Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       13768 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Functie de conducere in invatamantul superior, conducator al unei facultati din cadrul unei universitati, institut, academie, care asigura conducerea curenta a facultatii, raspunde de aplicarea intocmai a planurilor de invatamant si a programelor analitice,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Forma de organizare a unui grup de executanti individuali, ale caror actiuni sunt interdependente si determinate de indivizibilitatea procesului de productie.
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).

h) In caz de egalitate de voturi intre mai multi candidati, se va organiza o noua votare la care participa doar acestia, pana cand vor rezulta primii 2 eligibili care au obtinut cele mai multe voturi;

i) In urma votului secret consultativ, pe lista candidatilor sunt inscrisi, in ordinea dipticelor, primii 2 eligibili care au obtinut cele mai multe voturi.

(3) In numele si pe baza listei stabilite de Sfantul Sinod, Sinodul Permanent, prezidat in conditiile alin. (2), se consulta, intr-o sedinta speciala, cu membrii clerici si mireni din Adunarea Nationala Bisericeasca si cu membrii Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucurestilor, la care se adauga decanul Facultatii de teologie si directorul Seminarului teologic din Arhiepiscopia Bucurestilor care, impreuna, formeaza Colegiul National Consultativ. Consultarea are loc la sediul Patriarhiei Romane, la data stabilita de loctiitorul de Patriarh al Romaniei impreuna cu Sinodul Permanent.

(4) Lista celor 2 candidati eligibili care au obtinut cele mai multe voturi in cadrul consultarilor din Sfantul Sinod este prezentata Colegiului National Consultativ, de catre presedinte, care solicita opinia acestuia privind mentinerea listei cuprinzand numele celor 2 candidati sau completarea ei motivata cu inca un candidat eligibil.

a) Daca votul deschis al Colegiului este pozitiv, adica jumatate plus unu din voturile valide, se va trece la votarea secreta pentru a se obtine inca un candidat din lista candidatilor eligibili; fiecare votant va propune doar un nume din lista candidatilor eligibili;

b) Votarea se face cu respectarea procedurii prevazute de alin. (2) lit. b) -h), cu adaptarile adecvate;

c) Presedintele, ajutat de secretar si de 2 barbati de incredere desemnati din randul membrilor clerici si mireni ai Colegiului National Consultativ, verifica daca buletinele de vot sunt stampilate si contin numele chiriarhilor eligibili, in ordinea dipticelor, stabiliti prin votul secret consultativ al celor prezenti;

d) In cadrul votarii secrete consultative se vor exprima prin vot numai membrii organismelor bisericesti participanti la sedinta speciala. Membrii Sinodului Permanent nu voteaza. Numele candidatului care a obtinut jumatate plus unu din voturile valide, dupa una sau mai multe votari, va fi adaugat de Sfantul Sinod pe lista cu cei 2 candidati, stabilita anterior consultarii.

Articolul 128

(1) Lucrarile Sfantului Sinod pentru alegerea Patriarhului Romaniei sunt deschise si inchise de catre loctiitorul de Patriarh si sunt prezidate de catre ierarhul eparhiot cu cea mai mare vechime in slujirea arhiereasca, in ordinea dipticelor, dintre mitropolitii, arhiepiscopii si episcopii eparhioti, asa cum rezulta din Condica Sfanta a hirotoniei arhiereilor.

(2) Pentru desfasurarea votarii, pe durata sedintei, presedintele de sedinta este asistat, ca barbati de incredere, de primii 2 episcopi-vicari sau arhierei-vicari cu cea mai mare vechime in slujirea arhiereasca. Secretar de sedinta este episcopul-vicar sau arhiereul-vicar cu cea mai noua hirotonie. Acestia 4 alcatuiesc Biroul Sfantului Sinod.

(3) Cei 2 asistenti ai presedintelui le arata celor prezenti ca cele doua urne sunt goale. Buletinele de vot poarta pe unul din colturi stampila Sfantului Sinod. Pe fiecare buletin de vot sunt inscrise, in ordinea dipticelor, numele celor 2 sau 3 candidati nominalizati in urma consultarilor din Sfantul Sinod si din Colegiul National Consultativ, completat conform prevederilor art. 127 alin. (2) - (4).

(4) Votarea se desfasoara in conformitate cu procedura prevazuta de art. 127 alin. (2) lit. b)-h) din prezentul statut, cu adaptarile adecvate.

(5) Patriarh ales al Romaniei devine candidatul care a obtinut doua treimi din totalul voturilor valide. Daca niciunul dintre candidati nu a intrunit numarul necesar de voturi, se organizeaza o noua votare, la care participa primii 2 candidati care au intrunit cel mai mare numar de voturi. Este ales cel care a obtinut doua treimi din totalul voturilor valide. Votarea se repeta pana la obtinerea de catre unul dintre candidati a majoritatii de doua treimi din voturile valide.

(6) Rezultatul alegerii se consemneaza intr-un proces-verbal la care se anexeaza buletinele voturilor exprimate. Presedintele anunta solemn numele celui ales, dupa care conducerea sedintei ii este predata loctiitorului de Patriarh al Romaniei, spre a o inchide.

B. Alegerea mitropolitului

Articolul 129

(1) Eligibil pentru slujirea, demnitatea si

raspunderea de mitropolit este oricare dintre mitropolitii onorifici,

arhiepiscopii, arhiepiscopii onorifici sau episcopii eparhioti membri ai Sfantului Sinod, care sunt doctori sau licentiati in teologie si s-au distins prin dragoste fata de Dumnezeu si de Biserica, viata curata, cultura teologica, demnitate eclesiala, zel misionar, simt gospodaresc si care, la data alegerii de mitropolit, au o vechime de cel putin 7 ani de la data intronizarii in eparhia pe care o pastoresc si au varsta de pana la 70 de ani. In situatia in care numarul ierarhilor eparhioti care indeplinesc conditiile de eligibilitate mentionate la art. 126 alin. (4) coboara la minimum 4 sau scaunul vacant de mitropolit se afla in afara granitelor tarii, pe lista candidatilor eligibili sunt inclusi, dupa consultarea prealabila a chiriarhilor lor, episcopi-vicari patriarhali, episcopi-vicari si arhierei-vicari. Lista ierarhilor eligibili se intocmeste de catre Cancelaria Sfantului Sinod cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (4), se aproba si se comunica de catre Patriarhul Romaniei mitropoliei vacante. Nerespectarea acestei liste duce la anularea de catre Sfantul Sinod a propunerii Sinodului mitropolitan.

(2) Pentru alegerea de mitropolit, Sinodul mitropolitan, prezidat de Patriarhul Romaniei sau de loctiitorul desemnat canonic si statutar de acesta, stabileste, prin consultare deschisa urmata de vot secret consultativ, o lista de 2 candidati dintre ierarhii eligibili, in ordinea dipticelor, cu motivarea fiecarei propuneri. Votarea se desfasoara in conformitate cu procedura prevazuta de art. 127 alin. (2) lit. b) -i) din prezentul statut, cu adaptarile adecvate. Secretarul Sinodului mitropolitan este episcopul-vicar sau arhiereul-vicar cu cea mai noua hirotonie, care nu se afla pe lista ierarhilor eligibili. In situatia neintrunirii acestei conditii, secretarul sedintei este desemnat episcopul eparhiot cu cea mai noua hirotonie, care nu se afla pe lista ierarhilor eligibili.

(3) Dupa consultarea prevazuta la alineatul precedent, Sinodul mitropolitan se consulta, intr-o sedinta speciala, cu membrii Adunarii eparhiale ai eparhiei vacante la care se adauga membrii clerici si mireni din celelalte eparhii ale mitropoliei respective, delegati in Adunarea Nationala Bisericeasca. La sedinta participa, de asemenea, un decan si un director de la unitatile de invatamant teologic din mitropolie, desemnati de Patriarhul Romaniei sau loctiitorul de mitropolit, cu consultarea ierarhilor din mitropolie. Consultarea are loc la sediul mitropoliei vacante, la data stabilita de Patriarhul Romaniei sau loctiitorul desemnat canonic si statutar de acesta.

(4) In numele si pe baza listei stabilite de Sinodul mitropolitan, in cadrul consultarii deschise cu Adunarea eparhiala si cu delegatii de drept, Patriarhul Romaniei sau loctiitorul desemnat de acesta expune cerintele pastorale ale mitropoliei vacante si prezinta lista celor 2 candidati eligibili care au obtinut cele mai multe voturi in cadrul consultarii din Sinodul mitropolitan, apoi solicita opinia Adunarii eparhiale si a delegatilor de drept privind mentinerea listei cuprinzand numele celor 2 candidati sau completarea ei motivata cu inca un candidat dintre ierarhii eligibili care intrunesc conditiile prevazute de alin. (1), respectand procedura prevazuta de art. 127 alin. (2) lit. b) -h), cu adaptarile adecvate, astfel:

a) Daca votul deschis al Adunarii eparhiale si al delegatilor de drept este pozitiv, adica jumatate plus unu din voturile valide, se va trece la votarea secreta pentru a se obtine inca un candidat din lista candidatilor eligibili; fiecare votant va propune doar un nume din lista candidatilor eligibili;

b) Votarea se face cu respectarea procedurii prevazute de art. 127 alin. (2) lit. b) -h), cu adaptarile adecvate;

c) Presedintele, ajutat de secretarul cleric si secretarii mireni permanenti ai Adunarii eparhiale sau, in caz de absenta, de alte persoane desemnate de presedinte din randul membrilor clerici si mireni ai Adunarii eparhiale, verifica daca buletinele de vot sunt stampilate si contin numele candidatilor eligibili, in ordinea dipticelor, stabiliti prin votul secret consultativ al celor prezenti;

d) In cadrul votarii secrete consultative se exprima prin vot numai membrii Adunarii eparhiale si delegatii de drept participanti la sedinta speciala. Numele candidatului care a obtinut jumatate plus unu din voturile valide, dupa una sau mai multe votari, este adaugat la lista intocmita de Sinodul mitropolitan;

(5) Lista intocmita de Sinodul mitropolitan, completata in urma consultarii prevazute de alin. (3) - (4), va fi inaintata Sfantului Sinod cu proces-verbal.

(6) Sfantul Sinod, primind lista candidatilor eligibili, intocmita, in ordinea dipticelor, in conformitate cu prevederile alin. (1) - (4), examineaza motivarea fiecarei propuneri de candidati, in vederea confirmarii. In cazul in care, in urma discutiilor, se considera necesar, prin vot deschis, cu jumatate plus unu din voturile valide, Sfantul Sinod dispune completarea listei cu inca un candidat eligibil dintre cei care intrunesc conditiile prevazute de alin. (1), in conformitate cu procedura inscrisa la alin. (4), cu adaptarile adecvate.

(7) Lucrarile Sfantului Sinod pentru alegerea mitropolitului sunt prezidate de catre Patriarhul Romaniei.

(8) In vederea alegerii mitropolitului de catre Sfantul Sinod, pe buletinul de vot se vor inscrie, in ordinea dipticelor, numele celor 2, 3 sau 4 ierarhi eligibili propusi prin vot secret consultativ de Sinodul mitropolitan, de clericii si mirenii participanti la consultare, precum si de catre Sfantul Sinod.

(9) Alegerea mitropolitului de catre Sfantul Sinod se desfasoara in conformitate cu modalitatea de votare prevazuta de art. 128 alin. (2) - (3) si art. 127 alin. (2) lit. b) -h), cu adaptarile adecvate.

(10) Mitropolit ales devine candidatul care a obtinut jumatate plus unu din totalul voturilor valide. Daca niciunul dintre candidati nu a intrunit numarul necesar de voturi, se organizeaza o noua votare, la care participa primii 2 candidati care au intrunit cel mai mare numar de voturi. Este ales cel care a intrunit jumatate plus unu din totalul voturilor valide. In caz de paritate, decid sortii.

(11) Rezultatul alegerii se consemneaza intr-un proces- verbal la care se anexeaza buletinele voturilor exprimate. Presedintele anunta solemn numele celui ales, dupa care inchide sedinta de lucru.

