2020 s-a modificat art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999, in sensul majorarii limitelor amenzii de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice (initial aceste limite erau 100 de lei la 5.000 de lei) si de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice (initial aceste limite erau de la 1.000 lei la 70.000 lei), precum si stabilirii de sanctiuni contraventionale complementare.


Curtea a constatat ca prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999, caracterizate printr-o tehnica legislativa deficitara, nu intrunesc exigentele de claritate, precizie si previzibilitate si sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, prevazut de art. 1 alin. (5) din Constitutie, precum si principiul restrangerii proportionale a exercitiului drepturilor si libertatilor fundamentale, prevazut de art. 53 alin. (2) din Constitutie .


Astfel, s-a retinut ca dispozitiile art. 28 alin. (1) prin sintagma ``nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contraventie`` califica drept contraventie incalcarea obligatiei generale de a respecta si de a aplica toate masurile stabilite in O.U.G. nr. 1/1999, in actele normative conexe, precum si in ordonantele militare sau in ordine, specifice starii instituite, fara a distinge expres actele, faptele sau omisiunile care pot atrage raspunderea contraventionala. In mod implicit, stabilirea faptelor a caror savarsire constituie contraventii este lasata, in mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fara ca legiuitorul sa fi stabilit criteriile si conditiile necesare operatiunii de constatare si sanctionare a contraventiilor. Totodata, in lipsa unei reprezentari clare a elementelor care constituie contraventia, judecatorul insusi nu dispune de reperele necesare in aplicarea si interpretarea legii, cu prilejul solutionarii plangerii indreptate asupra procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.


Cabinet avocat Bucuresti


Mai mult, prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 stabilesc in mod nediferentiat pentru toate aceste fapte, independent de natura sau gravitatea lor, aceeasi sanctiune contraventionala principala. In ceea ce priveste sanctiunile contraventionale complementare, desi legea prevede ca acestea se aplica in functie de natura si gravitatea faptei, atata vreme cat fapta nu este circumscrisa, evident ca nu se poate determina nici natura sau gravitatea sa pentru a stabili in mod just sanctiunea complementara aplicabila.


In ceea ce priveste neconstitutionalitatea in ansamblu a O.U.G. nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 1/1999, Curtea Constitutionala a constatat ca aceasta a fost adoptata cu incalcarea art. 115 alin. (6) din Constitutie, intrucat prin continutul sau normativ a vizat restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale (dreptul de proprietate, dreptul la munca si protectie sociala, dreptul la informare, libertatea economica).


Or, un atare act normativ care restrange/afecteaza drepturi si libertati fundamentale ale cetatenilor nu poate fi decat o lege, ca act formal al Parlamentului, adoptata cu respectarea dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. g) din Constitutie, in regim de lege organica.


Asadar, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept .


Cu toate acestea, procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor emise in temeiul art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 nu se anuleaza de drept, ci trebuie contestate in fata instantei de judecata, invocandu-se argumente de nelegalitate raportate la Decizia Curtii Constitutionale, care urmeaza a fi motivata.


Doar instantele de judecata pot dispune anularea unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si, dupa caz, restituirea sumei achitate cu titlu de amenda contraventionala.


Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Insa, potrivit art. 62 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, termenele de decadere nu incep sa curga pe toata durata starii de urgenta.


Astfel, la momentul expirarii perioadei starii de urgenta, in data de 15 mai, va incepe sa curga termenul de 15 zile pentru contestarea procesului verbal de constatare a contraventiei. Asta nu inseamna ca pe perioada starii de urgenta, pana la momentul inceperii curgerii termenului de contestatie, contravenientul nu poate depune plangerea la instanta de judecata . Plangerea sa va fi inregistrata, iar judecarea procesului urmeaza sa aiba loc dupa incetarea starii de urgenta.


Plata amenzii sau semnarea fara obiectii a procesului-verbal nu atrage pierderea dreptului contravenientului de a exercita calea de atac a plangerii contraventionale.


In situatia in care procesul-verbal nu se contesta in fata instantei de judecata in termenul mentionat, acesta ramane valabil, beneficiind de prezumtia de legalitate.


Totodata, daca impotriva procesului verbal se face plangere, dar dupa expirarea termenului de 15 zile ce va incepe sa curga de la incetarea starii de urgenta, plangerea contravenientului se va respinge ca tardiv formulata, instanta de judecata fiind obligata sa invoce din oficiu termenul de decadere in temeiul art. 2550 din Codul civil.


Bibliografie


1. Comunicatul de presa al Curtii Constitutionale din data de 06.05.2020.


Citeşte mai multe despre:    mcp avocati    avocat predut    avocat contencios    cabinet avocati bucuresti    amenda stare de urgenta    contestare amenda stare de urgenta    avocat plangere amenda stare de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Interviu avocat Predut: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 501 din 24 iunie 2019

Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 481 din 14 iunie 2019