Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

  Publicat: 08 Jan 2020       15733 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


LEGEA nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

Actualizata 2020, prin:
- Legea 176/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura (M.Of. 828 din 11-oct-2019)

Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci

b) la constatarea imposibilitatii de a realiza obiectul societatii;

c) la terminarea activitatii;

d) prin retragerea asociatilor, daca numarul celor ramasi este mai mic decit cel prevazut in statut si in prezenta lege;

e) prin hotarirea asociatilor;

f) daca societatea face operatiuni contrare legii sau obiectului stabilit pin statut .

(2) In cazurile prevazute la lit. a) - e) , dizolvarea se hotaraste de adunarea generala, iar in cazul prevazut la lit. f) prin hotarirea judecatoriei unde a fost inscrisa, la sesizarea organelor Ministerului Finantelor sau a procurorului.

(3) Hotarirea adunarii generale si, dupa caz, a instantei judecatoresti se inscrie in registrul societatilor agricole si se publica in conditiile art. 16 alin. 2 din prezenta lege.

Articolul 65

Dupa dizolvare, societatea intra in lichidare, potrivit art. 69 din prezenta lege.

Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot efectua noi operatiuni, sub sanctiunea raspunderii personale si solidare.

Articolul 66

Fuziunea mai multor societati agricole trebuie hotarita de adunarea generala extraordinara a fiecareia, cu majoritatea de 2/3 din numarul membrilor asociati.

Articolul 67

Fiecare din societatile care au hotarit fuziunea trebuie sa inscrie hotarirea in registrul societatilor agricole si sa ia masuri pentru afisarea ei in conditiile art. 16 alin. 2.

Totodata, fiecare societate agricola va depune la judecatorie bilantul ultim aprobat de adunarea generala, precum si o declaratie asupra modului in care a fost stabilita stingerea pasivului.

Bilantul si declaratia se publica in conditiile art. 16 alin. 2 din lege.

Daca societatea care a rezultat din fuziune isi stabileste sediul in circumscriptia altei judecatorii decit acolo unde isi aveau sediul societatile care au fuzionat, noua societate va proceda la inscrierea statutului potrivit legii de fata.

Articolul 68

Fuziunea nu produce efecte decit dupa ce a trecut o luna de la indeplinirea formalitatilor prevazute in articolul precedent.

In tot acest timp orice creditor poate face opozitie la judecatorie, a carei hotarire este definitiva.

Cit timp opozitia nu este respinsa sau retrasa, executarea fuziunii este suspendata.

Daca termenul a expirat fara opozitie, fuziunea este definitiva.

Prin fuziune, societatea care a rezultat ia asupra sa toate drepturile si obligatiile societatilor care si-au incheiat existenta.

Articolul 69

In caz de dizolvare a societatii, lichidarea acesteia se va face de catre doi lichidatori numiti de adunarea generala, iar in cazul art. 64 lit. f) , de catre judecatorie.

Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul revocarii si numirii altor lichidatori.

Numirea lichidatorilor, precum si revocarea lor trebuie sa fie inscrisa la judecatorie, o data cu hotarirea de dizolvare.

Articolul 70

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

Pina la numirea si acceptarea lichidatorilor, si daca nu s-a dispus altfel prin actul de dizolvare, administratorii sint depozitarii bunurilor sociale si obligati sa dea curs afacerilor urgente. Ei sint datori ca in tot cursul lichidarii sa dea concursul lor lichidatorilor cind acestia l-ar cere.

Articolul 71

Toate normele prevazute pentru societatile agricole se vor aplica si in perioada lichidarii, daca nu sint incompatibile cu lichidarea.

Toate actele emanate de la o societate dizolvata trebuie sa arate ca ea este "in lichidare".

Articolul 72

(1) Lichidatorii, indata dupa intrarea lor in functie, sint datori ca, impreuna cu administratorii societatii, sa incheie inventar si un bilant semnat si de unii si de altii, care sa constate exact situatia activului si pasivului societatii.

(2) Sub rezerva restrictiilor prevazute in statute sau actele de numire, lichidatorii:

a) reprezinta societatea in justitie;

b) indeplinesc toate operatiunile necesare lichidarii;

c) vind orice bunuri mobile sau imobile ale societatii, cu aprobarea judecatoriei;

d) lichideaza si incaseaza orice creante, dind chitante liberatorii;

e) fac tranzactii si alte acte de compromis;

f) semneaza obligatiuni cambiale si contracteaza imprumuturi si, in general, indeplinesc actele necesare lichidarii.

(3) Lichidatorii care incheie noi operatiuni ce nu sint necesare scopului lichidarii raspund personal si solidar pentru operatiunile intreprinse.

Articolul 73

Lichidatorii care, cu proprii lor bani, au achitat datoriile societatii, nu vor putea sa exercite impotriva asociatilor drepturi mai mari decit acelea care s-ar cuveni creditorilor platiti.

Articolul 74

Daca lichidarea dureaza, lichidatorii vor intocmi bilanturi in fiecare an, supunind adunarii generale si bilantul intocmit la intrarea lor in functiune.

Lichidatorii vor intocmi bilantul final, indicind ceea ce se cuvine pentru fiecare parte sociala din activul societatii.

Articolul 75

Bilantul semnat de lichidatori, insotit de raportul cenzorilor, va fi depus la grefa judecatoriei, care va face de indata mentiune de aceasta depunere in registrul societatilor agricole.

Afişează LEGEA nr. 36/1991, actualizata, privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Societati agricole    avocat Societati agricole    Constituire societati agricole    jurist Societate agricola    LEGEA 36/1991

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019