Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

  Publicat: 15 Dec 2019       3317 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Actiune a unei terte parti prin care se dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, respectiv un model corespunzator identificat, un prototip sau rezultatul final al unui proces tehnologic este in conformitate cu un anumit standard sau
Actiune a unei terte parti prin care se dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, respectiv un model corespunzator identificat, un prototip sau rezultatul final al unui proces tehnologic este in conformitate cu un anumit standard sau
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)

(30) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana justifica in mod corespunzator orice decizie prin care refuza eliberarea unui certificat unic de siguranta sau exclude o portiune din retea in conformitate cu evaluarea negativa prevazuta la alin. (14).

(31) In termen de o luna de la primirea deciziei, solicitantul poate cere Agentiei sau Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, dupa caz, sa isi revizuiasca decizia. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana confirma sau revoca decizia negativa in termen de doua luni de la data primirii cererii de revizuire.

(32) In cazul in care decizia negativa a Agentiei este confirmata, solicitantul o poate contesta in fata comisiei pentru solutionarea contestatiilor desemnate conform art. 55 din Regulamentul (UE) 2016/796.

(33) In cazul in care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana confirma decizia negativa, solicitantul o poate contesta la instantele de contencios administrativ, in conditiile legii.

(34) Un certificat unic de siguranta acordat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana are o valabilitate de cel mult 5 ani.

(35) Un operator de transport feroviar solicita reinnoirea certificatului unic de siguranta care a fost eliberat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana sau de Agentie, dupa caz. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana reinnoieste certificatul unic de siguranta daca solicitantul indeplineste prevederile prezentei ordonante de urgenta.

(36) La fiecare modificare substantiala a tipului sau amplorii operatiunii, operatorul de transport feroviar solicita actualizarea certificatului unic de siguranta.

(37) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana actualizeaza certificatul unic de siguranta in intregime sau partial.

(38) In cazul in care un solicitant detine un certificat unic de siguranta eliberat de Agentie si doreste sa isi extinda zona de operare sau in cazul in care detine un certificat unic de siguranta eliberat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana si doreste sa isi extinda zona de operare intr-un alt stat membru decat Romania, acesta adauga la dosar documentele relevante prevazute la alin. (6) privind zona de operare suplimentara. Operatorul de transport feroviar transmite dosarul Agentiei in vederea eliberarii unui certificat unic de siguranta actualizat care acopera zona de operare extinsa. In acest caz, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este consultata, pentru evaluarea dosarului din punctul de vedere al cerintelor prevazute la alin. (6), numai in situatia in care teritoriul Romaniei este vizat de extinderea operatiunii.

(39) In cazul in care un operator de transport feroviar detine un certificat unic de siguranta eliberat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, cu aplicabilitate teritoriala limitata, si doreste sa isi extinda zona de operare in Romania, acesta adauga la dosar documentele relevante prevazute la alin. (6) privind zona de operare suplimentara. Solicitantul transmite dosarul prin intermediul ghiseului unic prevazut la art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/796 Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana, care, dupa indeplinirea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, elibereaza un certificat unic de siguranta actualizat care acopera zona de operare extinsa.

(40) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana revizuieste certificatele unice de siguranta eliberate in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta in urma unor modificari substantiale ale cadrului de reglementare in domeniul sigurantei.

(41) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica Agentia, fara intarziere si, in orice caz, in termen de doua saptamani, cu privire la eliberarea unui certificat unic de siguranta.

(42) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica imediat reinnoirea, modificarea sau revocarea unui certificat unic de siguranta.

(43) Notificarile prevazute la alin. (41) si (42) cuprind informatii despre denumirea si adresa operatorului feroviar, data eliberarii, categoria, amploarea, valabilitatea si zona de functionare a certificatului unic de siguranta si, in caz de revocare, motivele deciziei sale.

ARTICOLUL 11 Cooperarea dintre Agentie si Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana in ceea ce priveste eliberarea certificatelor unice de siguranta

(1) In sensul art. 10 alin. (5) si (6) din Directiva (UE) 2016/798, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, prin AFER, incheie acorduri de cooperare cu Agentia in conformitate cu art. 76 din Regulamentul (UE) 2016/796. Aceste acorduri de cooperare pot fi sub forma unor acorduri specifice sau a unor acorduri-cadru si pot implica si alte autoritati nationale de siguranta din celelalte state membre. Aceste acorduri de cooperare contin o descriere detaliata a atributiilor si conditiilor pentru rezultatele preconizate, a termenelor pentru realizarea acestora si a repartizarii taxelor care trebuie platite de solicitant.

(2) Acordurile de cooperare prevazute la alin. (1) pot include acorduri de cooperare specifice in cazul retelelor care necesita expertize tehnice specifice din punct de vedere geografic sau istoric, in vederea reducerii sarcinii administrative si a costurilor suportate de solicitant. In cazul in care aceste retele sunt izolate de restul sistemului feroviar, acordurile de cooperare specifice pot include posibilitatea delegarii atributiilor catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, prin AFER, atunci cand acest lucru este necesar pentru a se asigura alocarea eficienta si proportionala a resurselor pentru certificare . Aceste acorduri de cooperare trebuie sa fie in vigoare inainte ca Agentia sa indeplineasca atributiile de certificare .

ARTICOLUL 12 Autorizatia de siguranta a administratorului de infrastructura

(1) Pentru a i se permite sa gestioneze si sa exploateze o infrastructura feroviara, administratorul de infrastructura trebuie sa obtina o autorizatie de siguranta emisa de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana.

(2) Autorizatia de siguranta contine o autorizatie confirmand acceptarea sistemului de management al sigurantei al administratorului de infrastructura, prevazut la art. 9, si include procedurile si dispozitiile pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru proiectarea, intretinerea si exploatarea sigura a infrastructurii feroviare, inclusiv, daca este cazul, intretinerea si exploatarea sistemului de control al traficului si de semnalizare.

(3) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana explica cerintele pentru autorizatiile de siguranta si documentele necesare sub forma unui document de indrumare pentru depunerea de cereri.

(4) Autorizatia de siguranta este valabila timp de cinci ani si poate fi reinnoita la cererea administratorului de infrastructura. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana revizuieste autorizatia de siguranta in intregime sau partial ori de cate ori au loc modificari substantiale ale infrastructurii, ale subsistemelor de semnalizare sau energie sau ale principiilor de exploatare sau intretinere a infrastructurii. Administratorul de infrastructura notifica fara intarziere Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana cu privire la toate aceste modificari.

(5) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate solicita ca autorizatia de siguranta sa fie revizuita in urma unor modificari substantiale ale cadrului de reglementare in domeniul sigurantei.

(6) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana ia fara intarziere o decizie cu privire la cererea pentru obtinerea autorizatiei de siguranta intr-un termen care sa nu depaseasca 4 luni de la data la care toate informatiile necesare si orice informatii suplimentare solicitate au fost transmise de catre solicitant.

(7) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica Agentia in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de doua saptamani, cu privire la autorizatiile de siguranta care au fost eliberate, reinnoite, modificate sau revocate, mentionand denumirea si adresa administratorului de infrastructura, data eliberarii, domeniul de aplicare si perioada de valabilitate a autorizatiei de siguranta si, in caz de revocare, motivele deciziei sale.

(8) In cazul infrastructurii transfrontaliere, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana coopereaza cu autoritatile nationale de siguranta din statele membre invecinate pentru a elibera autorizatii de siguranta.

ARTICOLUL 13 Acces la serviciile de formare

(1) Personalul operatorilor de transport feroviar si al administratorului de infrastructura cu responsabilitati in siguranta circulatiei are obligatia participarii la cursuri de formare, potrivit legii, si, in acest sens, beneficiaza de acces echitabil si nediscriminatoriu la spatiile si echipamentele de formare pentru mecanicii de locomotiva si personalul de insotire a trenului, atunci cand aceasta formare este necesara pentru exploatarea serviciilor din reteaua proprie.

(2) Serviciile de formare trebuie sa includa formarea privind cunostintele necesare despre rute, normele si procedurile de exploatare, sistemul de semnalizare si de control si comanda, precum si procedurile de urgenta aplicate pe rutele exploatate.

(3) Daca serviciile de formare nu au inclus examinari si acordarea de certificate, personalul operatorilor de transport feroviar si al administratorului de infrastructura are dreptul de acces la formare profesionala in vederea obtinerii certificatelor corespunzatoare.

(4) Serviciile de formare indeplinesc cerintele stabilite potrivit Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri in sistemul feroviar din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.611/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si in S.T.I. sau normele nationale prevazute la art. 8 alin. (1) lit. e).

(5) Daca serviciile de formare sunt disponibile numai prin intermediul unui singur operator de transport feroviar sau al administratorului de infrastructura, acestea sunt puse la dispozitia altor operatori de transport feroviar la un pret rezonabil si nediscriminatoriu, care este raportat la cost si care poate include o marja de profit.

(6) La recrutarea de noi mecanici de locomotiva, de personal de insotire a trenurilor si de personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei, operatorii de transport feroviar pot lua in considerare orice formare, calificari si experienta dobandite anterior la alti operatori de transport feroviar. In acest scop, acesti membri ai personalului sunt indreptatiti sa aiba acces la toate documentele care le atesta formarea, calificarile si experienta, sa obtina copii ale acestora si sa le comunice.

(7) Operatorii de transport feroviar si administratorul de infrastructura raspund, in conditiile legii, de nivelul formarii si de calificarile personalului lor care desfasoara activitati cu responsabilitati in siguranta circulatiei.

ARTICOLUL 14 Intretinerea vehiculelor

(1) Fiecarui vehicul, anterior utilizarii sale in retea, i se atribuie o entitate responsabila cu intretinerea, iar entitatea respectiva este inregistrata in registrul vehiculelor prevazut la art. 47 din Directiva (UE) 2016/797 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana.

(2) Fara a aduce atingere responsabilitatii operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura in ceea ce priveste exploatarea in siguranta a unui tren, astfel cum este prevazuta la art. 4, entitatea responsabila cu intretinerea asigura functionarea in conditii de siguranta a vehiculelor de a caror intretinere raspunde. In acest scop, entitatea responsabila cu intretinerea instituie un sistem de intretinere pentru vehiculele respective si, prin intermediul acestui sistem:

a) se asigura ca vehiculele sunt intretinute in conformitate cu dosarul de intretinere al fiecarui vehicul si cu cerintele in vigoare, inclusiv cu normele de intretinere si cu prevederile S.T.I. relevante;

b) pune in aplicare metodele necesare de evaluare a riscurilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), daca este cazul in cooperare cu alti factori;

c) se asigura ca masurile de control al riscurilor sunt puse in practica de contractanti prin aplicarea M.S.C. pentru procesele de monitorizare prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) si ca acest lucru este stipulat in acordurile contractuale care sunt facute publice la cererea Agentiei sau a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana;

d) asigura trasabilitatea activitatilor de intretinere.

(3) Sistemul de intretinere este alcatuit din urmatoarele functii:

a) o functie de gestionare, care supervizeaza si coordoneaza functiile de intretinere prevazute la lit. b)-d) si asigura starea de siguranta a vehiculului in sistemul feroviar;

b) o functie de dezvoltare a intretinerii, care este responsabila de gestionarea documentatiei referitoare la intretinere, inclusiv gestionarea configurarii, pe baza datelor de proiectare si de functionare, precum si pe baza prestatiilor si a experientei dobandite;

c) o functie de management al intretinerii parcului, care gestioneaza retragerea vehiculului in vederea intretinerii si repunerea in functiune a acestuia dupa intretinere;

d) o functie de efectuare a intretinerii, care asigura intretinerea tehnica necesara a unui vehicul sau a unor parti ale acestuia, inclusiv furnizarea documentatiei de redare in exploatare.

(4) Entitatea responsabila cu intretinerea desfasoara ea insasi functia de gestionare, dar poate externaliza functiile prevazute la alin. (3) lit. b) -d) sau o parte a acestor functii, atribuindu-le altor parti contractante, precum ateliere de intretinere.

(5) Entitatea responsabila cu intretinerea se asigura ca toate functiile prevazute la alin. (3) respecta cerintele si criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3.

(6) Atelierele de intretinere aplica cerintele si criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3, astfel cum au fost identificate in actele de punere in aplicare adoptate de Comisia Europeana in temeiul art. 14 alin. (8) lit. a) din Directiva (UE) 2016/798, care corespund functiilor si activitatilor ce urmeaza sa fie certificate.

(7) In cazul vagoanelor de marfa, fiecare entitate responsabila cu intretinerea este certificata si i se acorda un certificat de entitate responsabila cu intretinerea de catre un organism acreditat sau recunoscut sau de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, in conformitate cu urmatoarele conditii:

Afişează OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AGIFER    OUG 73/2019    siguranta feroviara    Agentia de Investigare Feroviara Romana    Autoritatea nationala de siguranta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.