Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       26859 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Reprezinta consimtamantul dat de cumparator pentru o valoare sau o cantitate de bunuri mai mica decat cea inscrisa in documentul de decontare, prin care banca este autorizata sa plateasca numai contravaloarea acestora.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana careia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la evidenta populatiei, i se permite sa foloseasca o parte din suprafata locativa, de catre persoana care detine legal,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(Din 28-nov-2014 Art. 144, alin. (3) din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 84. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(4) Unitatea de cercetare-dezvoltare este obligata sa suporte cheltuielile de executare a masurilor de indepartare a strainului care a fost acceptat de catre aceasta sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica in cadrul unui proiect, in cazul in care acesta ramane pe teritoriul Romaniei dupa incetarea dreptului de sedere. Raspunderea unitatii de cercetare-dezvoltare privind suportarea cheltuielilor inceteaza dupa 6 luni de la incetarea valabilitatii acordului de acceptare .

(Din 28-nov-2014 Art. 144, alin. (4) din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 84. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(41) Entitatea-gazda este obligata sa suporte cheltuielile de executare a masurilor de indepartare a strainului care a fost acceptat in contextul incheierii unui acord de formare profesionala, in cazul in care acesta ramane pe teritoriul Romaniei dupa incetarea dreptului de sedere. Raspunderea entitatii-gazda privind suportarea cheltuielilor inceteaza dupa 6 luni de la incetarea valabilitatii contractului de formare profesionala .

(Din 10-nov-2018 Art. 144, alin. (4) din capitolul X completat de Art. I, punctul 72. din Legea 247/2018)

(5) Cheltuielile ocazionate de executarea masurilor de indepartare a strainilor care nu dispun de fonduri necesare in acest sens, cheltuielile pentru transportul, hranirea, intretinerea si cazarea strainilor in spatiile din zona de tranzit sau in locatiile din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) ori in centre, cheltuielile determinate prin distrugerea de catre straini a bunurilor aflate in dotarea locatiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) sau a centrelor, precum si cheltuielile necesare pentru a asigura strainilor cazati in spatiile din zona de tranzit sau in locatiile din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) ori in centre asistenta medicala, spitalizare si dreptul de a comunica cu reprezentantii diplomatici si consulari ai statului de provenienta, cu membrii lor de familie si cu reprezentantul legal se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, in limita fondurilor alocate pentru aceste destinatii.

(Din 24-dec-2015 Art. 144, alin. (5) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 331/2015)

(51) In cheltuielile ocazionate de executarea masurilor de indepartare prevazute la alin. (5) este inclusa o suma echivalenta cu 50 euro, de care va beneficia strainul indepartat pentru acoperirea cheltuielilor proprii pe timpul indepartarii, In cazul in care strainul nu dispune de aceasta suma.

(Din 03-sep-2016 Art. 144, alin. (5) din capitolul X completat de Art. II, punctul 42. din Ordonanta 25/2016)

(6) Costurile aferente construirii, amenajarii, intretinerii si functionarii locatiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) si a centrelor se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

(Din 24-dec-2015 Art. 144, alin. (6) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 331/2015)

(7) Fondurile necesare pentru cheltuielile prevazute la alin. (5) si (6) vor fi prevazute in bugetul de stat pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

(8) Normele de dotare pentru locatiile din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la art. 9 alin. (3) si pentru centre, normele referitoare la materialele de intretinere si igiena personala, precum si normele de hrana pentru strainii cazati potrivit art. 9 alin. (3) si pentru strainii luati in custodie publica se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(Din 24-dec-2015 Art. 144, alin. (8) din capitolul X modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 331/2015)

(9) Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) si f) se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, in limita fondurilor alocate pentru aceste destinatii.

(Din 03-sep-2016 Art. 144, alin. (8) din capitolul X completat de Art. II, punctul 43. din Ordonanta 25/2016)

Articolul 1441: Acordarea codului numeric personal

(1) Fiecarui strain caruia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara sau i s-a acordat dreptul de sedere pe termen lung i se atribuie de catre Oficiul Roman pentru Imigrari un cod numeric personal, care se inscrie in permisul de sedere.

(2) La solicitarea justificata a institutiilor publice interesate, Oficiul Roman pentru Imigrari poate atribui un cod numeric personal si strainilor care nu beneficiaza de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei, obtinut in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru exercitarea anumitor drepturi si obligatii legale si numai cu acordul expres al acestora.

(3) In cazuri justificate, Oficiul Roman pentru Imigrari poate atribui un cod numeric personal si strainilor carora li s-a acordat tolerarea, la solicitarea acestora, care se inscrie pe documentul de tolerat.

(Din 31-iul-2011 Art. 144 din capitolul X completat de Art. I, punctul 171. din Legea 157/2011)

Articolul 145: Acordarea asistentei medicale in cazuri deosebite

In situatii deosebite si pentru motive umanitare, organul competent teritorial al Ministerului Afacerilor Interne poate solicita autoritatilor competente acordarea asistentei medicale pentru straini in conditiile prevazute la art. 105.

(Din 28-nov-2014 Art. 145 din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 85. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

Articolul 146: Exceptii de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta

Guvernul poate stabili, prin hotarare, exceptarea strainilor, cetateni ai unor state pentru care nu exista obligativitatea obtinerii vizei de intrare in Romania, de la indeplinirea conditiei prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) , precum si a unor conditii de prelungire a dreptului de sedere prevazute de prezenta ordonanta de urgenta .

Articolul 147: Aplicarea reglementarilor speciale

Prevederile Legii nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica cu prioritate fata de prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia situatiilor in care ratiuni de securitate nationala sau de ordine publica impun returnarea ori expulzarea acestora de pe teritoriul Romaniei.

(Din 28-nov-2014 Art. 147 din capitolul X modificat de Art. 41, punctul 86. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

Articolul 148: Dispozitii procedurale

In toate plangerile si cererile adresate instantelor in temeiul prezentei ordonante de urgenta, in care Oficiul Roman pentru Imigrari este parte, participarea procurorului este obligatorie.

Articolul 149: Limitele aplicarii In timp a prezentei ordonante de urgenta cu privire la unele categorii de straini

De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile prezentei ordonante de urgenta vor inceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale spatiului economic european.

Articolul 150:

[Art. 150 din capitolul X a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 41, punctul 87. din titlul II din Ordonanta 25/2014]

Articolul 151: Dispozitii tranzitorii

(1) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta strainii cu sedere ilegala pot solicita Oficiului Roman pentru Imigrari eliberarea unei dispozitii de parasire a teritoriului.

(2) Eliberarea dispozitiei de parasire a teritoriului, in conditiile prevazute la alin. (1) , nu va fi insotita de masura interzicerii intrarii in Romania.

(3) Toate situatiile aflate in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate in conformitate cu prevederile acesteia.

Articolul 152: Intrarea in vigoare

(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009