Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

  Publicat: 19 Mar 2009       62184 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Tratatul privind Uniunea Europeana (1992)

Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992

(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, Ón forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(Balance of payments) Sistem de inregistrare a tuturor tranzactiilor economice ale unei tari cu restul lumii intr-o anumita perioada.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
(Balance of payments) Sistem de inregistrare a tuturor tranzactiilor economice ale unei tari cu restul lumii intr-o anumita perioada.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Convergente) Tendinta pretului unui contract futures pe o marfa de a se apropia de pretul la care marfa respectiva se tranzactioneaza pe piata cash.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Preturile produselor si serviciilor care se realizeaza sau se presteaza in tara, in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special,

- supervizeaza functionarea Sistemului Monetar European;

- efectueaza consultari privind problemele care sunt de competenta bancilor centrale nationale si care aduc atingere stabilitatii institutiilor si pietelor financiare;

- preia functiile asumate pana atunci de Fondul European de Cooperare Monetara, care se desfiinteaza; procedura de desfiintare se stabileste in Statutul IME;

- faciliteaza utilizarea ECU si ii supravegheaza dezvoltarea, inclusiv buna functionare a sistemului de compensatii in ECU.

(3) In vederea pregatirii celei de-a treia etape, IME:

- pregateste instrumentele si procedurile necesare aplicarii politicii monetare unice in cursul celei de-a treia etape;

- incurajeaza, in cazul in care este necesar, armonizarea regulilor si practicilor privind colectarea datelor, elaborarea si difuzarea statisticilor in domeniul care este de competenta sa;

- elaboreaza regulile operatiunilor care trebuie intreprinse de bancile centrale nationale in cadrul SEBC;

- incurajeaza eficacitatea platilor transfrontaliere;

- supervizeaza pregatirea tehnica a biletelor de banca in ECU.

Pana la 31 decembrie 1996 cel tarziu, IME precizeaza cadrul reglementar, organizatoric si logistic de care SEBC are nevoie pentru a-si indeplini sarcinile in a treia etapa. La data instituirii sale, acest cadru este prezentat BCE, care decide in aceasta privinta.

(4) Hotarand cu majoritate de doua treimi din membrii Consiliului sau, IME poate:

- sa formuleze avize sau recomandari privind orientarea generala a politicii monetare si a politicii de schimb, precum si masurile aferente acestora luate in fiecare stat membru;

- sa prezinte guvernelor si Consiliului avize sau recomandari privind politicile susceptibile sa afecteze situatia monetara interna sau externa in Comunitate si, in special, functionarea Sistemului Monetar European;

- sa adreseze recomandari autoritatilor monetare din statele membre privind realizarea politicii lor monetare.

(5) IME poate decide in unanimitate sa faca publice avizele si recomandarile sale.

(6) IME este consultat de Consiliu in legatura cu orice act comunitar propus in domeniul care este de competenta sa.

In limitele si in conditiile stabilite de Consiliu, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a IME, acesta din urma este consultat de autoritatile statelor membre in legatura cu orice proiect de reglementare in domeniul care este de competenta sa.

(7) Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a IME, poate incredinta IME alte sarcini pentru pregatirea celei de-a treia etape.

(8) In cazurile in care prezentul tratat confera BCE un rol consultativ, pana la infiintarea BCE referirile la aceasta sunt considerate ca referiri la IME.

In cazurile in care prezentul tratat confera IME un rol consultativ, pana la 1 ianuarie 1994, referirile la IME sunt considerate ca referiri la Comitetul Guvernatorilor.

(9) In cursul celei de-a doua etape, se considera ca termenul "BCE" din articolele 173, 175, 176, 177, 180 si 215 se refera la IME.

Articolul 109g

Compozitia valutara a cosului ECU ramane neschimbata.

Inca de la inceputul celei de-a treia etape, valoarea ECU se stabileste in mod irevocabil, in conformitate cu articolul 109l alineatul (4).

Articolul 109h

(1) In caz de dificultati sau de amenintare grava cu dificultati in balanta de plati a unui stat membru, provenind fie dintr-un dezechilibru global al balantei, fie din natura devizelor de care acesta dispune, si susceptibile in special sa compromita functionarea pietei comune sau realizarea progresiva a politicii comerciale comune, Comisia examineaza fara intarziere situatia acestui stat, precum si actiunea pe care a intreprins-o sau pe care o poate intreprinde in conformitate cu dispozitiile prezentului tratat, utilizand toate mijloacele de care dispune. Comisia recomanda statului in cauza masurile pe care sa le adopte.

In cazul in care actiunea intreprinsa de un stat membru si masurile sugerate de Comisie nu par suficiente pentru a aplana dificultatile sau amenintarile cu dificultati, Comisia recomanda Consiliului, dupa consultarea Comitetului mentionat la articolul 109c, asistenta reciproca si metodele corespunzatoare.

Comisia informeaza periodic Consiliul in legatura cu situatia respectiva si cu evolutia acesteia.

(2) Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, acorda asistenta reciproca; acesta adopta directivele sau deciziile care stabilesc conditiile si normele de aplicare. Asistenta reciproca poate avea, in special, forma:

(a) unei actiuni concertate pe langa alte organizatii internationale carora li se pot adresa statele membre;

(b) unor masuri necesare pentru a evita devierile traficului comercial in cazul in care tara in dificultate mentine sau restabileste restrictii cantitative fata de tarile terte;

(c) acordarii de credite limitate din partea altor state membre, sub rezerva consimtamantului acestora.

(3) In cazul in care Consiliul nu a acordat asistenta reciproca recomandata de Comisie sau in care asistenta reciproca acordata si masurile luate sunt insuficiente, Comisia autorizeaza statul in dificultate sa ia masurile de salvgardare pentru care defineste conditiile si normele de aplicare.

Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, poate revoca aceasta autorizare si modifica aceste conditii si norme de aplicare.

(4) Sub rezerva dispozitiilor articolului 109k alineatul (6), prezentul articol nu se mai aplica de la inceputul celei de-a treia etape.

Articolul 109i

(1) In cazul aparitiei unei crize neprevazute in balanta de plati si daca o decizie in intelesul articolului 109h alineatul (2) nu se ia de indata, statul membru respectiv poate lua, cu titlu provizoriu, masurile de salvgardare necesare. Aceste masuri trebuie sa provoace cat mai putine perturbari in functionarea pietei comune si sa nu depaseasca limita absolut necesara pentru remedierea dificultatilor neprevazute care au aparut.

(2) Comisia si celelalte state membre trebuie sa fie informate cu privire la aceste masuri de salvgardare cel tarziu la data la care acestea intra in vigoare. Comisia poate recomanda Consiliului asistenta reciproca, in conformitate cu articolul 109h.

(3) Pe baza avizului Comisiei si dupa consultarea Comitetului mentionat la articolul 109c, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, poate decide ca statul respectiv este obligat sa modifice, sa suspende sau sa suprime masurile de salvgardare mentionate mai sus.

(4) Sub rezerva dispozitiilor articolului 109k alineatul (6), prezentul articol nu se mai aplica de la inceputul celei de-a treia etape.

Articolul 109j

(1) Comisia si IME prezinta Consiliului un raport privind progresele efectuate de statele membre in indeplinirea obligatiilor care le revin pentru realizarea uniunii economice si monetare. Aceste rapoarte examineaza in special daca legislatia interna a fiecarui stat membru, inclusiv statutul bancii centrale nationale, este compatibila cu articolele 107 si 108 din prezentul tratat si cu Statutul SEBC. Rapoartele examineaza, de asemenea, daca a fost realizat un grad inalt de convergenta durabila, analizand in ce masura fiecare stat membru a indeplinit urmatoarele criterii:

- realizarea unui grad inalt de stabilitate a preturilor; acesta rezulta dintr-o rata a inflatiei apropiata de cea a cel mult trei state membre care au cele mai bune rezultate in materie de stabilitate a preturilor;

- caracterul solid al finantelor publice; acesta rezulta dintr-o situatie bugetara care nu cunoaste un deficit public excesiv in intelesul articolului 104c alineatul (6);

- respectarea limitelor normale de fluctuatie prevazute de mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European, timp de cel putin doi ani, fara devalorizarea monedei in raport cu cea a altui stat membru;

- caracterul durabil al convergentei atinse de statul membru si al participarii sale la mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European, care se reflecta in nivelul ratelor dobanzilor pe termen lung.

Cele patru criterii prevazute de prezentul alineat si perioadele corespunzatoare pe durata carora fiecare dintre acestea trebuie sa fie respectat sunt precizate intr-un protocol anexat la prezentul tratat. Rapoartele Comisiei si ale IME iau de asemenea in considerare dezvoltarea ECU, rezultatele integrarii pietelor, situatia si evolutia balantelor de plati curente, precum si o examinare a evolutiei costurilor salariale unitare si al altor indici de preturi .

(2) Pe baza acestor rapoarte, Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la recomandarea Comisiei, evalueaza:

- pentru fiecare stat membru, daca indeplineste conditiile necesare pentru adoptarea unei monede unice;

Afişează Tratatul privind Uniunea Europeana (1992) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice