Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  Publicat: 25 May 2020       5270 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii ori la detentiune pe viata,
Persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii ori la detentiune pe viata,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

(1) Cu privire la executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pot fi dispuse urmatoarele masuri exceptionale:

a) acordarea vizitei cu dispozitiv de separare, indiferent de regimul de executare sau categoria din care fac parte persoanele private de libertate;

b) organizarea activitatilor din programul zilnic la care participa persoanele private de libertate, precum activitati si programe educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, moral-religioase, instruire scolara si formare profesionala, plimbare zilnica, astfel incat sa se respecte timpul minim prevazut de dispozitiile legale si desfasurarea acestora in grupuri restranse, cu purtarea echipamentului de protectie individuala si respectarea regulilor de distantare sociala;

c) desfasurarea activitatilor lucrative, cu respectarea regulilor de distantare sociala, precum si a masurilor de preventie si siguranta medicala, respectiv cu purtarea echipamentului de protectie individuala;

d) restrictionarea activitatii de transfer al unor efective mari de persoane private de libertate intre locurile de detinere, cu exceptia situatiilor impuse de urgentele medicale, solicitarile exprese formulate de organele judiciare sau schimbarea regimului de executare, numai daca in locul de detinere nu este organizata executarea pedepsei pentru noul regim, precum si a transferurilor din motive de siguranta;

e) realizarea accesului persoanelor vizitatoare in locul de detinere numai cu echipamentul propriu de protectie, in vederea respectarii masurilor de preventie si siguranta medicala;

f) acordarea dreptului la comunicari online, indiferent de situatia disciplinara a persoanei private de libertate si periodicitatea legaturii cu familia;

g) amanarea exercitiului dreptului la vizita intima si punerea in aplicare a recompenselor cu permisiunea de iesire din penitenciar, daca prin acordarea acestora sunt afectate masurile de preventie si siguranta medicala;

h) relocarea unor efective mari de persoane private de libertate in alte locuri de detinere, indiferent de profilul acestora, in centre educative/centre de detentie, sau in alte stabilimente ori facilitati de cazare apartinand unitatilor care fac parte din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in situatia existentei unui risc epidemiologic crescut sau operativ, extins la nivelul unui penitenciar, cu afectarea persoanelor private de libertate sau a personalului;

i) stabilirea regulilor de distantare sociala, a masurilor de preventie si siguranta medicala necesar a fi respectate;

j) paza si supravegherea persoanelor private de libertate internate in unitati sanitare publice, altele decat penitenciarele- spital, se poate realiza prin monitorizare video de la distanta, cu acordul medicului curant si cu informarea prealabila a persoanei private de libertate cu privire la obligatiile si interdictiile pe care le are pe perioada in care se afla internata; pot fi aplicate si masuri de siguranta prevazute de legislatia privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

(2) Masurile dispuse potrivit alin. (1) trebuie sa fie proportionale cu situatia care le-a determinat si se comunica, de indata, ministrului justitiei, impreuna cu motivele care au stat la baza adoptarii acestora.

(3) La incetarea situatiei care a determinat dispunerea masurilor potrivit alin. (1), administratia locului de detinere procedeaza la acordarea, esalonata, a drepturilor al caror exercitiu a fost amanat pe durata starii de alerta, precum si la punerea in aplicare a recompenselor cu permisiunea de iesire din penitenciar in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

A3. Dispozitii privind ascultarea persoanelor private de libertate

Art. 62. -

In cauzele penale, daca organul judiciar apreciaza ca aceasta nu aduce atingere bunei desfasurari a procesului ori drepturilor si intereselor partilor, persoanele private de libertate sunt audiate prin videoconferinta la locul de detinere, fara a fi necesar acordul acestora.

A4. Organizarea activitatii politistilor de penitenciare

Art. 63. -

(1) Politistului de penitenciare i se pot modifica, fara acordul sau, locul si/sau felul muncii. Modificarea locului si/sau felului muncii politistului de penitenciare se realizeaza in raport cu necesitatile si situatia operativa existente la nivelul unitatii unde este incadrat sau al altei unitati din politia penitenciara.

(2) Concediul de odihna, de odihna suplimentar, fara plata, de studii si pentru formare profesionala al politistului de penitenciare poate fi intrerupt unilateral de catre directorul unitatii in care politistul de penitenciare isi desfasoara activitatea, in raport cu necesitatile si situatia operativa existente la nivelul unitatii unde este incadrat politistul de penitenciare sau al altei unitati din politia penitenciara.

CAPITOLUL III

Raspunderi si sanctiuni

Referinte (1)

Art. 64. -

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 65. -

Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, urmatoarele fapte savarsite pe durata starii de alerta:

a) neluarea de catre conducatorii serviciilor de asistenta sociala a masurilor stabilite conform art. 5 alin. (1) lit. e), referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activitatii;

b) neluarea de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor la nivelul carora sunt constituite centrele operative pentru situatii de urgenta a masurilor pentru permanentizarea activitatii acestora, conform art. 5 alin. (1) lit. f);

c) neexecutarea masurilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. a), referitoare la evacuarea temporara a persoanelor si bunurilor din zona afectata sau posibil a fi afectata, de catre personalul institutiilor si autoritatilor publice desemnate sa puna in aplicare aceste masuri;

d) impiedicarea de catre orice persoana fizica a executarii masurilor de evacuare temporara a persoanelor si bunurilor din zona afectata sau posibil a fi afectata, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. a);

e) impiedicarea de catre orice persoana fizica a distribuirii ajutoarelor de prima necesitate pentru persoanele si animale afectate, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. b);

f) neefectuarea lucrarilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. c), referitoare la modificarea de urgenta a mediului inconjurator si infrastructurii, de catre personalul institutiilor si autoritatilor publice desemnate prin hotarari ale comitetelor pentru situatii de urgenta sa puna in aplicare aceste masuri;

g) impiedicarea de catre orice persoana fizica a efectuarii lucrarilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. c), referitoare la modificarea de urgenta a mediului inconjurator si infrastructurii;

h) nerespectarea de catre persoanele fizice a masurilor individuale de protectie a vietii si pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sanatatii persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d);

i) nerespectarea de catre persoanele fizice a masurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d);

j) nerespectarea interdictiilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a) de a organiza mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de intruniri, in spatii deschise, ori intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise;

k) participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de intruniri, in spatii deschise, ori la intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise, interzise in conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a);

l) desfasurarea de catre organizatori a unor mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri, in spatii deschise, ori a unor intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise, cu nerespectarea masurilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a);

m) circulatia persoanelor, pietonala sau cu vehicule, in locurile si, dupa caz, in intervalele orare in care aceasta a fost interzisa sau restransa potrivit art. 5 alin. (3) lit. b);

n) nerespectarea de catre persoanele fizice a interdictiei de iesire din zonele stabilite in conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. c) sau incalcarea intervalelor orare in care este permisa iesirea din aceste zone;

o) nerespectarea de catre persoanele fizice a interdictiei de iesire din cladirile, localitatile sau zonele geografice in care a fost instituita carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c);

p) nerespectarea de catre operatori a masurilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. d), referitoare la restrangerea sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul ori incalcarea intervalelor orare in care acestea sunt permise;

q) nerespectarea de catre conducatorii institutiilor sau operatorilor economici a conditiilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), referitoare la desfasurarea activitatii acestor institutii sau operatori economici;

r) nerespectarea de catre conducatorii institutiilor sau operatorilor economici a masurilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestor institutii sau operatori economici;

s) neefectuarea lucrarilor pentru demolarea partiala sau totala a unor constructii, instalatii sau amenajari, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlata a unor terenuri, culturi, plantatii sau paduri, de catre persoanele fizice sau juridice ori de catre personalul institutiilor si autoritatilor publice desemnate potrivit art. 5 alin. (4) lit. g);

s) impiedicarea de catre orice persoana fizica a efectuarii lucrarilor pentru demolarea partiala sau totala a unor constructii, instalatii sau amenajari, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlata a unor terenuri, culturi, plantatii sau paduri, stabilite potrivit art. 5 alin. (4) lit. h).

Art. 66. -

Contraventiile prevazute la art. 65 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 500 lei la 2.500 lei contraventiile prevazute la art. 65 lit. c), d), e), g), h), k), m), n) si s);

Afişează Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 55/2020    Starea de alerta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020Articole Juridice

Dialogurile MCP (V) Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut