Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

  Publicat: 15 Dec 2019       3322 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Asezate in cap. I, t. VI, art. 111-112, C. pen., partea generala,sanctiuni de drept penal care au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii de noi infractiuni,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Desemneaza organismul neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale si care se organizeaza si functioneaza in conditiile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.Abrevieri: ADR
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Asezate in cap. I, t. VI, art. 111-112, C. pen., partea generala,sanctiuni de drept penal care au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii de noi infractiuni,
Asezate in cap. I, t. VI, art. 111-112, C. pen., partea generala,sanctiuni de drept penal care au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii de noi infractiuni,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Desemneaza organismul neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale si care se organizeaza si functioneaza in conditiile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.Abrevieri: ADR
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.

(7) In cazul unui dezacord intre Agentie si Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, se aplica procedura de arbitraj prevazuta la art. 10 alin. (15). In cazul in care, in urma unei astfel de proceduri de arbitraj, certificatul unic de siguranta nu este restrictionat sau revocat, masurile de siguranta temporare prevazute la alin. (10) se suspenda.

(8) In cazul in care Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este cea care a eliberat certificatul unic de siguranta in conformitate cu art. 10 alin. (20), aceasta poate restrictiona sau revoca certificatul, prezentand motivele care stau la baza deciziei sale, si notifica Agentia in acest sens.

(9) Detinatorul unui certificat unic de siguranta al carui certificat a fost restrictionat sau revocat de catre Agentie sau de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, dupa caz, are dreptul de a contesta decizia in conformitate cu art. 10 alin. (31) - (33).

(10) In cazul in care, in cursul supravegherii, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana identifica un risc grav care poate afecta siguranta, aceasta poate aplica in orice moment masuri de siguranta temporare, inclusiv restrictionarea sau suspendarea imediata a operatiunilor relevante. In cazul in care certificatul unic de siguranta a fost eliberat de Agentie, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana notifica imediat Agentia cu privire la acest fapt si furnizeaza documentele justificative care au stat la baza deciziei sale.

(11) In cazul in care Agentia constata ca detinatorul unui certificat unic de siguranta nu mai indeplineste conditiile de certificare, acesta este restrictionat sau revocat imediat de catre Agentie .

(12) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate retrage sau adapta masurile in cauza dispuse, la solicitarea Agentiei. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana coopereaza cu Agentia pentru a ajunge la o solutie reciproc acceptabila. Daca este cazul, in acest proces poate fi implicat si operatorul de transport feroviar. Daca aceasta din urma procedura nu conduce la o solutie acceptabila, decizia Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana de aplicare a masurilor temporare ramane in vigoare.

(13) Decizia Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana referitoare la masurile de siguranta temporare poate fi contestata la instantele de contencios administrativ, in conditiile legii. In acest caz, masurile de siguranta temporare se pot aplica pana la hotararea definitiva a instantelor de contencios administrativ, fara a aduce atingere alin. (6).

(14) In cazul in care durata unei masuri temporare depaseste trei luni, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana ii solicita Agentiei restrictionarea sau revocarea certificatului unic de siguranta si se aplica prevederile alin. (6).

(15) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana supravegheaza subsistemele de control-comanda si semnalizare terestre, energie si infrastructura si se asigura ca acestea respecta cerintele esentiale. In cazul infrastructurilor transfrontaliere, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana isi va efectua activitatile de supraveghere in cooperare cu autoritatile nationale de siguranta din statele membre invecinate. Daca Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana constata ca administratorul de infrastructura nu mai indeplineste conditiile pentru autorizatia sa de siguranta, aceasta restrictioneaza sau revoca autorizatia respectiva, notificand motivele care stau la baza deciziei sale.

(16) Atunci cand supravegheaza eficacitatea sistemelor de management al sigurantei ale administratorului de infrastructura si ale operatorilor de transport feroviar, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate lua in considerare performanta in materie de siguranta a factorilor implicati din sistemul feroviar prevazuti la art. 4 alin. (3) si, dupa caz, a centrelor de formare prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.611/2009, cu modificarile ulterioare, in masura in care activitatile lor au un impact asupra sigurantei feroviare. Prezentul alineat se aplica fara a aduce atingere responsabilitatii operatorilor de transport feroviar si administratorului de infrastructura prevazute la art. 4 alin. (2).

(17) In cazul in care un operator de transport feroviar isi desfasoara activitatea atat in Romania, cat si in alte state membre, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana colaboreaza cu autoritatile nationale de siguranta ale statelor membre in cauza pentru a-si coordona activitatile de supraveghere privind operatorul respectiv si pentru a se asigura ca informatiile esentiale referitoare la acel operator sunt aduse la cunostinta, in special in ceea ce priveste riscurile cunoscute si performanta in materie de siguranta. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana aduce la cunostinta, de asemenea, informatiile altor autoritati nationale de siguranta si Agentiei in cazul in care constata ca operatorul de transport feroviar nu ia masurile necesare de control al riscurilor.

(18) Cooperarea prevazuta la alin. (17) asigura faptul ca supravegherea este suficient de extinsa si ca se evita dublarea inspectiilor si a auditurilor. In acest caz, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana impreuna cu celelalte autoritati nationale de siguranta in cauza poate elabora un plan comun de supraveghere pentru a se asigura ca auditurile si inspectiile au loc periodic, tinand seama de tipul si amploarea operatiunilor de transport din fiecare stat membru implicat.

(19) In activitatea de cooperare cu celelalte autoritati nationale de siguranta, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate tine cont de orientarile elaborate de Agentie .

(20) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate transmite notificari pentru a avertiza administratorul de infrastructura si operatorii de transport feroviar in caz de nerespectare a obligatiei prevazute la alin. (1).

(21) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana utilizeaza informatiile care dovedesc indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 10 alin. (5) lit. a) din Directiva (UE) 2016/798, colectate de Agentie in timpul evaluarii dosarului ce a insotit cererea de certificat unic de siguranta, pentru supravegherea unui operator de transport feroviar dupa eliberarea certificatului sau unic de siguranta. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana utilizeaza informatiile colectate in procesul autorizarii de siguranta in conformitate cu art. 12 in scopul supravegherii administratorului de infrastructura.

(22) In scopul reinnoirii certificatelor unice de siguranta eliberate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, aceasta utilizeaza informatiile colectate in timpul activitatilor de supraveghere . In scopul reinnoirii autorizatiilor de siguranta, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana utilizeaza si informatiile colectate in timpul activitatilor sale de supraveghere .

(23) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana ia masurile necesare in vederea coordonarii cu Agentia si a asigurarii schimbului complet de informatii cu aceasta, in ceea ce priveste informatiile prevazute la alin. (20) - (22).

ARTICOLUL 18 Principii de luare a deciziilor

(1) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana isi indeplineste atributiile in mod deschis, nediscriminatoriu si transparent, asigurand ascultarea tuturor partilor interesate si motivarea deciziilor.

(2) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana raspunde prompt la cereri si solicitari, comunica in cel mai scurt timp cererile sale de informatii si adopta toate deciziile in termen de patru luni de la furnizarea tuturor informatiilor relevante de catre solicitant. Aceasta poate solicita in orice moment asistenta tehnica a administratorului de infrastructura si a operatorilor de transport feroviar sau a altor organisme calificate, in cursul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 16.

(3) In procesul elaborarii cadrului de reglementare national, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana consulta toti factorii implicati si partile interesate, inclusiv administratorul de infrastructura, operatorii de transport feroviar, producatorii si furnizorii de intretinere, utilizatorii si reprezentantii personalului, conform art. 3 alin. (2) lit. m) din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Feroviare Romane, prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Operatorii de transport feroviar, administratorul de infrastructura si oricare alt factor implicat din sistemul feroviar prevazut la art. 4 permit Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana si, dupa caz, Agentiei sa desfasoare toate inspectiile, auditurile si investigatiile necesare si sa ofere acestora acces la toate documentele si incintele, la instalatiile si echipamentele relevante, pentru indeplinirea atributiilor de certificare/autorizare de siguranta.

(5) Contestatiile impotriva deciziilor luate de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana se solutioneaza potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana desfasoara un schimb activ de opinii si experienta cu autoritatile nationale de siguranta din celelalte state membre, in special in interiorul retelei instituite de Agentie, pentru armonizarea criteriilor decizionale la nivelul Spatiului Economic European.

ARTICOLUL 19 Raportul anual

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana publica pe pagina web a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana de pe site-ul AFER un raport anual privind activitatile desfasurate in anul precedent, pe care il transmite Agentiei pana la 30 septembrie. Raportul cuprinde informatii privind:

a) dezvoltarea sigurantei feroviare, inclusiv o inventariere la nivelul Romaniei a I.S.C., in conformitate cu art. 5 alin. (1);

b) modificari importante ale legislatiei si reglementarilor privind siguranta feroviara;

c) dezvoltarea certificarii de siguranta si a autorizarii de siguranta;

d) rezultate si experienta referitoare la supravegherea administratorului de infrastructura si a operatorilor de transport feroviar, inclusiv numarul si rezultatul inspectiilor si al auditurilor;

e) derogarile care au fost acordate in conformitate cu art. 15;

f) experienta operatorilor de transport feroviar si a administratorului de infrastructura cu privire la aplicarea M.S.C. relevante.

CAPITOLUL V

Investigarea accidentelor si incidentelor

ARTICOLUL 20 Obligatia de a investiga

(1) Agentia de Investigare Feroviara Romana, denumita in continuare AGIFER, organ de specialitate in subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, institutie publica cu personalitate juridica, infiintata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/2016, efectueaza investigarea accidentelor grave produse in sistemul feroviar.

(2) Obiectivul investigatiei il constituie imbunatatirea sigurantei feroviare si prevenirea accidentelor.

(3) AGIFER poate investiga si acele accidente si incidente care in conditii usor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defectiuni tehnice ale subsistemelor structurale sau ale elementelor constitutive de interoperabilitate ale sistemului feroviar.

(4) AGIFER decide, dupa cum considera adecvat, daca se intreprinde o investigatie a unui asemenea accident sau incident, tinand seama in decizia sa de urmatoarele:

a) gravitatea accidentului sau incidentului;

b) daca face parte dintr-o serie de accidente sau incidente relevante pentru intregul sistem;

c) impactul sau asupra sigurantei feroviare;

d) cereri ale administratorului de infrastructura, ale operatorilor de transport feroviar, ale Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana sau ale statelor membre.

(5) Amploarea investigatiilor si procedura de urmat in desfasurarea acestor investigatii sunt determinate de AGIFER, tinand cont de art. 21 si 23, precum si de invatamintele preconizate a fi dobandite ca urmare a accidentului sau incidentului, pentru imbunatatirea sigurantei.

(6) Investigatia nu are in vedere, in niciun caz, cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

ARTICOLUL 21 Statutul investigatiei

(1) Investigatia permite investigatorilor principali sa isi indeplineasca atributiile in modul cel mai eficient si in timpul cel mai scurt cu putinta.

(2) In conformitate cu legislatia in vigoare si, daca este cazul, in cooperare cu autoritatile responsabile pentru ancheta judiciara, investigatorilor li se acorda, de indata ce este posibil, acces la informatiile si probele relevante pentru investigatie. In special, investigatorilor li se acorda:

a) acces imediat la locul accidentului sau incidentului, precum si la materialul rulant implicat, infrastructura aferenta si instalatiile de control al traficului si de semnalizare;

b) dreptul de a intocmi imediat o lista a probelor si la indepartarea controlata a vehiculelor, instalatiilor sau componentelor de infrastructura in vederea examinarii sau analizei;

Afişează OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    AGIFER    OUG 73/2019    siguranta feroviara    Agentia de Investigare Feroviara Romana    Autoritatea nationala de siguranta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.