Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

  Publicat: 19 Mar 2009       58105 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992

Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.

(1) Este interzisa orice masura care nu se bazeaza pe considerente de ordin prudential si care stabileste un acces privilegiat la institutiile financiare pentru institutiile sau organele comunitare, pentru administratiile centrale, autoritatile regionale sau locale, pentru celelalte autoritati publice sau alte organisme ori intreprinderi publice din statele membre.

(2) Pana la l ianuarie 1994, Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c, stabileste definitiile in vederea aplicarii interdictiei prevazute la alineatul (l).

Articolul 104b

(1) Comunitatea nu raspunde pentru angajamentele administratiilor centrale, ale autoritatilor regionale sau locale, ale celorlalte autoritati publice sau ale altor organisme ori intreprinderi publice ale unui stat membru, si nici nu poate prelua aceste angajamente, fara a aduce atingere garantiilor financiare reciproce pentru realizarea in comun a unui proiect specific. Un stat membru nu raspunde pentru angajamentele administratiilor centrale, ale autoritatilor regionale sau locale, ale celorlalte autoritati publice sau ale altor organisme ori intreprinderi publice ale unui alt stat membru, si nici nu poate prelua aceste angajamente, fara a aduce atingere garantiilor financiare reciproce pentru realizarea in comun a unui anumit proiect.

(2) Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c, poate preciza, daca este cazul, definitiile pentru aplicarea interdictiilor prevazute la articolul 104 si de prezentul articol .

Articolul 104c

(1) Statele membre evita deficitele publice excesive.

(2) Pentru a identifica erorile evidente, Comisia supravegheaza evolutia situatiei bugetare si nivelul datoriei publice in statele membre. Comisia examineaza in special daca a fost respectata disciplina bugetara, intemeindu-se in acest sens pe urmatoarele doua criterii:

(a) In cazul in care raportul dintre deficitul public planificat sau realizat si produsul intern brut depaseste o valoare de referinta, cu exceptia situatiei in care:

- raportul a fost diminuat in mod considerabil si constant si atinge un nivel apropiat de valoarea de referinta;

- depasirea valorii de referinta a fost doar exceptionala si temporara si respectivul raport ramane apropiat de valoarea de referinta;

(b) in cazul in care raportul dintre datoria publica si produsul intern brut depaseste o valoare de referinta, cu exceptia situatiei in care acest raport scade suficient si se apropie de valoarea de referinta intr-un ritm satisfacator.

Valorile de referinta sunt precizate in Protocolul privind procedura aplicabila in cazul deficitelor excesive, care este anexat la prezentul tratat.

(3) In cazul in care un stat membru nu satisface exigentele acestor criterii sau ale unuia dintre ele, Comisia elaboreaza un raport . Raportul Comisiei examineaza in egala masura daca deficitul public depaseste cheltuielile publice de investitii si tine seama de toti ceilalti factori incidenti, inclusiv de pozitia economica si bugetara pe termen mediu a statului membru.

Comisia poate de asemenea sa elaboreze un raport in cazul in care, desi exigentele care decurg din aceste criterii au fost respectate, apreciaza ca exista riscul unui deficit excesiv intr-un stat membru.

(4) Comitetul mentionat la articolul 109c avizeaza raportul Comisiei.

(5) In cazul in care Comisia considera ca exista un deficit excesiv intr-un stat membru sau ca exista riscul de a se produce un astfel de deficit, transmite un aviz Consiliului.

(6) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei si tinand seama de eventualele observatii ale statului membru vizat, decide, dupa o evaluare globala, daca exista sau nu un deficit excesiv.

(7) In cazul in care, in conformitate cu alineatul (6), decide ca exista un deficit excesiv, Consiliul adreseaza recomandari statului membru respectiv pentru ca acesta sa puna capat situatiei intr-un anumit termen. Sub rezerva dispozitiilor alineatului (8), aceste recomandari nu sunt facute publice.

(8) In cazul in care constata ca nici o actiune urmata de efecte nu a fost intreprinsa in termenul dat, ca raspuns la recomandarile sale, Consiliul poate face publice aceste recomandari.

(9) In cazul in care un stat membru persista in a nu da curs recomandarilor Consiliului, acesta poate hotari sa someze statul membru sa ia, intr-un termen stabilit, masuri de reducere a deficitului, reducere considerata necesara pentru remedierea situatiei.

Intr-un asemenea caz, Consiliul poate cere statului membru respectiv sa prezinte rapoarte dupa un calendar precis, pentru a putea examina eforturile de ajustare acceptate de acest stat membru.

(10) Dreptul la actiune prevazut la articolele 169 si 170 nu poate fi exercitat in cadrul alineatelor (1) - (9) ale prezentului articol .

(11) Atat timp cat un stat membru nu se conformeaza unei decizii luate in temeiul alineatului (9), Consiliul poate decide sa aplice sau, daca este cazul, sa intensifice una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

- sa solicite statului membru in cauza ca, inainte de a emite obligatiuni si titluri, sa publice informatii suplimentare care urmeaza sa fie precizate de Consiliu;

- sa invite Banca Europeana de Investitii sa-si revizuiasca politica de imprumuturi fata de statul membru respectiv;

- sa solicite statului membru respectiv sa constituie, pe langa Comunitate, un depozit fara dobanda, de un nivel corespunzator, pana cand, din punctul de vedere al Consiliului, deficitul excesiv va fi corectat;

- sa aplice amenzi intr-un cuantum corespunzator.

Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European cu privire la deciziile luate.

(12) Consiliul abroga, in tot sau in parte, deciziile sale mentionate la alineatele (6) - (9) si (11) in masura in care, din punctul de vedere al Consiliului, deficitul excesiv in statul membru respectiv a fost corectat. In cazul in care, anterior, Consiliul a facut publice recomandarile sale, acesta declara public, din momentul abrogarii deciziei mentionate la alineatul (8), ca in acel stat membru nu mai exista deficit excesiv.

(13) In cazul in care adopta deciziile mentionate la alineatele (7) - (9), (11) si (12), Consiliul hotaraste, la recomandarea Comisiei, cu o majoritate de doua treimi din voturile membrilor sai, ponderate in conformitate cu articolul 148 alineatul (2), voturile reprezentantului statului membru respectiv nefiind luate in considerare.

(14) Dispozitiile complementare privind aplicarea procedurii descrise in prezentul articol sunt cuprinse in Protocolul privind procedura aplicabila in cazul deficitelor excesive, anexat la prezentul tratat.

Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a BCE, adopta dispozitiile corespunzatoare care vor inlocui protocolul respectiv.

Sub rezerva celorlalte dispozitii ale prezentului alineat, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, stabileste, pana la l ianuarie 1994, normele si definitiile pentru aplicarea dispozitiilor protocolului respectiv.

CAPITOLUL 2

POLITICA MONETARA

Articolul 105

(1) Obiectivul principal al SEBC este mentinerea stabilitatii preturilor. Fara a aduce atingere obiectivului care vizeaza stabilitatea preturilor, SEBC sustine politicile economice generale din Comunitate pentru a contribui la realizarea obiectivelor Comunitatii, asa cum sunt ele definite la articolul 2. SEBC actioneaza in conformitate cu principiul unei economii de piata deschise in care concurenta este libera, favorizand alocarea eficienta a resurselor si respectand principiile stabilite la articolul 3a.

(2) Sarcinile fundamentale ale SEBC constau in:

- definirea si aplicarea politicii monetare a Comunitatii;

- desfasurarea operatiunilor de schimb in conformitate cu articolul 109;

- detinerea si administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre ;

- promovarea bunei functionari a sistemelor de plati.

(3) A treia liniuta a alineatului (2) se aplica fara a aduce atingere detinerii si administrarii fondurilor de rulment in valuta de catre guvernele statelor membre.

(4) BCE este consultata:

Afişează Tratatul privind Uniunea Europeana (1992) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice