Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG 3/2020, pentru completarea Legii 1/2011, a educatiei nationale

OUG 3/2020, pentru completarea Legii 1/2011, a educatiei nationale

  Publicat: 21 Jan 2020       2826 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordonanta de urgenta nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

In vigoare de la 20 ianuarie 2020


Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

Luand in considerare Decizia Curtii Constitutionale nr. 387/2018 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza intai din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,


tinand cont de prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 93/2019, ce permit salariatei sa opteze in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, pana la implinirea varstei de 65 de ani de catre aceasta,


avand in vedere faptul ca statutul personalului didactic este reglementat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, lege speciala in raport cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont de necesitatea unei reglementari exprese privind posibilitatea femeilor din randul personalului didactic de a continua raporturile de munca in conditii identice cu barbatii, respectiv pana la implinirea varstei de 65 de ani,


pentru prevenirea oricaror dificultati in aplicare, dar si pentru a asigura o egalitate de tratament intre femei si barbati cu privire la intelesul sintagmei "varsta standard de pensionare" si aplicarea efectiva a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/2018,


luand in considerare necesitatea ca mentinerea ca titular in functia didactica sau reincadrarea in functia de personal didactic sa fie corelate si cu optiunea continuarii executarii contractului de munca pana la implinirea de catre femei a varstei de 65 de ani,


dispozitiile art. 284 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza norme specifice aplicabile personalului didactic din invatamantul preuniversitar si derogari de la dispozitiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Astfel, coroborand cele de mai sus cu dispozitiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune unitatea de reglementare in materia pensionarii personalului didactic in cadrul aceluiasi act normativ.


Urgenta adoptarii prezentului act normativ se impune si din perspectiva faptului ca in conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.259/2019:


- incepand cu data de 22 ianuarie 2020 debuteaza etapa incadrarii unitatilor de invatamant cu personal didactic titular, ceea ce presupune stabilirea personalului didactic titular care isi poate continua activitatea si in anul scolar 2020-2021;


- in perioada ianuarie-februarie 2020 se analizeaza cererile de mentinere in activitate a personalului didactic din unitatile de invatamant preuniversitar, ca titular, in functia didactica, pana la trei ani peste varsta de pensionare, ceea ce presupune stabilirea clara, fara echivoc, a personalului didactic titular care trebuie pensionat, respectiv a personalului didactic titular care isi poate continua activitatea in baza prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;


- in perioada aprilie-mai 2020 se deruleaza etapa privind reincadrarea personalului didactic care a avut calitatea de titular in invatamantul preuniversitar si a fost pensionat si care nu a depasit cu mai mult de 3 ani varsta de pensionare, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, conform prevederilor art. 284 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Astfel, in situatia neadoptarii in regim de urgenta a prezentei ordonante de urgenta, personalul didactic de predare de gen feminin nu ar putea exercita, in mod clar si lipsit de echivoc, drepturile subiective legitime recunoscute ca atare de Curtea Constitutionala a Romaniei, iar Ministerul Educatiei si Cercetarii, in calitate de autoritate de stat cu atributii in domeniu, ar fi in imposibilitatea obiectiva de a asigura premisele personalului care intra sub incidenta Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/2018 de a beneficia de dreptul de a ramane in activitate sau de a fi mentinut in activitate ca titular peste varsta de pensionare, respectiv dreptul de a fi reincadrat in functia de personal didactic, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, similar cu personalul didactic de gen masculin. Pe de alta parte, faptul ca personalului didactic de predare de gen feminin care nu si-ar putea continua activitatea didactica ar trebui inlocuit, ar genera dificultati suplimentare in procesul de incadrare a unitatilor de invatamant cu personal didactic calificat.


Lipsa unei astfel de interventii legislative este de natura sa genereze, pe de o parte, situatii discriminatorii pentru personalul didactic de gen feminin si, pe de alta parte, o aplicare neunitara a dispozitiilor legale, aspecte ce constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata.


In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Articol unic. -


Dupa alineatul (1) al articolului 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (11) - (14), cu urmatorul cuprins:


"(11) In termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de lege pentru barbati, respectiv varsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate ingradi sau limita acest drept .


(12) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (11) se face in scris, prin cerere adresata consiliului de administratie al unitatii de invatamant si depusa la secretariatul acesteia.


(13) Personalul didactic care a optat pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la implinirea varstei de 65 de ani in conditiile alin. (11) beneficiaza de toate drepturile personalului didactic.


(14) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de munca pana la implinirea varstei de 65 de ani in conditiile alin. (11) i se aplica, in mod corespunzator prevederile alin. (6)-(8)."

Afişează OUG 3/2020, pentru completarea Legii 1/2011, a educatiei nationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 3/2020    Legea 1/2011    Legea 1/2011 actualizata    Legea 1/2011 actualizata 2020    Legea educatiei nationale actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu