Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii

  Publicat: 17 Jun 2020       1289 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii


Puterile publice existente in stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală

Avand in vedere evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada urmatoare, care indica existenta, in continuare, a unui grad ridicat de infectare a populatiei cu coronavirusul SARS-CoV-2,


in conditiile in care in anumite domenii activitatea nu poate fi reluata in totalitate, se impune ca unele masuri aprobate prin acte normative in perioada starii de alerta instituite prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, sa fie prelungite.


Avand in vedere ca distantarea sociala constituie o masura de prevenire a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, utilizarea postei electronice in relatia pe care autoritatile publice o au cu cetatenii va contribui la realizarea acestei distantari, precum si la simplificarea procedurilor administrative.


Luand in considerare faptul ca schimbarile intervenite in economie cauzate de pandemie impun luarea unor masuri care sa permita dezvoltarea competentelor si abilitatilor profesionale in concordanta cu noile cerinte ale pietei muncii, asigurandu-se aplicarea masurilor de distantare sociala prin utilizarea mijloacelor on-line de formare profesionala,


in contextul in care unele categorii de persoane avand copii in intretinere, beneficiare ale unor drepturi de asistenta sociala, nu vor putea sa isi reia activitatea generatoare de venituri si nici nu vor putea beneficia de masurile de somaj reglementate, ramanand astfel fara sursa de venit, fapt care va genera noi probleme sociale,


intrucat aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, pentru stabilirea mijloacelor si procedurilor necesare pentru garantarea sigurantei personale a unor categorii de persoane afectate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,


tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social si economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajatilor si a beneficiarilor unor masuri de protectie sociala,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. 1. -


(1) In conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, in ceea ce priveste cererile, declaratiile si documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistenta sociala, a indemnizatiilor pentru somaj si pentru acordarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a drepturilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat ori din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si institutiile care functioneaza in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa au obligatia sa initieze si sa mentina comunicarea electronica cu beneficiarul drepturilor, in baza consimtamantului scris al acestuia.


(2) In cazuri exceptionale, institutiile prevazute la alin. (1) pot solicita prezentarea la sediul institutiei a persoanelor care au depus cererea si documentele doveditoare prin posta electronica.


(3) Prin cazuri exceptionale se intelege urmatoarele:


a) identificarea unor inadvertente intre informatiile din documentele transmise si cele din bazele de date ale altor institutii la care autoritatea administratiei publice centrale sau locale ce asigura acordarea dreptului are acces pentru verificarea indeplinirii de catre solicitanti a criteriilor de acordare a drepturilor;


b) situatiile in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor de eligibilitate.


(4) In cazurile exceptionale prevazute la alin. (3), termenul pentru solutionarea cererii, prevazut de legile speciale in baza carora sunt acordate drepturile prevazute la alin. (1), se prelungeste cu pana la 10 zile lucratoare pentru verificarea realitatii, legalitatii si conformitatii documentelor transmise, precum si pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.


Art. 2. -


(1) Programele de formare profesionala a adultilor, organizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot desfasura si in sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, pentru urmatoarele activitati:


a) pregatirea teoretica a persoanelor, din cadrul tuturor programelor de formare autorizate;


b) pregatirea practica a persoanelor, din cadrul programelor de initiere, specializare si perfectionare, care nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational;


c) sustinerea examenului de absolvire a programelor de initiere, specializare si perfectionare desfasurate in sistem on-line.


(2) Examenul de absolvire prevazut la alin. (1) lit. c) se organizeaza de furnizorul de formare profesionala sub coordonarea comisiei de autorizare judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia conditiilor care privesc sala sau spatiul de derulare a probelor.


(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) programele de formare de nivel 1, conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind Cadrul national al calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) Domeniile de activitate si procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, documentele pentru autorizare ca furnizor de formare profesionala prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot transmite si in format electronic.


Art. 3. -


Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ajutorul de deces prevazut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si in cazul persoanei decedate care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv pana la 7 ani in cazul copilului cu handicap, acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca, anterior suspendarii raportului de munca sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurata obligatoriu. Ajutorul de deces se acorda si in cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate in concediul pentru cresterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 4. -


(1) Persoanele care, dupa data de 13 iunie 2020, se afla intr-o situatie de imposibilitate a realizarii de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfasurandu-se in domeniile de activitate in care se mentin restrictii potrivit actelor emise de autoritatile competente, beneficiaza in continuare de drepturile prevazute de art. 2, 7, 31 si art. 32 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la ridicarea restrictiilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.


(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana indreptatita transmite prin posta electronica la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti o cerere prin care solicita acordarea in continuare a dreptului, insotita de o adeverinta eliberata de angajator prin care se certifica faptul ca persoana isi desfasoara activitatea intr-un domeniu in care se mentin restrictii de activitate . In cazul prelungirii indemnizatiei de concediu, persoana indreptatita va depune si acordul scris al angajatorului pentru prelungirea perioadei de concediu.


(3) In situatia in care persoana prevazuta la alin. (1) realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite la art. 67, 70 si 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aflandu-se in domenii restrictionate prin decizii ale autoritatilor, cererea acesteia va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere care atesta ca isi desfasoara activitatea intr-un domeniu in care se mentin restrictii de activitate .


(4) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de stimulentul de insertie, pana la ridicarea restrictiilor, si in situatia in care copilul, in aceasta perioada, a implinit varsta de 3 ani sau 4 ani in cazul copilului cu dizabilitate.


(5) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (1), beneficiare ale stimulentului de insertie prevazut la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu prelungirea prevazuta de art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, isi reiau activitatea si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, in conditiile legii, atunci stimulentul de insertie se acorda, pe baza de cerere, de la data realizarii veniturilor si pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau 4 ani, in cazul copilului cu dizabilitate.


(6) Prin derogare de la termenul prevazut la art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele prevazute la alin. (1), beneficiare ale indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevazuta la art. 2 din respectiva ordonanta de urgenta, acordarea stimulentului de insertie se face de la data depunerii cererii, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitate.


(7) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2020, persoanelor prevazute la alin. (1) beneficiare ale indemnizatiei pentru cresterea copiilor, prevazuta de art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nu li se aplica prevederile art. 11 din respectiva ordonanta de urgenta .

Afişează OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice