Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

  Publicat: 09 Sep 2020       9699 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar


Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Eliberare de raspundere a unei persoane care nu-si executa obligatiile legale sau contractuale din cauze straine culpei sale (forta majora, culpa creditorului etc.).
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate:
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

j) sa respecte dispozitiile prevazute de lege, reglementarile specifice activitatii feroviare, contractul colectiv de munca, contractul individual de munca si regulamentul intern;

k) in situatii de calamitati, catastrofe ori alte asemenea evenimente, sa se prezinte neconditionat la locul de munca la solicitarea sefului ierarhic;

l) sa apere autoritatea, interesele si patrimoniul unitatilor cu specific feroviar;

m) sa participe la programele de formare profesionala si de specialitate organizate de angajator;

n) sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca;

o) sa il instiinteze de indata pe seful ierarhic despre existenta unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri in activitatea de la locul de munca, de natura sa aduca prejudicii sau sa afecteze siguranta circulatiei feroviare si sa propuna masuri pentru prevenirea unor asemenea situatii.

Art. 15. -

Personalul feroviar trebuie sa cunoasca si sa aplice legile, regulamentele, instructiunile si ordinele referitoare la serviciul pe care il indeplineste, conformandu-se acestora. Aceste reglementari sunt puse la dispozitia personalului feroviar prin grija angajatorului, iar invocarea necunoasterii lor nu constituie motiv de exonerare de raspundere .

Art. 16. -

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul feroviar manifesta o conduita civilizata, are o atitudine demna si raspunde cererilor adresate acestuia in conformitate cu legile, regulamentele si instructiunile de serviciu, fara partinire.

(2) Personalului feroviar ii este interzis sa pretinda sau sa primeasca bunuri sau alte foloase ori avantaje, de orice natura .

CAPITOLUL V

Salarizarea personalului feroviar

Art. 17. -

(1) Personalul feroviar beneficiaza, pentru munca prestata, de un salariu lunar corespunzator functiei, meseriei si clasei in care este incadrat.

(2) Salariul lunar este confidential si este compus din salariul de baza si o parte variabila constituita din indemnizatii, sporuri, premii, prime, bonusuri, alte adaosuri si drepturi salariale suplimentare, stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca sau regulamentul intern.

(3) Salariul lunar reprezinta un element esential al contractului individual de munca si este stabilit cu respectarea prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca .

Art. 18. -

(1) Salariul de baza in unitatile feroviare se calculeaza pornind de la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, majorat cu coeficienti minimi de ierarhizare, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Functia si gradul profesional Coeficient minim de ierarhizare

Muncitori:

1. Necalificati 1,00

2. Calificati 1,50

Personal administrativ si de specialitate incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:

3. Scoala profesionala 1,40

4. Studiile liceale 1,40

5. Studiile liceale + curs de calificare 1,45

6. Scoala postliceala 1,50

7. Scoala de maistri 1,60

8. Studiile superioare de scurta durata 1,80

Personal cu studii superioare:

9. Studiile superioare de lunga durata 2,20

(2) Personalul feroviar care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de majorarea coeficientului prevazut la alin. (1) cu 0,5 daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul.

(3) Salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) si (2) nu cuprinde sporuri, indemnizatii si/sau alte adaosuri .

Art. 19. -

Salariatii au calitatea de creditori privilegiati in cazul lichidarii unitatii.

CAPITOLUL VI

Recompense si distinctii

Art. 20. -

(1) Angajatii feroviari chemati sa desfasoare activitati in afara orelor de program sunt recompensati, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca .

(2) Activitatile prevazute la alin. (1) pot fi:

a) preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor naturale sau a altor cazuri de forta majora, precum si in situatii care pericliteaza sanatatea sau viata altor persoane;

b) inlaturarea efectelor unor situatii neprevazute care ar dauna continuarii sau bunei functionari a transporturilor feroviare sau cu metroul;

c) efectuarea reparatiilor la linii, lucrari de arta, instalatii si dispozitive din dotare, daca defectiunea provoaca intreruperea sau impiedica desfasurarea normala a activitatii feroviare sau cu metroul.

Art. 21. -

(1) Personalul feroviar cu rezultate exceptionale in activitatea profesionala poate fi recompensat de catre angajator prin ordine, medalii si recompense banesti.

(2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului feroviar sunt:

a) Ordinul Anghel Saligny;

b) Medalia de onoare Meritul feroviar.

(3) Sunt considerate rezultate exceptionale:

Afişează Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    personal feroviar    Incetarea raporturilor de munca si pensionarea personalului feroviar    Procedura contestarii sanctiunilor disciplinare    Drepturi si obligatii ale unitatii cu specific feroviar    Salarizarea personalului feroviar    Drepturile personalului feroviar    Obligatiile personalului feroviar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.