din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1960 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Transporturi » Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 10 May 2019       2784 citiri        Secţiunea: Transporturi  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 363 din 10.05.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Traducatoriul autorizate este un traducator specializat in stiinte juridice, si care este abilitat in mod oficial de catre Ministerul de Justitie pentru realizarea de traduceri ale documentelor oficiale sau de uz international.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din laturile infractiunii care consta in atitudinea constiintei fata de fapta conceputa si urmarile ei.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Principiu fundamental de drept, prevazut in cap. I, t. I, art. 2, C. pen., partea generala. Legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua in cazul savarsirii acestor fapte.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a muncii
Nivelul raului social pe care il reprezinta o fapta ilicita,
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, exceptie ridicata de Societatea A.S. Co, cu sediul in Statele Unite ale Americii, prin mandatar Societatea A.K.S. - S.R.L. din Constanta, si de Z.J. in Dosarul nr. XXXX/212/2016/a1 al Judecatoriei Constanta - Sectia civila, si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. XXXXD/2016.
2. La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
3. Curtea ia act de prezenta domnului Dalati Bassam, traducator autorizat de limba araba.
4. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neintemeiata, aratand ca textul de lege criticat nu aduce atingere art. 1 alin. (5) din Constitutie, reglementand cu claritate atat conduita interzisa, cat si destinatarul normei, respectiv compania de transport, iar nu angajatii acesteia, astfel cum sustine autorul. Exceptia nu este motivata prin raportare la art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (12) si art. 124 alin. (2) din Constitutie, din aceasta perspectiva fiind inadmisibila.
C U R T E A,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
5. Prin Incheierea nr. 15.948 din 20 octombrie 2016, pronuntata in Dosarul nr. XXXX/212/2016/a1, Judecatoria Constanta - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. Exceptia a fost ridicata de Societatea A.S. Co, cu sediul in Statele Unite ale Americii prin mandatar Societatea A.K.S. - S.R.L. din Constanta, si de Z.J., intr-o cauza avand ca obiect plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prevazute de art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania.
6. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii arata ca art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 nu defineste in mod neechivoc si previzibil nici latura subiectiva a presupusei contraventii, nici latura obiectiva, dupa cum nu lamureste procedura in cadrul careia fapta ilicita ar urma sa fie constatata. Termenul "aducerea" este neclar, legiuitorul avand in vedere probabil "introducerea" pe teritoriul Romaniei a persoanelor mentionate. Termenul contureaza aparent doar un element subiectiv sub forma intentiei, si nu a culpei. Interpretat in aceasta maniera, el se poate suprapune peste fapta de complicitate a persoanelor fizice din cadrul companiilor de transport sau chiar a persoanelor juridice, la trecerea ilegala a frontierei de catre cetateni straini. Textul este deficitar si pentru ca nu explica procedura de constatare a contraventiei, si anume daca este competent organul constatator sa retina savarsirea unui fals de orice natura, si in ce cadru legal.
7. Totodata, daca se interpreteaza ca textul reglementeaza savarsirea faptei din culpa, atunci articolul respectiv reglementeaza culpa unei terte persoane, si nu a contravenientului insusi. O culpa personala a contravenientului nu exista decat daca acesta trebuia si putea sa cunoasca faptul introducerii pe teritoriul Romaniei a unui strain, fara documente legale ori cu documente false sau falsificate. Or, companiile de transport nu au nicio obligatie legala sau contractuala de a verifica autenticitatea unor documente de trecere a frontierei, dupa cum nu au nici competenta de a face acest lucru. Angajatorul nu poate fi tras la raspundere pentru faptele angajatilor.
8. Judecatoria Constanta - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, determinarea obiectului juridic al laturii subiective si al laturii obiective a contraventiei putandu-se realiza pe cale de interpretare, in temeiul art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu referire la art. 16 din Codul penal.
9. Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
10. Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor legale criticate este neintemeiata, interpretarea si aplicarea textului de lege este atributul instantei judecatoresti, iar criticile formulate nu intra in sfera de analiza a pretinsei neconstitutionalitati existente intre textul de lege si norma constitutionala.
11. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
C U R T E A,
examinand actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
12. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
13. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile aduse prin Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, avand urmatorul cuprins: "Este interzisa aducerea in Romania de catre companiile de transport aeriene, navale sau terestre a strainilor fara documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate sau ascunsi in mijloacele de transport ori care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b)."
14. Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca textul de lege criticat aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), sub aspectul cerintelor de claritate si previzibilitate ale legii, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea in fata legii, art. 23 alin. (12) referitor la legalitatea incriminarii si art. 124 alin. (2), potrivit caruia "Justitia este unica, impartiala si egala pentru toti". Sunt, de asemenea, incalcate si dispozitiile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 7 "Nicio pedeapsa fara lege", din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si art. 49 alin. (1) teza intai privind principiul legalitatii si proportionalitatii infractiunilor si pedepselor din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
15. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca fapta prevazuta de textul de lege criticat este calificata drept contraventie, de art. 134 pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, potrivit caruia "Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. nerespectarea de catre transportator a interdictiilor prevazute la art. 7 alin. (1)", si sanctionata conform art. 135 din acelasi act normativ, potrivit caruia: "Contraventiile prevazute la art. 134 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: [] d) cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei, cea prevazuta la pct. 1, calculata pentru fiecare strain transportat."
16. In ceea ce priveste criticile formulate de autorii exceptiei, referitoare la lipsa de claritate, precizie si previzibilitate a art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, Curtea retine ca acestea nu pot fi primite deoarece problema supusa controlului, si anume daca angajatorul poate verifica falsurile din documentele celor pe care-i angajeaza este o problema de fapt care se examineaza in concret de instanta de judecata si excedeaza controlului de constitutionalitate. In acest cadru, instanta poate sa verifice daca angajatorul a intreprins diligentele corespunzatoare si necesare pentru a se asigura ca persoana in cauza a fost angajata cu respectarea cerintelor legale si pe baza documentelor pe care persoana le prezinta la angajare .
17. Curtea retine, de asemenea, ca in dreptul national ramura dreptului contraventional se evidentiaza distinct de ramura dreptului penal. Faptele care constituie contraventii au un grad de pericol social mai redus; sub aspectul vinovatiei, in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 "legea generala" in materie contraventionala, nu se face distinctie intre intentie si culpa, sanctiunile contraventionale sunt sanctiuni administrative, iar procedura de constatare a savarsirii unei contraventii este mai putin complexa, atat ca desfasurare, cat si ca durata in timp, in raport cu cercetarea penala.
18. Prin urmare, Curtea retine ca poate fi considerata ca fiind intemeiata o exceptie de neconstitutionalitate bazata pe compararea structurii contraventiei cu aceea a infractiunii, in urma careia ar rezulta lipsa de congruenta intre cele doua categorii de fapte .
19. Cat priveste critica referitoare la o "confuzie" intre contraventia reglementata de textul de lege criticat si complicitatea la savarsirea infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat, prevazuta de art. 262 alin. (1) din Codul penal, Curtea observa ca incadrarea faptei in categoria contraventiei sau infractiunii este o problema de aplicare a textelor de lege de catre organele abilitate, iar nu de constitutionalitate.
20. In ceea ce priveste critica referitoare la neclaritatea procedurii de constatare si sanctionare a contraventiei savarsite, Curtea observa ca aceasta nu poate fi retinuta, deoarece, potrivit art. 137 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002: "Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor []", asadar procedura este cea reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.
21. Cu privire la vinovatia si raspunderea contraventionala a unui persoane juridice, Curtea a retinut ca, potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, persoana juridica raspunde contraventional in cazurile si in conditiile prevazute de actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii.
22. Pentru considerentele expuse, Curtea constata ca nu pot fi retinute criticile autorilor referitoare la incalcarea art. 1 alin. (5) si art. 23 alin. (12) din Constitutie .
23. Referitor la criticile privind incalcarea art. 16 alin. (1) si art. 124 alin. (2) din Constitutie, precum si a art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea observa ca acestea nu sunt motivate si nu pot fi supuse analizei Curtii Constitutionale.
24. In ceea ce priveste dispozitiile art. 7 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si cele ale art. 49 alin. (1) teza intai din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Curtea constata ca acestea nu sunt incidente in cauza.
25. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata Societatea A.S. Co, cu sediul in Statele Unite ale Americii, prin mandatar Societatea A.K.S. - S.R.L. din Constanta, si de Z.J. in Dosarul nr. XXXX/212/2016/a1 al Judecatoriei Constanta - Sectia civila si constata ca dispozitiile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta din data de 22 ianuarie 2019.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Exceptie de neconstitutionalitate    Decizia CCR 41/2019    OUG 194/2002    Regimul strainilor in Romania    Dreptul Transporturilor    Obligatiile transportatorului    Contraventie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de �spor�. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019Articole Juridice

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu