din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1741 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei

  Publicat: 02 Apr 2020       4216 citiri       Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
In contextul existentei unei situatii deosebite, determinate de conditiile meteorologice nefavorabile sau de aparitia unei situatii extreme, decretate de catre autoritatile competente, este imperios a fi tratata situatia suspendarii cursurilor sau a inchiderii temporare a institutiilor de invatamant, in scopul protejarii categoriilor de persoane deja vulnerabile (prin prisma varstei si a dezvoltarii anatomo-fiziologice/psihologice) in fata unei situatii de exceptie .


Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Act adoptat de organele de stat,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Termen generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ansamblul de atributii si responsabilitati stabilite prin Constitutie, legi si/sau alte acte normative, dupa caz, obtinute prin investire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Ratiunea reglementarii are la baza, pe de o parte, necesitatea supravegherii copiilor in contextul suspendarii cursurilor sau a inchiderii temporare a instituitiilor de invatamant ca urmare a aparitiei unor situatii exceptionale si, pe de alta parte, de a oferi parintilor sprijinul necesar ocrotirii si cresterii acestora.


Conform Legii nr. 19/2020, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor in situatia suspendarii cursurilor sau a inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu .


Actul normativ mentionat vizeaza doua situatii de stricta aplicabilitate, si anume suspendarea cursurilor sauninchiderea temporara a unitatilor de invatamant ca urmare a:


1. Conditiilor meteorologice nefavorabile;


2. Situatiilor extreme, decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu, cum este, spre exemplu, contextul actual privind situatia epidemiologica internationala determinata de raspandirea COVID-19, ce a condus la decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, conform Decretului nr. 195/2020.


Beneficiarii Legii nr. 19/2020


Legea nr. 19/2020 se adreseaza unor categorii de beneficiari bine determinati, acestia fiind reprezentati de parinti, astfel cum acestia sunt definiti prin aceeasi lege, si anume:


I. Prin notiunea de parinte in sensul art. 1 alin. (3) din Legea nr. 19/2020, se inteleg urmatoarele categorii de persoane:


a) parintele firesc;


b) adoptatorul;


c) persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei;


d) persoana care are in plasament copilul sau in tutela;


e) persoana desemnata sa se ocupe de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau a tutorelui, ca urmare a faptului ca acestia din urma sunt plecati la munca in strainatate;


f) parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap, inscrisa intr-o unitate de invatamant.


II. Beneficiaza de prevederile Legii nr. 19/2020 si urmatoarele categorii de persoane:


1. Parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar in conditiile in care activitatea serviciului de zi este suspendata ca urmare a a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu;


2. Parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei in conditiile Legii nr. 448/2006, doar daca beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate a fost suspendata ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu .


Este important de mentionat faptul ca dispozitiile Legii nr. 19/2020 se aplica tuturor angajatilor, fie din mediul public, fie din cel privat, fara deosebire intre acestia.


De asemenea, trebuie subliniat faptul ca de prevederile actului normativ mentionat poate beneficia un singur parinte, precum si parintele din familia monoparentala.


Familia monoparentala este definita in cadrul art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, conform caruia prin ``persoana singura`` se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:


a) este necasatorita;


b) este vaduva;


c) este divortata;


d) are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;


e) are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;


f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e);


g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-c).


Cu toate acestea, prevederile Legii nr. 19/2020 nu se aplica in cazul in care persoanele anterior mentionate sau sotul/sotia acestuia se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii:


a) persoana care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap; persoana care a solicitat initial concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului si a optat ulterior pentru concediu fara plata; persoana care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care a implinit varsta de 3 ani, pana la momentul la care acesta va implini varsta de 7 ani;


b) persoana care este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;


c) persoana care se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;


Atentie, in aceasta din urma situatie legiuitorul nu a avut in vedere si situatia concediului pentru incapacitate temporara de munca (concediului medical), astfel ca, daca unul dintre parinti indeplineste cerintele pentru a beneficia de zilele libere platite, poate uza de acest drept chiar daca celalalt parinte se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca .


d) persoanelor ale caror raporturi de munca sunt suspendate pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului sau in cazul sotului/sotiei acestora (pentru mai multe detalii, a se vedea aici)


e) celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (de exemplu: parintele care are calitatea de pensionar nu poate beneficia de prevederile Legii nr. 19/2020).


De asemenea, in contextul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, dispozitiile Legii nr. 19/2020 nu se aplica nici in cazul angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz, acestia beneficiind, in schimb, de o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite,


Conditii de acordare


Pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 19/2020, parintele/persoana asimilata de lege acestuia trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:


a) sa aiba copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;


b) locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.


Asadar, parintele, astfel cum acesta este defniti prin legea mentionata, poate uza de facilitatile acesteia daca are copil/copii care sunt inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant (cresa, invatamant prescolar, invatamant primar sau gimnazial), in varsta de pana la 12 ani sau in varsta de pana la 18 ani, numai in situatia in care acestia din urma au dizabilitati.


Prin exceptie de la aceasta din urma situatie, pot beneficia de dispozitiile legii si parintele/reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, chiar nescolarizat, precum si parintele/reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal, in ambele situatii doar daca activitatea serviciilor de zi din centrele abilitate este suspendata ca urmare a decretarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (in acest caz fiind vorba de servicii sociale oferite in centre de catre furnizorii de servicii sociale publici sau privati, acreditati si avizati de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap).


Pe langa aceste aspecte, este necesar ca activitatea parintelui sa poata fi exercitata doar de la locul de munca, nefiind posibila prestarea corespunzatoare a muncii de la domiciliu sau in regim de telemunca, fiind prezumat faptul ca in aceste din urma situatii parintele se afla deja acasa, astfel incat sa fie asigurata supravegherea copiilor (pentru diferenta dintre munca la domiciliu si telemunca a se vedea aici).


Modalitatea de acordare


Zilele libere se acorda doar la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.


Cererea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte (din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit aceleiasi legi si nici nu se afla in una dintre situatiile anterior prevazute, care ar determina inaplicabilitatea legii fata de acesta), precum si de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor.


Prin exceptie, aceasta din urma cerinta nu se aplica persoanei singure din familia monoparentala, aceasta fiind necesar sa inainteze angajatorului doar o cerere in acest sens.


Ca regula, cererea adresata angajatorului nu poate fi refuzata de catre acesta in masura in care sunt intrunite toate conditiile legale mai sus precizate. Insa, cu titlu de exceptie, in cuprinsul art. 2 alin. (4) din Legea nr. 19/2020, se prevede faptul ca acordarea zilelor libere pentru angajatii din urmatoarele domenii/unitati se realizeaza doar cu acordul angajatorului:


- sistemul energetic national;


- sectoarele nucleare;


- unitatile cu foc continuu;


- unitatile de asistenta sociala;


- unitatile de telecomunicatii, ale radioului si ale televiziunii publice;


- transporturile pe caile ferate;


- unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor;


- unitatile care asigura aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa;


- unitatile de comert alimentar;


- unitatile de productie si distributie medicamente si echipamente sanitare;


- personalul din cadrul unitatilor farmaceutice;


- unitatile de distributie carburanti.


In aceasta din urma situatie, angajatorii din domeniile mai sus enumerate acorda zilele libere prevazute de Legea nr. 19/2020, doar dupa epuizarea optiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca in schimburi, munca la domiciliu si telemunca.


Legislatia in vigoare nu cuprinde nicio prevedere/cerinta expresa cu privire la forma pe care trebuie sa o respecte cererea adresata angajatorului. Cu toate acestea, declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte trebuie sa respecte forma ceruta de H.G. nr. 217/2020, dupa cum urmeaza:


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERESubsemnatul/Subsemnata, ............................................., cu domiciliul in ...................................................................., legitimat/legitimata cu ....... seria ........ nr. ..............., CNP .................., avand calitatea de angajat la ................................., in functia de ............................., parinte/persoana asimilata parintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:


1.numele si prenumele .........................................................., in varsta de ....... ani;


2.numele si prenumele .........................................................., in varsta de ....... ani;


3.numele si/prenumele .........................................................., in varsta de ....... ani,


cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca in perioada ................... nu beneficiez de zile libere acordate in baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca nu ma aflu in concediu de odihna sau concediu fara plata .


Data


..................


Semnatura


...............................


Indemnizatiile acordate in baza Legii nr. 19/2020


Toate persoanele care indeplinesc conditiile solicitate au dreptul la zile libere platite, pe toata perioada in care autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant, cu excluderea, asa cum am precizat anterior, a perioadelor vacantelor scolare, in ipoteza in care se suprapun cu acestea.


In temeiul art. 3 alin. (1) din aceeasi lege, in acord cu prevederile art. 2 din H.G. 217/2020, pentru fiecare zi libera angajatorul acorda o indemnizatie care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat .


Conform O.U.G. nr. 32/2020, indemnizatia mai sus mentionata este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca, in conditiile prevazute de Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste impozite si contributii se suporta de catre angajator in conditiile prevazute, de asemenea, de Codul Fiscal.


Cu toate acestea, conform dispozitiilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pe perioada starii de urgenta, prevederile Legii nr. 19/2020 nu se aplica in cazul angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice (si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz), nu se aplica posibilitatea de a beneficia de zile libere platite.


In schimb, acestia au dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada starii de urgenta in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de aceasta majorare sau de zile libere platite in baza aceleiasi legi.


Pentru categoriile de personal mai sus enumerate, majorarea se suporta din bugetele din care se suporta drepturile salariale de baza, potrivit modificarilor aduse legii de catre O.U.G. nr. 32/2020.


De asemenea, prin exceptie, pentru personalul din unitatile sanitare publice majorarea se suporta prin transferuri din bugetul Fondului national unic de sanatate, de la titlul VI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice.


Cu titlu de particularitate:


- pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice (incluzand in aceasta categorie Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea/coordonarea acestora);


- pentru personalul institutiilor publice locale (incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora);


Majorarea prevazuta nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute de Legea nr. 153/2017 in ceea ce priveste suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor si a altor drepturi, care nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare, dupa caz.


Numarul zilelor ce pot fi acordate conform Legii nr. 19/2020


Numarul de zile libere acordate, respectiv numarul de zile lucratoare pentru care se acorda majorarea anterior mentionata, se stabileste de catre Guvern, prin hotarare, pentru fiecare situatie in parte .


In contextul actual, determinat de raspandirea COVID-19, acordarea unor zile libere pentru supravegherea copiilor se poate solicita incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a H.G. nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020, si anume, incepand cu data de 21 martie 2020, si pana la momentul incetarii starii de urgenta.


Totodata, potrivit dispozitiilor H.G. nr. 217/2020, coroborate cu cele ale Decretului nr. 195/2020, numarul zilelor libere este determinat de zilele lucratoare existente pana la incetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia zilelor lucratoare din perioada vacantelor scolare. Spre exemplu, vacanta oferita scolarilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale pentru perioada 04.04.2020-21.04.2020 nu va fi luata in considerare la oferirea zilelor libere pentru parinti, chiar daca starea de urgenta va fi pastrata pe toata durata acesteia.Citeşte mai multe despre:    Somajul tehnic    Somajul tehnic carantina    Somajul tehnic coronavirus    Reducerea normei de lucru    Munca la domiciliu    suspendare cim carantina    suspendare cim forta majora    suspendare contract de munca carantina    suspendare contract de munca forta majora    concediere 2020    concedeire    desfiintare post    desfiintare post 2020    reintegrare    reintegrare pe post    reintegrare efectiva    reintegrare reala    organigrama    desfiintare posturi 2020    organigrama    codul muncii    codul muncii 2020    Munca la domiciliu    telemunca    telesalariat    codul muncii    echipamente de tehnologia informatiei si comunicatiilor    munca la domiciliul propriu    act aditional munca la domiciliul propriu    tipologia telemuncii    salariat in regim de telemunca    munca la domiciul coronavirus    telemunca coronavirus    Legea 81/2018    munca la domiciliu si telemunca    prestarea activitatii in regim de telemunca    Ordonanta militara 3/2020    Ordonanta militara 2/2020    Decretul 195/2020    OUG 32/2020    OUG 30/2020    OUG 33/2020    OUG 37/2020    Ordonanta militara 6/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP (V) � Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017