Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  Publicat: 25 May 2020       5267 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Puterile publice existente in stat.
Debitorii care declara ca se obliga astfel incat fiecare dintre ei este tinut fata de creditor pentru intreaga datorie.

Pe durata starii de alerta, in domeniul transportului rutier, ministerul de resort poate dispune masuri, respectiv restrictii, cu privire la: igiena si dezinfectia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul si modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului rutier.

Art. 36. -

Pe durata starii de alerta, in domeniul transportului naval ministerul de resort poate dispune masuri, respectiv restrictii, cu privire la: igiena si dezinfectia navelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul si modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului naval.

Art. 37. -

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, la propunerea CNSSU, poate lua masuri, respectiv restrictii, in domeniul transportului intern si international de marfuri si persoane, precum si in domeniul comunicatiilor, de comun acord cu ministrii de resort din statele membre ale Uniunii Europene, sau celelalte state, dupa caz.

SECTIUNEA a 5-a

Domeniul educatie si cercetare

Art. 38. -SECTIUNEA a 5-a

Domeniul educatie si cercetare

Art. 38. -

(1) Pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor si studentilor in unitatile si institutiile de invatamant se pot suspenda, la propunerea CNSSU, prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii.

(2) Durata suspendarii prevazuta la alin. (1) poate depasi durata starii de alerta, in functie de perioada ramasa din anul scolar si de stadiul procesului de invatamant.

Art. 39. -

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, unitatile de invatamant preuniversitar organizeaza activitati din planurile de invatamant si in mediul online.

(2) In situatia in care activitatile nu pot fi desfasurate conform prevederilor alin. (1), pentru a asigura accesul egal la educatie, inspectoratele scolare/inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia sa asigure resursele educationale pentru elevii care nu au acces la tehnologie, in conformitate cu instructiunile ministrului educatiei si cercetarii.

(3) Derularea activitatilor prevazute la alin. (2), precum si modul de recuperare a continuturilor din programele scolare care nu pot fi parcurse in aceasta perioada se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Art. 40. -

(1) Pe perioada starii de alerta, precum si pe tot parcursul anului universitar 2019-2020, institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, in baza autonomiei universitare cu respectarea calitatii actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare-invatare- evaluare, in format online, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. De asemenea, se pot desfasura online si examenele de finalizare a studiilor de licenta, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, sustinerea tezelor de doctorat, sustinerea tezelor de abilitare.

(2) Activitatile didactice si de cercetare prevazute la art. 287 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si examenele de finalizare a semestrelor si a studiilor de licenta si masterat, sustinerea referatelor si a tezelor de doctorat desfasurate online in anul universitar 2019-2020, precum si pe toata perioada starii de urgenta, necesitate sau alerta, in cadrul formelor de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa, la distanta se circumscriu prevederilor art. 139 lit. a) -c) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt recunoscute.

(3) Participarea studentilor si studentilor doctoranzi, care pe perioada starii de urgenta, necesitate sau de alerta au urmat activitati de invatare si predare prin metode didactice alternative de comunicare, in format online, la examenele prevazute de art. 143 si 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de studentii si studentii doctoranzi, se realizeaza potrivit metodologiilor aprobate de institutiile de invatamant universitar.

(4) In situatia desfasurarii activitatilor prevazute la art. 287 in sistem online, norma didactica se stabileste cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 41. -

Cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii, se stabilesc masuri pentru desfasurarea activitatilor in unitatile si institutiile de invatamant, in conditii de siguranta sanitara, pentru finalizarea anului scolar aflat in curs la data instituirii starii de alerta, precum si pentru pregatirea inceperii anului scolar urmator.

Art. 42. -

(1) In unitatile de invatamant preuniversitar, cu avizul CNSSU, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii, se stabilesc masuri pentru desfasurarea activitatilor de pregatire in vederea sustinerii examenelor nationale si de certificare a competentelor profesionale, care presupun interactiunea "fata in fata", in conditii de protectie sanitara.

(2) Sustinerea examenelor nationale si de certificare a competentelor profesionale, care presupun interactiunea "fata in fata" se organizeaza in conditiile prevazute la alin. (1).

(3) Ministerul Educatiei si Cercetarii are obligatia de a asigura elevilor si personalului didactic si nedidactic implicat, pe toata durata activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), numarul necesar de masti de protectie ce vor fi purtate obligatoriu in spatiile inchise din incinta unitatilor de invatamant.

SECTIUNEA a 6-a

Domeniul tineretului si sportului

Art. 43. -

(1) Pe durata starii de alerta, in scopul prevenirii contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a participantilor, activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor sportive, definite conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, precum si accesul la bazele sportive sau spatiile in care se desfasoara activitati sportive se vor desfasura in conditiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, pe baza hotararii CNSSU. Pe durata starii de alerta autoritatile locale au obligatia sa asigure accesul cetatenilor pentru desfasurarea activitatilor sportive in aer liber cu acordul CNSSU in parcurile localitatilor si pe terenurile de sport ale institutiilor aflate in administrare.

(2) Pe durata starii de alerta, in scopul sustinerii structurilor sportive, definite conform Legii nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotararea consiliului local si/sau judetean, dupa caz, diverse forme de sprijin pentru finantarea cheltuielilor de functionare sau de natura salariala ale structurilor sportive care isi au sediul pe raza administrativ-teritoriala ale acestora. In cazul acestor forme de sprijin, pe durata starii de alerta, nu sunt aplicabile prevederile legale privind ajutorul de stat si prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 7-a

Domeniul culturii si cultelor

Art. 44. -

(1) Pe durata starii de alerta, activitatea institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, a centrelor si/sau a caminelor culturale si a altor institutii de cultura, precum si evenimentele culturale in aer liber si festivalurile publice si private se vor putea desfasura potrivit unor regulamente ce prevad masuri de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii.

(2) In situatia nerespectarii masurilor de protectie sanitara prevazute la alin. (1), activitatile mentionate pot fi suspendate prin hotararea CNSSU pe o perioada determinata.

(3) Organizarea masurilor de protectie sanitara si a conditiilor de desfasurare pentru activitatile prevazute la alin. (1) pe perioada starii de alerta se stabilesc prin ordin comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, la propunerea CNSSU.

Art. 45. - Puneri in aplicare (1)

(1) Pe durata starii de alerta, activitatea cultelor religioase se exercita liber, cu respectarea regulilor de protectie sanitara stabilite, la propunerea CNSSU si cu avizul secretarului de stat pentru culte, prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

(2) Regulile prevazute la alin. (1) vor cuprinde masuri privind accesul in lacasele de cult, distanta minima de siguranta.

SECTIUNEA a 8-a

Masuri in domeniul insolventei

Art. 46. -

(1) Debitorul aflat in stare de insolventa la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sau care ajunge in stare de insolventa poate, pe durata starii de alerta, sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a avea insa obligatia de a introduce aceasta cerere . La cererea adresata tribunalului va fi atasata dovada notificarii organului fiscal competent cu privire la intentia de deschidere a procedurii insolventei.

(2) Dispozitiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile pana la incetarea starii de alerta, data de la care incepe sa curga si termenul de 30 de zile pe care acestea il prevad. Corelativ pana la aceeasi data, nu sunt aplicabile, in mod corespunzator, prevederile art. 66 alin. (2) si (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 47. -

(1) Pe durata starii de alerta se suspenda aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72 si a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pe durata starii de alerta, in cazul debitorilor care si-au intrerupt activitatea total sau partial ca efect al masurilor adoptate pe perioada starii de urgenta, instituita prin Decretul nr. 195/2020 si prelungita prin Decretul nr. 240/2020, de autoritatile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-Cov-2, mentinute, dupa caz, si in perioada starii de alerta, valoarea-prag prevazuta la art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 50.000 lei, atat pentru creditori, cat si pentru debitori .

Art. 48. -

Afişează Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 55/2020    Starea de alerta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP (V) Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut