Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Normele metodologice privind acordarea tichetelor vacanta

Normele metodologice privind acordarea tichetelor vacanta

  Publicat: 19 Mar 2009       8406 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexe Norme Tichete.htm
Normele metodologice privind acordarea tichetelor vacanta

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09/03/2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, denumita in continuare ordonanta de urgenta .

(2) Salariatii care primesc tichetele de vacanta sunt denumiti in continuare beneficiari.

CAPITOLUL II
Angajatorii

Art. 2. - (1) Angajatorii prevazuti la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatii sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii beneficiarilor, stabilesc de comun acord contractarea achizitionarii tichetelor de vacanta cu unitatile emitente.

(2) Angajatorii prevazuti la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta contracteaza serviciile privind emiterea tichetelor de vacanta cu unitatile emitente, in conditiile legislatiei in vigoare.

Art. 3. - Angajatorii, care au obtinut in anul fiscal anterior profit sau venit, dupa caz, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii beneficiarilor, dupa caz, vor stabili prin contractele colective de munca, respectiv prin regulamentele interne in cazul personalului contractual din institutiile bugetare reguli privind modul de acordare a tichetelor de vacanta, care sa prevada:

a) numarul beneficiarilor din unitate care pot primi anual tichete de vacanta si nivelul sumelor care se acorda anual beneficiarilor sub forma tichetelor de vacanta, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de beneficiari care primesc tichete de vacanta .

Art. 4. - Contractul pentru achizitionarea tichetelor de vacanta, incheiat intre angajator si unitatile emitente, va cuprinde urmatoarele clauze:

a) necesarul estimat anual de tichete de vacanta;

b) pretul imprimatului reprezentand tichetul de vacanta si al livrarii acestuia;

c) informatii cu privire la unitatile afiliate la care beneficiarii pot folosi tichetele de vacanta;

d) conditiile privind responsabilitatile partilor si rezilierea contractului;

e) alte clauze considerate necesare de catre parti.

Art. 5. - Angajatorii care acorda tichete de vacanta beneficiarilor vor cuprinde in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita "Tichete de vacanta", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanta, potrivit celor convenite cu organizatiile sindicale legal constituite sau, dupa caz, cu reprezentantii beneficiarilor.

Art. 6. - Pentru institutiile publice tichetele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite.

Art. 7. - Sumele reprezentand pretul imprimatelor contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator se suporta de catre angajatori din cheltuielile proprii. In cazul institutiilor publice, aceste sume se suporta de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".

Art. 8. - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanta se iau in calcul: valoarea nominala a tichetului de vacanta, convenita de partenerii sociali, si numarul de beneficiari incadrati cu contract individual de munca care vor beneficia de tichete de vacanta .

Art. 9. - Angajatorii distribuie beneficiarilor tichetele de vacanta, anual, cu respectarea stricta a prevederilor legale. Tichetele de vacanta nu pot fi distribuite de angajatori, daca acestia la data stabilita pentru distribuire nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de vacanta achizitionate, inclusiv pretul imprimatelor reprezentand tichetele de vacanta .

Art. 10. - Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 1, 1a) si 1b).

CAPITOLUL III
Beneficiarii

Art. 11. - Angajatorii vor face anual o evaluare a solicitarilor de tichete de vacanta .

Art. 12. - (1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanta nominale sunt singurele persoane indreptatite sa utilizeze tichetele de vacanta in perioada mentionata pe acestea, si in exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.

(2) In cazul cumulului de functii, tichetele de vacanta pot fi acordate numai de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.

Art. 13. - Se interzice beneficiarului:

a) utilizarea tichetelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23;

b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare solicitata este mai mica decat valoarea nominala a tichetului de vacanta;

c) comercializarea tichetelor de vacanta in schimbul unor sume de bani;

Art. 14. - (1) Beneficiarul poate utiliza tichetele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare.

(2) Serviciile prevazute la alin. (1) se pot achizitiona de catre beneficiar direct de la prestatorii de servicii turistice sau prin intermediul agentiilor de turism.

CAPITOLUL IV
Unitatile emitente

Documente Atasate
Anexe Norme Tichete.htm

Afişează Normele metodologice privind acordarea tichetelor vacanta pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sarcina probei incumba angajatorului. Responsabilitatea angajatorului pentru neintocmirea dispozitiilor de plata a salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iulia - Decizia civila nr. 458 din data de 03 Iunie 2020

Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 65 din data de 23 Ianuarie 2019

Ştiri Juridice