Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

  Publicat: 14 Apr 2020       4857 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
A fost promulgat la 11.09.1865
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

b) transferul persoanelor private de libertate se dispune si in urmatoarele cazuri:

1. dupa trimiterea in judecata si verificarea legalitatii si temeiniciei masurii preventive, potrivit prevederilor art. 207 alin. (2) - (4) si art. 348 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala;

2. pentru buna desfasurare a actului de justitie, cand au fost incarcerate in alt centru decat cel de pe raza teritoriala a organului judiciar care efectueaza urmarirea penala;

3. cand capacitatea legala de cazare a centrului este depasita.

Articolul 72

Pe durata starii de urgenta, paza si supravegherea persoanelor private de libertate internate in unitati sanitare publice, altele decat penitenciarele-spital, se realizeaza prin intermediul dispozitivelor electronice de supraveghere la distanta, fara consimtamantul acestora, alaturi de celelalte masuri de siguranta prevazute de legislatia privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

CAPITOLUL VIII

Domeniul afaceri externe

Articolul 73

Pe durata starii de urgenta, Ministerul Afacerilor Externe indeplineste urmatoarele atributii:

a) va mentine functiile si atributiile sale conform Hotararii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile si completarile ulterioare, si va asigura, prin misiunile diplomatice ale Romaniei, reprezentarea Romaniei in cadrul tuturor reuniunilor care vor fi organizate pe durata mentinerii starii de urgenta in Romania, in special la nivelul Uniunii Europene, Consiliului Europei, NATO, ONU, indiferent de domeniul vizat de reuniune;

b) va notifica Secretarului General al ONU si Secretarului General al Consiliului Europei masurile adoptate prin decretul de prelungire a starii de urgenta care au ca efect limitarea exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale, in conformitate cu obligatiile internationale ce revin Romaniei;

c) va asigura comunicarea exclusiva cu misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania, precum si cu reprezentantele/birourile organizatiilor internationale din Romania; in acest scop, autoritatile competente vor coopera cu Ministerul Afacerilor Externe si vor furniza toate informatiile necesare;

d) va asigura respectarea normelor dreptului international relevante in contextul aplicarii dispozitiilor prezentului decret in situatia in care membrii misiunilor diplomatice/oficiilor consulare/reprezentantelor/birourilor organizatiilor internationale vor fi testati pozitiv cu COVID-19;

e) va mentine comunicarea cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate pentru transmiterea oricaror instructiuni si informari necesare in contextul aplicarii prezentului decret, sens in care autoritatile competente vor furniza Ministerului Afacerilor Externe informatiile necesare;

f) va dispune masurile necesare in conditiile in care membrii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei vor intra in autoizolare sau carantina conform legii din statele de resedinta in cazul testarii pozitive cu COVID-19 a unuia sau a unor membri ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale Romaniei (inclusiv membrii de familie), inclusiv din perspectiva asigurarii continuitatii drepturilor acestora (salariale sau de orice alta natura).

CAPITOLUL IX

Domeniul transporturilor si infrastructurii

Articolul 74

Pe durata situatiei de urgenta, Guvernul stabileste conditiile specifice de asigurare a serviciilor de transport, de calatori si marfa, astfel incat sa fie asigurata cu prioritate protectia populatiei si a bunurilor.

Articolul 75

Furnizorii de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a stabili masuri tehnice si organizatorice in vederea asigurarii integritatii retelelor de comunicatii electronice, de a asigura continuitatea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice si de a evita posibilele situatii de intrerupere a traficului de voce si/sau de date in retelele publice de comunicatii electronice pentru utilizatorii autoritati militare si civile.

Articolul 76

Pe durata starii de urgenta, furnizorii de servicii de comunicatii electronice pot utiliza si serviciile de mesaje scurte (SMS) pentru indeplinirea obligatiilor privind transmiterea informatiilor precontractuale si contractuale, incheierea contractelor si obtinerea confirmarii incheierii contractului. In acest caz, sarcina probei indeplinirii obligatiilor legale revine furnizorului de servicii de comunicatii electronice.

CAPITOLUL X

Domeniul educatie si cercetare

Articolul 77

Pe durata starii de urgenta, se suspenda toate activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor si studentilor in unitatile si institutiile de invatamant.

Articolul 78

Pe durata starii de urgenta, unitatile de invatamant preuniversitar organizeaza, in masura posibilitatilor, desfasurarea de activitati din planurile de invatamant, in format online. Derularea acestor activitati, precum si modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse in aceasta perioada se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Articolul 79

Pe durata starii de urgenta, institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii actului didactic si cu asumarea raspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare-invatare-evaluare, in format online.

Articolul 80

Activitatile didactice si/sau de cercetare din planurile de invatamant, nerealizate pe durata starii de urgenta, se organizeaza si se desfasoara de catre fiecare institutie de invatamant superior, in baza autonomiei universitare. Activitatile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activitati de cercetare, care impun interactiunea nemijlocita, in spatiul universitar, a studentilor cu cadrele didactice si de cercetare vor fi recuperate dupa incetarea starii de urgenta.

Articolul 81

Pentru finantarea din fonduri publice a proiectelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare cu impact asupra limitarii efectelor pandemiei COVID-19, competitiile de propuneri de proiecte demarate in perioada starii de urgenta se vor desfasura in procedura accelerata si simplificata, stabilita de Guvern.

CAPITOLUL XI

Alte masuri

Articolul 82

Pe perioada situatiei de urgenta, Guvernul adopta masurile care se impun pentru a fi asigurate securitatea alimentara a populatiei si continuitatea in aprovizionarea, productia, procesarea, transportul, distributia si furnizarea de produse in cadrul lantului alimentar, pentru bunurile de stricta necesitate.

Articolul 83

Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar vor lua masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare .

Articolul 84

(1) Autoritatile si institutiile publice stabilesc masurile care se impun pentru asigurarea desfasurarii optime a activitatii, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, urmarind cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecatoresc, precum si ale celorlalte profesii.

(3) Organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a masurilor prevazute la alin. (1).

Articolul 85

(1) Ministerul Apararii Nationale sprijina, la cerere, autoritatile administratiei publice centrale si locale:

a) prin delegare/detasare a personalului propriu pentru aplicarea masurilor stabilite prin ordonantele militare si ordinele autoritatilor competente, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;

b) prin executarea de activitati/actiuni specifice pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 a comunitatilor, in functie de pregatire si resursele avute la dispozitie.

Afişează Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Decret 195/2020    Decret 240/2020    starea de urgenta    coronavirus    termene de judecata stare de urgenta    avocat starea de urgenta    masuri starea de urgenta    justitie starea de urgenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati