Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

  Publicat: 15 Dec 2019       3321 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

10. destinatar - orice persoana fizica sau juridica care primeste marfuri in temeiul unui contract de transport;

11. elemente constitutive de interoperabilitate - elementele constitutive de interoperabilitate, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 din Directiva (UE) 2016/797;

12. entitate responsabila cu intretinerea - o entitate care raspunde de intretinerea unui vehicul si care este inregistrata ca atare in Registrul national al vehiculelor prevazut la art. 47 alin. (1) din Directiva (UE) 2016/797;

13. expeditor - un operator economic care expediaza marfuri in nume propriu sau in numele unui tert;

14. entitate contractanta - o entitate publica sau privata care comanda proiectarea si/sau construirea sau reinnoirea ori modernizarea unui subsistem;

15. incident - orice eveniment, altul decat un accident sau un accident grav, care afecteaza sau ar putea afecta siguranta operatiunilor feroviare;

16. investigatie - un proces desfasurat in scopul prevenirii accidentelor si incidentelor, care include strangerea si analizarea informatiilor, precum si concluzii, stabilirea conditiilor, inclusiv stabilirea cauzelor si, daca este cazul, emiterea unor recomandari de siguranta;

17. investigator - persoana care desfasoara activitatea de investigare;

18. investigator principal - o persoana responsabila de organizarea, desfasurarea si controlul unei investigatii;

19. incarcator - un operator economic care incarca: marfuri ambalate; containere mici sau cisterne portabile in sau pe un vagon sau pe un container; un container, un container pentru vrac, un container de gaz cu elemente multiple sau o cisterna mobila pe un vagon;

20. incarcator vrac - un operator economic care incarca marfuri intr-o cisterna, inclusiv un vagon-cisterna, un vagon cu cisterna demontabila, o cisterna mobila sau un container- cisterna, sau pe un vagon, container mare sau mic pentru transport in vrac, vagon-baterie, container de gaz cu elemente multiple;

21. masura preventiva de urgenta - o masura luata dupa producerea unui accident sau incident ca masura de preventie pentru producerea altora asemenea, care poate fi adoptata si aplicata imediat printr-o norma nationala;

22. metode de siguranta comune, denumite in continuare M.S.C. - metodele prin care se descrie modul de evaluare a nivelurilor de siguranta, a realizarii obiectivelor de siguranta si a conformitatii cu alte cerinte de siguranta;

23. norme nationale - toate normele obligatorii adoptate in Romania, indiferent de organismul emitent, care contin cerinte de siguranta feroviara sau cerinte tehnice, altele decat cele prevazute de normele Uniunii Europene sau de normele internationale, care sunt aplicabile operatorilor de transport feroviar, administratorului de infrastructura sau tertilor;

24. obiective de siguranta comune, denumite in continuare O.S.C. - nivelurile minime de siguranta care trebuie atinse de sistem in ansamblu si, acolo unde este posibil, de diferite parti ale sistemului feroviar, cum ar fi sistemul feroviar conventional, sistemul feroviar de mare viteza, tunelurile feroviare lungi sau liniile de cale ferata utilizate exclusiv pentru transportul de marfuri;

25. operator de transport feroviar - operatorul de transport feroviar, astfel cum este definit la art. 3 pct. 18 din Legea nr. 202/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

26. organism de evaluare a conformitatii - un organism care a fost notificat sau desemnat pentru a fi responsabil cu activitatile de evaluare a conformitatii, inclusiv etalonare, incercare, certificare si inspectie. Un organism de evaluare a conformitatii este clasificat drept "organism notificat" ca urmare a notificarii de catre un stat membru, inclusiv Romania. Un organism de evaluare a conformitatii este clasificat drept "organism desemnat" ca urmare a desemnarii de catre un stat membru;

27. pagube importante - pagubele care pot fi evaluate imediat de organismul de investigare la un cost total de cel putin 2 milioane euro;

28. producator - producatorul, astfel cum este definit la art. 2 pct. 36 din Directiva (UE) 2016/797;

29. sistem feroviar - sistemul care cuprinde elementele enumerate in anexa I la Directiva (UE) 2016/797;

30. sistem feroviar usor - un sistem de transport feroviar urban si/sau suburban cu o rezistenta la soc de C-III sau C-IV (in conformitate cu EN 15227:2011) si cu o rezistenta maxima a vehiculului de 800 kN, respectiv forta de compresie longitudinala in zona de cuplare. Sistemele feroviare usoare pot avea o cale dedicata sau pot folosi drumurile publice impreuna cu traficul rutier si de obicei nu fac schimb de vehicule cu traficul de calatori sau marfa pe distante lungi;

31. sistem de management al sigurantei - organizarea, masurile si procedurile stabilite de administratorul de infrastructura sau de un operator de transport feroviar pentru a asigura gestionarea sigura a operatiunilor sale;

32. specificatie tehnica de interoperabilitate, denumita in continuare S.T.I. - specificatie adoptata in conformitate cu Directiva (UE) 2016/797, care include fiecare subsistem sau parte a unui subsistem pentru a indeplini cerintele esentiale si pentru a asigura interoperabilitatea sistemului feroviar al Uniunii Europene;

33. state membre - state membre ale Uniunii Europene (UE) sau state parti la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE);

34. transportator - un operator economic care efectueaza o operatiune de transport, in temeiul unui contract de transport;

35. tip de operatiune - tipul caracterizat prin transportul de calatori, incluzand sau excluzand serviciile de mare viteza, transportul de marfuri, incluzand sau excluzand serviciile de transport de marfuri periculoase, si numai serviciile de manevra;

36. vehicul - un vehicul feroviar, cu sau fara tractiune, adecvat pentru circulatia pe roti pe liniile de cale ferata; un vehicul este alcatuit din unul sau mai multe subsisteme structurale si functionale;

37. zona de operare - o retea sau mai multe retele de pe teritoriul unuia sau mai multor state membre in care un operator de transport feroviar intentioneaza sa opereze.

CAPITOLUL II

Dezvoltarea si managementul sigurantei feroviare

ARTICOLUL 4 Rolul tuturor factorilor din sistemul feroviar implicati in dezvoltarea si imbunatatirea sigurantei feroviare

(1) In scopul dezvoltarii si imbunatatirii sigurantei feroviare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in limitele competentelor sale:

a) asigura mentinerea sigurantei feroviare si, atunci cand este posibil din punct de vedere practic, imbunatatirea in mod continuu, tinand cont de dezvoltarea dreptului Uniunii Europene, de normele internationale si de progresul tehnic si stiintific, acordand prioritate prevenirii accidentelor;

b) asigura punerea integrala in practica a legislatiei aplicabile, in mod deschis si nediscriminatoriu, sustinand dezvoltarea unui sistem unic de transport feroviar european;

c) asigura aplicarea masurilor de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare, tinand cont de necesitatea unei abordari sistemice;

d) se asigura ca responsabilitatea exploatarii sigure a sistemului feroviar si a controlului riscurilor asociate cu acesta apartine administratorului de infrastructura si operatorilor de transport feroviar, fiecaruia pentru partea sa de sistem, impunandu-le:

(i) sa puna in aplicare masurile necesare de control al riscurilor, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), daca este cazul, cooperand cu celelalte state membre;

(ii) sa aplice normele Uniunii Europene si normele nationale;

(iii) sa instituie sisteme de management al sigurantei in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta;

e) se asigura ca administratorul de infrastructura si fiecare operator de transport feroviar sunt responsabili de partea lor de sistem si de exploatarea in siguranta a acestuia, inclusiv aprovizionarea cu materiale si contractarea de servicii, fata de utilizatori, clienti, lucratorii implicati si alti factori implicati din sistemul feroviar prevazuti la alin. (3);

f) elaboreaza si publica anual planuri de siguranta care sa prevada masurile avute in vedere pentru atingerea O.S.C.;

g) dupa caz, sprijina Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate, agentie instituita conform Regulamentului (UE) 2016/796 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004, denumita in continuare Agentie, in activitatea sa de monitorizare a dezvoltarii sigurantei feroviare la nivelul Uniunii Europene.

(2) Operatorii de transport feroviar si administratorul de infrastructura:

a) pun in aplicare masurile necesare de control al riscurilor, astfel cum este prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a), daca este cazul, cooperand reciproc si cu alti factori implicati din sistemul feroviar;

b) tin cont, in cadrul sistemelor lor de management al sigurantei, de riscurile aferente activitatilor altor factori implicati din sistemul feroviar si ale tertilor;

c) impun obligatii contractuale celorlalti factori implicati din sistemul feroviar prevazuti la alin. (3) care au un impact potential asupra exploatarii in conditii de siguranta a sistemului feroviar pentru a pune in aplicare masuri de control al riscurilor, daca este cazul;

d) se asigura ca masurile de control al riscurilor sunt puse in practica de contractantii lor prin intermediul aplicarii M.S.C. pentru procesele de monitorizare stabilite de M.S.C. cu privire la monitorizarea prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. c) si ca acest lucru este specificat in acordurile contractuale care sunt facute publice la cererea Agentiei sau a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana.

(3) Fara a aduce atingere responsabilitatilor operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura, entitatile responsabile cu intretinerea si toti ceilalti factori implicati din sistemul feroviar care pot afecta operarea in siguranta a sistemului feroviar, inclusiv producatorii, furnizorii de servicii de intretinere, detinatorii, prestatorii de servicii, entitatile contractante, transportatorii, expeditorii, destinatarii, incarcatorii, descarcatorii, incarcatorii si descarcatorii vrac:

a) pun in aplicare masurile necesare de control al riscurilor, daca este cazul, in cooperare cu alti factori implicati din sistemul feroviar;

b) se asigura ca subsistemele, accesoriile, echipamentele si serviciile furnizate de acestia respecta cerintele si conditiile de utilizare specificate, astfel incat sa poata fi exploatate in conditii de siguranta de operatorul de transport feroviar si/sau de administratorul de infrastructura in cauza.

Afişează OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AGIFER    OUG 73/2019    siguranta feroviara    Agentia de Investigare Feroviara Romana    Autoritatea nationala de siguranta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.