Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020)

  Publicat: 19 Mar 2020       7129 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020, Parlamentul Romaniei)

Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Apartenenta persoanei la o anumita natiune.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Apartenenta persoanei la o anumita natiune.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

(2) Tarifele prevazute la alin. (1) sunt nediscriminatorii pentru aceleasi categorii de zboruri civile, indiferent de nationalitatea operatorilor aerieni si de statul de inmatriculare a aeronavei utilizate.

(3) Sunt scutite de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana de ruta urmatoarele categorii de zboruri:

a) zborurile VFR;

b) zborurile efectuate de aeronave de stat romanesti si zborurile militare efectuate de aeronave militare straine pentru cazurile in care exista tratate bilaterale sau multilaterale in acest sens;

c) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul in misiune oficiala al monarhilor aflati la conducere si al membrilor apropiati ai familiei acestora, al sefilor de stat, al presedintilor camerelor parlamentare, al sefilor de guvern si al ministrilor; in toate aceste cazuri, scutirea trebuie justificata prin indicarea in planul de zbor a statutului sau a observatiei corespunzatoare;

d) zborurile de cautare-salvare autorizate conform reglementarilor specifice aplicabile;

e) zborurile efectuate de aeronave cu o masa maxima la decolare autorizata mai mica de doua tone metrice;

f) zborurile efectuate exclusiv in scopul verificarii sau testarii echipamentelor utilizate sau destinate utilizarii ca mijloace de asistenta de la sol pentru navigatia aeriana, excluzand zborurile de pozitionare efectuate de aeronavele respective;

g) zborurile efectuate de aeronave nominalizate prin Programul S.A.C., inmatriculate militar;

h) zborurile umanitare, autorizate in conformitate cu procedura prevazuta la art. 13 alin. (1).

(4) Sunt scutite de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana terminala urmatoarele categorii de zboruri:

a) zborurile efectuate de aeronave de stat romanesti si zborurile militare efectuate de aeronave militare straine pentru cazurile in care exista tratate bilaterale sau multilaterale in acest sens;

b) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul in misiune oficiala al monarhilor aflati la conducere si al membrilor apropiati ai familiei acestora, al sefilor de stat, al presedintilor camerelor parlamentare, al sefilor de guvern si al ministrilor; in toate aceste cazuri, scutirea trebuie justificata prin indicarea in planul de zbor a statutului sau a observatiei corespunzatoare;

c) zborurile de cautare-salvare autorizate conform reglementarilor specifice aplicabile;

d) zborurile umanitare, autorizate in conformitate cu procedura prevazuta la art. 13 alin. (1);

e) zborurile efectuate de aeronave care sunt nevoite sa aterizeze din cauza unor situatii de forta majora;

f) zborurile efectuate de aeronave care aterizeaza pentru verificarea incarcaturii din dispozitia unei autoritati romane;

g) zborurile efectuate de aeronave nominalizate prin Programul S.A.C., inmatriculate militar;

h) zborurile efectuate de aeronave cu o masa maxima la decolare autorizata mai mica de doua tone;

i) zborurile efectuate cu aeronavele care decoleaza si se intorc pe acelasi aerodrom.

(5) Furnizorii de servicii civile de navigatie aeriana de ruta, respectiv furnizorii de servicii civile de navigatie aeriana terminala carora li se aplica o schema comuna de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, stabilita prin reglementari europene, primesc sub forma de rambursare contravaloarea serviciilor furnizate, aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor conform alin. (3) si, respectiv, alin. (4).

(6) Rambursarea prevazuta la alin. (5) se realizeaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, in limita prevederilor bugetare alocate anual prin legea bugetului de stat .

(7) Furnizorii de servicii civile de navigatie aeriana care nu intra sub incidenta prevederilor alin. (5) pot acorda, in mod transparent si nediscriminatoriu, scutiri de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana terminala si altor categorii de zboruri, cu respectarea legislatiei in domeniul concurentei si ajutorului de stat .

(8) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate interzice temporar accesul in spatiul aerian national al aeronavelor ai caror operatori inregistreaza restante la achitarea tarifelor pentru utilizarea serviciilor de navigatie aeriana.

CAPITOLUL IV

Nationalitatea si drepturile asupra aeronavelor

SECTIUNEA 1

Raporturi juridice la bordul aeronavei

Articolul 19

Faptele si actele juridice petrecute la bordul aeronavelor inmatriculate sau identificate in Romania, precum si statutul juridic al incarcaturii aflate la bordul acestora, in timpul unui zbor international, dincolo de frontierele Romaniei, sunt reglementate de legislatia romana, daca prin tratatele internationale la care Romania este parte contractanta nu s-a stabilit altfel.

SECTIUNEA a 2-a

Nationalitatea si inmatricularea aeronavelor

Articolul 20

(1) O aeronava civila poate opera in spatiul aerian national numai daca detine un certificat de inmatriculare emis in conformitate cu prevederile Conventiei de la Chicago sau, dupa caz, ale reglementarilor europene specifice.

(2) O aeronava de stat poate opera in spatiul aerian national numai daca detine un certificat de inmatriculare emis in conformitate cu reglementarile specifice aplicabile din statul de provenienta.

(3) Certificatul de inmatriculare este document obligatoriu la bordul aeronavelor civile si aeronavelor de stat de transport .

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul aeronavelor fara pilot la bord, certificatul de inmatriculare trebuie sa se afle in permanenta la persoana care asigura controlul de la distanta al aeronavei sau programarea zborului acesteia.

(5) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor poate stabili, prin reglementari specifice, categorii si/sau tipuri de aeronave fara pilot la bord sau aeronave ultrausoare nemotorizate care pot opera in spatiul aerian national fara sa detina un certificat de inmatriculare, in baza unui certificat de identificare sau fara un astfel de certificat .

(6) Ministerul Apararii Nationale poate stabili, prin reglementari specifice, categorii si/sau tipuri de aeronave de stat care pot opera in spatiul aerian national fara a detine un certificat de inmatriculare.

Articolul 21

(1) O aeronava inmatriculata in Romania nu poate fi inmatriculata simultan si in alt stat . O aeronava inmatriculata in alt stat nu poate fi inmatriculata simultan si in Romania.

(2) Certificatul de inmatriculare sau, dupa caz, de identificare emis de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor va contine datele de identificare a aeronavei civile, insemnul de nationalitate si marca de ordine, care vor fi inscriptionate pe aeronava in conformitate cu reglementarile specifice, precum si datele de identificare a detinatorului si/sau a proprietarului.

(3) Certificatul de inmatriculare emis de Autoritatea Aeronautica Militara Nationala pentru aeronavele de stat va contine datele de identificare a aeronavei, insemnul de nationalitate si marca de ordine, care vor fi inscriptionate in mod vizibil pe aeronava, precum si datele de identificare a detinatorului si/sau a proprietarului.

Articolul 22

(1) Prin inscrierea in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile din Romania, respectiv in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor de stat din Romania si emiterea certificatului de inmatriculare sau, dupa caz, de identificare, aeronava respectiva dobandeste nationalitatea romana.

(2) Inscrierea unei aeronave in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile din Romania sau in Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor de stat din Romania, dupa caz, si certificatul de inmatriculare, respectiv de identificare nu constituie dovada detinerii legale sau a proprietatii asupra aeronavei in nicio actiune in justitie avand ca obiect detinerea sau proprietatea aeronavei respective.

(3) Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor de stat din Romania nu este public.

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile asupra aeronavelor

Articolul 23

Afişează Codul aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21/2020) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul aerian al Romaniei din 2020    Codul aerian    Codul aerian al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.