Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

  Publicat: 09 Aug 2020       2123 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene


Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Denumire data monedei unice europene.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Denumire data monedei unice europene.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

(2) Granturile pentru investitii prevazute la alin. (1) nu includ cofinantarea proprie a beneficiarilor stabilita in procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunile mai putin dezvoltate si 30% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunea Bucuresti-Ilfov.

(3) Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investitiilor sunt in valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se aloca din bugetul POC 2014-2020 si 62.380.500 cofinantare de la bugetul de stat si 71.749.500 euro contributia proprie.

Art. 19. -

(1) Domeniile de investitii sustinute din fonduri externe nerambursabile si din cofinantarea bugetului de stat includ:

a) industria alimentara, panificatie, patiserie si alte activitati asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distributie si ambalare;

b) industria auto si servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparatii si spalatorii auto si altele asemenea;

c) energie si echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienta energetica;

d) constructii, materiale de constructii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii in constructii;

e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport international;

f) servicii de ingrijire si intretinere corporala;

g) servicii de reparatii si intretinere;

h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante si servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifica de agrement;

i) confectii metalice/lemn/mobilier;

j) confectii textile/pielarie;

k) industria farmaceutica si echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru interventii in situatii de urgenta;

l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii si serviciilor creative;

m) servicii de educatie: crese si gradinite, scoli;

n) servicii de sanatate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale si altele asemenea;

o) comert.

(2) Lista domeniilor de activitate eligibile este prevazuta la anexa nr. 3.

(3) Investitiile incluse la finantare in domeniile prevazute la alin. (1) pot sa fie complementare cu investitiile finantate din Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala.

Art. 20. -

Granturile pentru investitii se acorda IMM-urilor, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat .

Art. 21. -

Granturile pentru investitii prevazute la art. 17 se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au avut activitate curenta/operationala desfasurata de minimum un an inaintea depunerii cererii de finantare;

b) au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finantare;

c) se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizeaza minimum 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii 2 ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

e) dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii solicitat pentru finantare pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finantare;

f) se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat .

Art. 22. -

(1) Criteriile de selectie la finantare a proiectelor de investitii se stabilesc prin grija AM-POC, sunt prevazute in anexa nr. 4 si includ:

a) criterii de evaluare a rentabilitatii proiectelor de investitii, denumit in continuare RIR;

b) criterii privind cofinantarea proiectelor de investitii;

c) raportul intre profitul operational si grantul solicitat;

d) apartenenta domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balantei comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate in care in anul 2019 importurile au fost mai mari decat exporturile si au avut o contributie la soldul negativ al balantei comerciale.

(2) Proiectele de investitii sunt selectate la finantare in ordinea descrescatoare a punctajelor si in limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare a Romaniei. La punctaje egale, departajarea se va face in functie de procentul cofinantarii, valoarea cifrei de afaceri si ordinea inscrierii aplicatiei.

(3) Bugetul total destinat granturilor pentru investitii, fara cofinantarea proprie a beneficiarilor, se repartizeaza pe regiuni de dezvoltare ale Romaniei, dupa cum urmeaza:

a) 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea Bucuresti-Ilfov ca regiune mai dezvoltata;

b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai putin dezvoltate, prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului operational regional 2014-2020.

(4) In urma evaluarii cererilor de finantare depuse, MEEMA, in parteneriat cu AIMMAIPE, va incheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectati.

Art. 23. -

(1) Beneficiarii de granturi pentru investitii pot utiliza granturile pentru investitii alocate din fonduri externe nerambursabile, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;

c) cheltuieli cu achizitia de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalatii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente, precum si active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii.

(2) Pentru infiintarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unitatilor de productie/servicii noi si/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevazute la alin. (1) lit. a) si c).

(3) Daca un proiect de investitii depus de beneficiari include atat reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie/servicii existente, cat si extinderea unitatilor de productie/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevazute la alin (1) lit. a) si c).

(4) Beneficiarii de granturi pentru investitii productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

Afişează OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 30/2020    foncuri europene    fonduri neramburasabile

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu