Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

  Publicat: 02 Nov 2019       2305 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019.

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Dovada scrisa prin care
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

15. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 291
(1) In vederea reatestarii competentelor profesionale si redobandirii dreptului de practica sau de libera practica, dupa caz, pentru medicii care au intrerupt activitatea profesionala sau se afla intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din Romania, prin colegiile teritoriale, incheie cu unitatile sanitare acreditate sa desfasoare programe de pregatire in rezidentiat, inclusiv cu cabinetele medicale individuale de medicina de familie, contracte pentru efectuarea stagiului practic pentru medicii in cauza.
(2) Pe perioada stagiului prevazut la alin. (1), medicii lucreaza sub supravegherea si responsabilitatea coordonatorilor de program de rezidentiat, directorilor de program, precum si responsabililor/indrumatorilor de formare nominalizati conform prevederilor art. 9 alin. (3) sau a unui medic primar acreditat in acest scop de catre Colegiul Medicilor din Romania in cazul medicilor de familie si de medicina generala.
(3) Medicii prevazuti la alin. (1) au aceleasi atributii si responsabilitati ca si medicii rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in cazul medicilor specialisti sau, dupa caz, competente limitate in cazul medicilor de medicina generala si al medicilor cu competente limitate.
(4) Pe perioada stagiului, medicii prevazuti la alin. (1) nu beneficiaza de drepturi salariale.
(5) La incheierea stagiului pentru redobandirea dreptului de libera practica, unitatea sanitara acreditata sau, dupa caz, cabinetul medical individual de medicina de familie elibereaza medicului o adeverinta din care rezulta perioada efectuarii acestuia si sumarul activitatilor desfasurate."

Articolul II
(1) Pentru anul 2019, prin derogare de la art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (2) si (3), art. 15 alin. (8), art. 181 alin. (1) si art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul national pentru admiterea in rezidentiatul pe locuri si pe posturi se organizeaza in temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Cifra de scolarizare pentru rezidentiat pentru anul 2019 se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. Ministerul Finantelor asigura resursele financiare necesare scolarizarii prin rezidentiat, la nivelul cifrelor de scolarizare aprobate.

Afişează Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 197/2019    OUG 18/2009    Rezidentiat    Organizare    Finantare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.