C. Alegerea arhiepiscopului sau episcopului eparhiot

Articolul 130

(1) Pentru slujirea, demnitatea si raspunderea de arhiepiscop sunt eligibili episcopii eparhioti, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari si arhiereii-vicari, care au varsta cuprinsa intre minimum 35 de ani si cel mult 70 de ani, sunt doctori sau licentiati in teologie si s-au distins prin dragoste fata de Dumnezeu si Biserica, viata curata, cultura teologica, demnitate eclesiala, zel misionar si simt gospodaresc. Lista ierarhilor eligibili se intocmeste de catre Cancelaria Sfantului Sinod cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (4), se aproba si se comunica de catre Patriarhul Romaniei mitropoliei in care se afla eparhia vacanta . Nerespectarea acestei liste duce la anularea de catre Sfantul Sinod a propunerii Sinodului mitropolitan.

(2) Pentru slujirea, demnitatea si raspunderea de episcop eparhiot sunt eligibili episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari si arhiereii-vicari, arhimandritii si preotii vaduvi (prin deces), care intrunesc conditiile prevazute de alin. (1) si (4).

(3) Episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari si arhiereii- vicari pot fi propusi pentru demnitatea de episcop eparhiot dupa consultarea prealabila a chiriarhului lor sau a loctiitorului acestuia, in caz de vacanta a scaunului chiriarhal, iar arhimandritii si preotii vaduvi (prin deces), numai la propunerea scrisa si motivata a chiriarhului eparhiei de care apartin acestia sau a loctiitorului acestuia, in caz de vacanta a scaunului chiriarhal. Episcopii-vicari si arhiereii-vicari de la eparhiile vacante sunt inscrisi, de drept, in lista ierarhilor eligibili pentru alegerile in vederea ocuparii scaunelor chiriarhale de la eparhiile in care acestia isi desfasoara activitatea .

(4) In scopul aprobarii de catre Sfantul Sinod a candidatilor eligibili pentru demnitatea de episcop eparhiot, episcop-vicar patriarhal, episcop-vicar si arhiereu-vicar, arhimandritii sau preotii vaduvi (prin deces) trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

a) au varsta de cel putin 35 de ani, o viata duhovniceasca aleasa si prezinta recomandarea duhovnicului pentru slujirea arhiereasca;

b) au dat dovada, in mod constant, de ascultare fata de chiriarh si de fidelitate fata de Centrul eparhial;

c) sunt doctori, absolventi de masterat sau cel putin licentiati in teologie, cu media minima de 8,50;

d) au publicat cel putin o carte sau 10 studii teologice stiintifice de minimum 10 pagini, fiecare, redactate cu onestitate academica;

e) au cel putin 5 ani de slujire liturgica si de activitate administrativa la Centrul eparhial sau in invatamantul teologic ori in cadrul unei manastiri sau in alte activitati misionare incredintate de Chiriarhul lor;

f) sunt buni cunoscatori a cel putin unei limbi moderne de circulatie internationala;

g) sunt buni oratori, au capacitate de comunicare deosebita si spirit de lucru in echipa .

(5) In cazuri exceptionale, de urgenta pastorala si misionara, cu precadere privind eparhiile din afara granitelor tarii sau in situatii similare din tara, Sfantul Sinod poate aproba derogari de la conditiile prevazute de alin. (4) lit. d), e) si f).

(6) Propunerea de candidati dintre arhimandritii sau preotii vaduvi (prin deces) trebuie sa fie insotita de recomandarea scrisa a chiriarhului eparhiei de care acestia apartin, de curriculum vitae si de memoriul de activitate .

(7) Pentru alegerea arhiepiscopului sau a episcopului eparhiot, Sinodul mitropolitan, prezidat de mitropolitul locului, stabileste, prin consultare deschisa urmata de vot secret consultativ, in ordinea dipticelor sau a rangurilor bisericesti, o lista de 2 candidati, ierarhi eligibili sau alte persoane care intrunesc conditiile prevazute de alin. (1) - (6), cu motivarea fiecarei propuneri. Votarea se desfasoara in conformitate cu procedura prevazuta de art. 127 alin. (2) lit. b) -i) din prezentul statut, cu adaptarile adecvate. Secretarul Sinodului mitropolitan este episcopul-vicar sau arhiereul-vicar cu cea mai noua hirotonie, care nu se afla pe lista ierarhilor eligibili. In situatia neintrunirii acestei conditii, secretarul sedintei este desemnat episcopul eparhiot cu cea mai noua hirotonie, care nu se afla pe lista ierarhilor eligibili.

Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro