Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta

OUG 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta

  Publicat: 08 Apr 2020       4513 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordonanta de urgenta nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta


Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Situatie contrara deficitului sau penuriei; Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Situatie contrara deficitului sau penuriei; Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Distributie a densitatii de probabilitate estimate folosind functia kernel normala.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,

Luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de evaluarea riscului de afectare a sanatatii publice pentru perioada imediat urmatoare, care indica o crestere masiva a numarului de persoane infectate cu coronavirusul COVID-19, precum si o crestere exponentiala a numarului de persoane aflate in carantina, izolare sau autoizolare si tinand cont de faptul ca exista un excedent de produse de igiena achizitionate in baza contractelor de furnizare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD,


avand in vedere masurile luate la nivelul intregii Uniuni Europene, precum si la nivelul Romaniei in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, ce a determinat instituirea starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020,


in contextul necesitatii luarii de masuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus COVID-19 il poate avea in perioada imediat urmatoare, cu efect pe termen mediu si lung,


se impune adoptarea prezentului act normativ care conduce la luarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, care sa sprijine populatia afectata si persoanele aflate in nevoie, respectiv persoane aflate in carantina, in izolare, autoizolare, precum si copiii si persoanele din centre de tip rezidential.


Avand in vedere epidemia de COVID-19 si urgenta de a aborda criza de sanatate publica rezultata, precum si caracterul urgent al sprijinului necesar, se impune aprobarea unor masuri in vederea acordarii si decontarii din fonduri europene a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale si de protectie medicala, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare si suport triaj, containere de logistica medicala, capabilitati/formatiuni medicale mobile diagnostic si tratament utilizate in combaterea raspandirii coronavirusului COVID-19.


Tinand cont de necesitatea finantarii cheltuielilor salariale, transport, echipamente de protectie medicala, precum si alte categorii de cheltuieli cu personalul in domeniul asistentei sociale si comunitare implicat in sprijinirea persoanelor in varsta aflate in izolare la domiciliu sau cu restrictii de deplasare, a persoanelor cu dizabilitati si a familiilor care au in ingrijire persoane cu dizabilitati si a altor grupuri vulnerabile identificate, pe perioada de epidemie cu COVID-19, precum si acordarea unui stimulent de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19,


avand in vedere ca sunt eligibile spre decontare subventiile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, acordate companiilor a caror activitate a fost afectata in mod direct si indirect de epidemie si care au dispus masura intreruperii temporare a activitatii, in sensul de intrare in somaj tehnic a angajatilor,


neadoptarea tuturor masurilor necesare pentru sprijinirea persoanelor aflate in prezent intr-o situatie de vulnerabilitate, si anume aflate in carantina, in izolare, autoizolare, precum si a persoanelor varstnice din centre de ingrijire si asistenta, a copiilor si a persoanelor adulte cu dizabilitati institutionalizate in centre rezidentiale, a copiilor din sistemul de protectie speciala ar avea un impact deosebit de grav, in principal asupra dreptului la viata si, in subsidiar, asupra dreptului la sanatate a populatiei Romaniei.


Aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate, cu acest excedent de produse de igiena si de produse alimentare achizitionate.


Intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Articolul 1


(1) Produsele achizitionate de catre Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de beneficiar al Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate, in cadrul masurii - precaritate materiala, constand in lipsa produselor de igiena, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevazut de Hotararea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, sunt distribuite:


a) persoanelor aflate in carantina, izolare, autoizolare ca urmare a aplicarii masurilor dispuse prin ordonantele militare emise in temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;


b) persoanelor varstnice din camine pentru persoane varstnice;


c) copiilor si persoanelor adulte cu dizabilitati institutionalizate in centre rezidentiale;


d) altor persoane aflate in situatii vulnerabile, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale.


(2) Distributia produselor prevazute la alin. (1) se realizeaza pe perioada starii de urgenta, in ordinea enumerarii categoriilor de beneficiari prevazute la alin. (1).


Articolul 2


(1) In vederea distribuirii produselor prevazute la art. 1, institutiile prefectului intocmesc liste de distributie, pe baza informatiilor comunicate de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau de catre Centrul national de coordonare si conducere a interventiei, pentru persoanele aflate in carantina, izolare, autoizolare, indiferent de domiciliu/resedinta, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19.


(2) Produsele de igiena se distribuie pe baza de proces- verbal de predare intocmit de institutiile prefectului, semnat de reprezentantii acestora care realizeaza distributia .


Articolul 3


(1) Produsele de igiena prevazute la art. 1 alin. (1) ramase nedistribuite dupa aplicarea procedurii prevazute la art. 2 se distribuie de catre institutiile prefectului, prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul judetului, respectiv prin directiile/compartimentele de asistenta sociala de la nivelul celorlalte unitati/subdiviziuni administrativ- teritoriale, persoanelor varstnice, copiilor si persoanelor adulte cu dizabilitati institutionalizate in centrele rezidentiale, stipulate la art. 1 alin. (1) lit. b) si c), in functie de nevoile identificate, cu aprobarea Institutiei Prefectului.


(2) Distribuirea produselor de igiena prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza de procese-verbale de predare-primire incheiate intre reprezentantii directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului/directiile/compartimentele de asistenta sociala, dupa caz, si reprezentantii centrelor de ingrijire si asistenta pentru persoane varstnice sau ai centrelor rezidentiale pentru copii si persoane adulte cu dizabilitati.


Articolul 4


Distribuirea produselor de igiena se face potrivit modalitatilor prevazute la art. 1-3 pana la epuizarea stocurilor existente la nivelul fiecarui judet. Institutiile prefectului transmit Ministerului Fondurilor Europene copiile proceselor-verbale de predare si ale proceselor-verbale de predare-primire, in format electronic, insotite de listele comunicate de catre directiile de sanatate publica sau de catre Centrul national de coordonare si conducere a interventiei ori de catre institutiile care detin evidentele beneficiarilor institutionalizati, dupa caz.


Articolul 5


Contravaloarea pachetelor distribuite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta se include in categoria cheltuielilor neeligibile potrivit legii.


Articolul 6


(1) Se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Infrastructura mare", conform regulilor de eligibilitate, a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale si de protectie medicala, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare si suport triaj, containere de logistica medicala, capabilitati/formatiuni medicale mobile de diagnostic si tratament utilizate in combaterea raspandirii coronavirusului COVID-19.


(2) Decontarea prevazuta la alin. (1) se face in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul Programului operational "Infrastructura mare".


Articolul 7


(1) Se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului si, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a cheltuielilor salariale, transportului, echipamentelor de protectie medicala, precum si altor categorii de cheltuieli cu personalul in domeniul asistentei sociale si comunitare implicat in sprijinirea persoanelor in varsta aflate in izolare la domiciliu sau cu restrictii de deplasare, a persoanelor cu dizabilitati si a familiilor care au in ingrijire persoane cu dizabilitati, pe perioada de epidemie cu COVID-19, si a altor grupuri vulnerabile identificate.


(2) Masura este eligibila atat pentru acele comunitati in care este implicat personalul in cadrul proiectelor noncompetititve sau competitive aflate in derulare, finantate prin Programul operational "Capital uman", cat si in alte comunitati unde sunt identificate categoriile de beneficiari prevazute la alin. (1).


(3) In situatia proiectelor prevazute la alin. (2), beneficiarii pot solicita modificarea contractelor de finantare prin notificare electronica in vederea actualizarii activitatilor eligibile in cadrul proiectelor, pentru a asigura masurile de sprijinire a persoanelor in varsta aflate in izolare la domiciliu sau cu restrictii de deplasare, a persoanelor cu dizabilitati si a familiilor care au in ingrijire persoane cu dizabilitati, pe perioada de epidemie cu COVID-19, si a altor grupuri vulnerabile. Ulterior, Autoritatea de management va incheia act aditional potrivit procedurilor in vigoare.


(4) Decontarea prevazuta la alin. (1) se face in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul Programului operational "Capital uman".


Articolul 8


(1) Se aproba acordarea unui stimulent de risc in cuantum de 2.500 lei brut pe luna pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19, pe perioada starii de urgenta, din fondul de salarii al unitatii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului national unic de sanatate sau, dupa caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI - "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceasta destinatie, prin ordonatorul principal de credite.


(2) In cazul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, stimulentul de risc prevazut la alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, de la titlul I "Cheltuieli de personal".


(3) Pentru unitatile sanitare din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, sumele necesare acordarii stimulentului prevazut la alin. (1) se asigura prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", prin bugetele ordonatorilor principali de credite.


(4) Stimulentul de risc acordat conform alin. (1) nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorii pentru munca, reglementata la titlul V "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


(5) Medicii, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct in transportul, evaluarea, echiparea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19 se stabilesc prin decizie a conducatorului unitatii angajatoare in care acestia isi desfasoara activitatea .


(6) Se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului si, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc prevazut la alin. (1), precum si decontarea echipamentelor si materialelor de protectie pentru personalul din sanatate implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19.


(7) Decontarea prevazuta la alin. (6) se face in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul Programului operational "Capital uman".


Articolul 9


(1) Se aproba decontarea din fonduri europene aferente Programului operational "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului si, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a indemnizatiilor acordate in baza art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, companiilor a caror activitate a fost afectata in mod direct si indirect de epidemie si care au dispus masura intreruperii temporare a activitatii, ca urmare a intrarii in somaj tehnic a angajatilor.


(2) Decontarea prevazuta la alin. (1) se face in limita sumelor alocate in acest scop in cadrul Programului operational "Capital uman".


Articolul 10


Autoritatile de management vireaza sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, aferente cheltuielilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, efectuate de la alte pozitii ale clasificatiei bugetare decat titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020" in contul de venituri 46.00.04 "Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana, pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020", corespunzator bugetului din care s-a asigurat initial finantarea cheltuielilor respective.

Afişează OUG 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Programul operational "Infrastructura mare"    Programul operational "Capital uman"    stimulent de risc    OUG 43/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.