Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

  Publicat: 19 Mar 2009       62172 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992

Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In cadrul POR, desemneaza Agentia pentru Dezvoltare Regionala, institutie care, prin delegare de atributii de la AM implementeaza axele prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013. Fiecare Program Operational este implementat de catre organisme intermediare.Abrevieri: OI
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Prin intermediul acordurilor bilaterale in domeniul circulatiei fortei de munca se realizeaza accesul controlat de organisme si protejat al lucratorilor romani pe piata fortei de munca a celuilat stat.
Inainte de deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana , Comisia evalueaza legislatia fiecarui stat candidat, pentru a stabili un program de lucru si pentru a defini pozitiile de negociere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

- in privinta oricarui act comunitar propus in domeniile care sunt de competenta sa;

- de autoritatile nationale, in privinta oricarui proiect de reglementare in domeniile care sunt de competenta sa, dar in limitele si in conditiile stabilite de Consiliu, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 106 alineatul (6).

In domeniile care sunt de competenta sa, BCE poate prezenta avize institutiilor sau organelor comunitare corespunzatoare sau autoritatilor nationale.

(5) SEBC contribuie la buna desfasurare a politicilor promovate de autoritatile competente in ceea ce priveste controlul prudential al institutiilor de credit si stabilitatea sistemului financiar.

(6) Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, dupa consultarea BCE si cu avizul conform al Parlamentului European, poate incredinta BCE misiuni specifice legate de politicile in materie de control prudential al institutiilor de credit si al altor institutii financiare, cu exceptia intreprinderilor de asigurari.

Articolul 105a

(1) BCE este singura imputernicita sa autorizeze emisiunea de bancnote in Comunitate . BCE si bancile centrale nationale pot emite asemenea bilete. Bancnotele emise de BCE si de bancile centrale nationale sunt singurele care circula legal in interiorul Comunitatii.

(2) Statele membre pot emite monede metalice, sub rezerva aprobarii de BCE a volumului emisiunii. Consiliul, hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 189c si dupa consultarea BCE, poate adopta masuri pentru armonizarea valorilor unitare si a specificatiilor tehnice ale tuturor monedelor metalice destinate circulatiei, in masura in care acest lucru este necesar pentru asigurarea bunei lor circulatii in interiorul Comunitatii.

Articolul 106

(1) SEBC este compus din BCE si din bancile centrale nationale.

(2) BCE are personalitate juridica.

(3) SEBC este condus de organele de decizie ale BCE, care sunt: Consiliul Guvernatorilor si Comitetul Director.

(4) Statutul SEBC este definit intr-un protocol anexat la prezentul tratat.

(5) Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33. l litera (a) si 36 din Statutul SEBC pot fi modificate de Consiliu, hotarand fie cu majoritate calificata la recomandarea BCE si dupa consultarea Comisiei, fie in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE. In ambele cazuri este necesar avizul conform al Parlamentului European.

(6) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, fie la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a BCE, fie la recomandarea BCE si dupa consultarea Parlamentului European si a Comisiei, adopta dispozitiile prevazute la articolele 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 si 34.3 din Statutul SEBC.

Articolul 107

In exercitarea competentelor si in indeplinirea misiunilor si indatoririlor care le-au fost conferite prin prezentul tratat si prin Statutul SEBC, nici BCE, nici vreo banca centrala nationala si nici vreun membru oarecare al organelor lor de decizie nu poate solicita sau accepta instructiuni din partea institutiilor sau organelor comunitare, a guvernelor statelor membre sau a oricarui alt organism . Institutiile si organele comunitare, precum si guvernele statelor membre se angajeaza sa respecte acest principiu si sa nu incerce sa influenteze membrii organelor de decizie ale BCE sau ale bancilor centrale nationale in indeplinirea misiunii lor.

Articolul 108

Fiecare stat membru asigura, cel mai tarziu la data instituirii SEBC, compatibilitatea legislatiei sale interne, inclusiv a statutului bancii sale centrale nationale, cu prezentul tratat si cu Statutul SEBC.

Articolul 108a

(1) Pentru indeplinirea misiunilor care au fost incredintate SEBC, BCE, in conformitate cu prezentul tratat si cu conditiile stabilite in Statutul SEBC:

- adopta regulamente in masura necesara indeplinirii misiunilor definite la articolul 3.1 prima liniuta, la articolele 19.1, 22 sau 25.2 din Statutul SEBC, precum si in cazurile prevazute de actele Consiliului mentionate la articolul 106 alineatul (6);

- ia deciziile necesare indeplinirii misiunilor incredintate SEBC in conformitate cu prezentul tratat si cu Statutul SEBC;

- emite recomandari si avize.

(2) Regulamentul are aplicabilitate generala. Toate dispozitiile acestuia sunt obligatorii si se aplica direct pe teritoriul tuturor statelor membre.

Recomandarile si avizele nu sunt obligatorii.

Toate dispozitiile deciziei sunt obligatorii pentru destinatarii pe care ii desemneaza.

Articolele 190, 191 si 192 se aplica regulamentelor si deciziilor adoptate de BCE.

BCE poate hotari publicarea deciziilor, recomandarilor si avizelor sale.

(3) In limitele si in conditiile stabilite de Consiliu, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 106 alineatul (6), BCE este abilitata sa aplice intreprinderilor amenzi si sanctiuni cu titlu cominatoriu in cazul nerespectarii regulamentelor si deciziilor sale.

Articolul 109

(1) Prin derogare de la articolul 228, Consiliul, hotarand in unanimitate la recomandarea BCE sau a Comisiei, dupa consultarea BCE in vederea ajungerii la un consens compatibil cu obiectivul stabilitatii preturilor si dupa consultarea Parlamentului European, in conformitate cu procedura stabilita la alineatul (3) pentru aranjamentele prevazute de acesta, poate incheia acorduri formale privind sistemul ratelor de schimb pentru ECU in raport cu monedele necomunitare. Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea BCE sau a Comisiei si dupa consultarea BCE in vederea ajungerii la un consens compatibil cu obiectivul stabilitatii preturilor, poate adopta, modifica sau renunta la cursurile centrale ale ECU in sistemul cursurilor de schimb. Presedintele Consiliului informeaza Parlamentul European cu privire la adoptarea, modificarea sau renuntarea la cursurile centrale ale ECU.

(2) In lipsa unui sistem al ratei de schimb in raport cu una sau mai multe monede necomunitare in intelesul alineatului (1), Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, fie la recomandarea Comisiei si dupa consultarea BCE, fie la recomandarea BCE, poate formula orientarile generale ale politicii de schimb in raport cu aceste monede. Aceste orientari generale nu aduc atingere obiectivului prinA­cipal al SEBC, si anume mentinerea stabilitatii preturilor.

(3) Prin derogare de la articolul 228, in cazul in care acordurile asupra unor probleme privind regimul monetar sau de schimb trebuie sa faca obiectul negocierilor intre Comunitate si unul sau mai multe state sau organizatii internationale, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei si dupa consultarea BCE, decide asupra formulelor de negociere si incheiere a acestor acorduri . Aceste formule trebuie sa asigure Comunitatii exprimarea unei pozitii unice. Comisia este asociata pe deplin la negocieri .

Acordurile incheiate in temeiul prezentului alineat sunt obligatorii pentru institutiile Comunitatii, pentru BCE si pentru statele membre.

(4) Sub rezerva alineatului (1), Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea BCE, decide pozitia ocupata de Comunitate la nivel international in ce priveste chestiunile de interes deosebit pentru uniunea economica si monetara, si, hotarand in unanimitate, decide asupra reprezentarii sale, cu respectarea repartizarii competentelor prevazuta la articolele 103 si 105.

(5) Fara a aduce atingere competentelor si acordurilor comunitare in domeniul uniunii economice si monetare, statele membre pot negocia in cadrul organismelor internationale si pot incheia acorduri internationale.

CAPITOLUL 3

DISPOZITII INSTITUTIONALE

Articolul 109a

(1) Consiliul Guvernatorilor BCE este constituit din membrii Comitetului Director al BCE si din guvernatorii bancilor centrale nationale.

(2) (a) Comitetul Director este constituit din presedinte, un vicepresedinte si alti patru membri .

(b) Presedintele, vicepresedintele si ceilalti membri ai Comitetului Director sunt numiti de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul sefilor de stat sau de guvern, la recomandarea Consiliului si dupa consultarea Parlamentului European si a Consiliului Guvernatorilor BCE, dintre persoane a caror autoritate si experienta profesionala in domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.

Afişează Tratatul privind Uniunea Europeana (1992) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice