Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 25 May 2022       8426 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lege nr. 140 din 17 mai 2022
privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 500 din 20 mai 2022

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.

(1) Cel care in temeiul legii, al unui contract ori al unei hotarari judecatoresti este obligat sa supravegheze un minor sau o persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala raspunde de prejudiciul cauzat altuia de catre aceste din urma persoane .

68. Articolul 1.925 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1.925

Cazuri generale

Pierderea calitatii de asociat are loc prin cesiunea partilor in societate, executarea silita a acestora, moartea, incetarea personalitatii juridice, falimentul, instituirea tutelei speciale, retragerea si excluderea din societate . In cazul instituirii consilierii judiciare, instanta apreciaza si cu privire la mentinerea sau incetarea calitatii de asociat.

69. La articolul 1.938, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) moartea uneia dintre persoanele fizice asociate sau instituirea tutelei speciale cu privire la aceasta;

70. Articolul 2.009 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 2.009

Notiune

(1) Mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant.

(2) Mandatul poate avea ca obiect si incheierea actelor destinate sa asigure, in cazul survenirii incapacitatii mandantului de a se ingriji de persoana sa ori de a-si administra bunurile, ocrotirea persoanei mandantului, administrarea, in tot sau in parte, a bunurilor sale si, in general, bunastarea sa morala si materiala.

71. La articolul 2.016, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Pentru a incheia acte de instrainare sau grevare, tranzactii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta actiuni in justitie, precum si pentru a incheia orice alte acte de dispozitie, mandatarul trebuie sa fie imputernicit in mod expres, cu exceptia cazului in care prin mandatul de ocrotire mandatarul a fost imputernicit expres cu administrarea deplina a bunurilor mandantului.

72. La cartea a V-a titlul IX capitolul IX sectiunea a 2-a, dupa articolul 2.029 se introduce un nou paragraf, A§ 3^1, cuprinzand articolele 2.029^1-2.029^10, cu urmatorul cuprins:

A§ 3^1. Dispozitii privind mandatul de ocrotire

Articolul 2.029^1

Notiune. Forma . Incuviintare de catre instanta

(1) Mandatul de ocrotire este cel dat de o persoana cu capacitate de exercitiu deplina pentru situatia in care nu ar mai putea sa se ingrijeasca de persoana sa ori sa isi administreze bunurile. Mandatul de ocrotire poate fi dat si de majorul care beneficiaza de consiliere judiciara, cu incuviintarea ocrotitorului legal si cu autorizarea instantei de tutela.

(2) Persoana aflata in unul dintre cazurile prevazute la art. 113 nu poate avea calitatea de mandatar.

(3) Mandatul de ocrotire se incheie prin inscris autentic notarial.

(4) Executarea mandatului este conditionata de survenirea deteriorarii facultatilor mintale ale mandantului, constatata ca urmare a intocmirii unor rapoarte de evaluare medicala si psihologica, si de incuviintarea acestuia de catre instanta de tutela, la cererea mandatarului desemnat in contract .

(5) Instanta de tutela poate, cu ocazia incuviintarii mandatului, pentru a evita prejudicierea grava a mandantului, sa ia orice masura necesara pentru ocrotirea persoanei mandantului, reprezentarea acestuia in exercitarea drepturilor si libertatilor sale civile sau administrarea bunurilor lui.

(6) Actul prin care mandantul a incredintat deja altei persoane administrarea bunurilor sale continua sa produca efecte, cu exceptia cazului in care acesta este revocat de catre instanta de tutela, pentru motive intemeiate.

Articolul 2.029^2

Cuprinsul mandatului

(1) Mandatul poate cuprinde dorintele exprimate de mandant cu privire la ingrijirea sa si conditiile de viata dupa survenirea incapacitatii.

(2) Mandatul cuprinde persoana desemnata de mandant careia mandatarul trebuie sa ii dea socoteala, precum si frecventa indeplinirii acestei obligatii, care nu poate fi mai mare de 3 ani. Daca mandantul nu a desemnat o asemenea persoana, aceasta este desemnata de instanta de tutela, cu ocazia incuviintarii mandatului.

Articolul 2.029^3

Obligatiile mandatarului

In vederea asigurarii bunastarii morale si materiale a mandantului, orice decizie referitoare la executarea mandatului este luata in interesul mandantului si asigura respectarea demnitatii, a drepturilor si libertatilor acestuia, a vointei, nevoilor si preferintelor lui, precum si salvgardarea autonomiei sale. Dispozitiile art. 174 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si mandatarului.

Articolul 2.029^4

Aplicarea regulilor de la tutela speciala

Atunci cand intinderea mandatului de ocrotire este indoielnica, mandatarul il interpreteaza conform regulilor privitoare la tutela speciala a majorului.

Articolul 2.029^5

Dispunerea unei masuri de ocrotire

(1) Daca mandatul de ocrotire nu asigura pe deplin ingrijirea persoanei mandantului sau administrarea bunurilor sale, instanta de tutela poate dispune, in cursul procedurii de incuviintare a mandatului sau ulterior, o masura de ocrotire care sa il completeze. In acest caz, instanta de tutela il numeste cu prioritate in functia de tutore pe mandatarul din contractul de mandat de ocrotire.

(2) In cazul in care mandatarul nu indeplineste si functia de tutore, acesta continua sa isi indeplineasca mandatul si intocmeste, la cerere si cel putin o data pe an, o dare de seama pe care o prezinta tutorelui mandantului, iar la sfarsitul mandatului ii da socoteala si acestuia.

Articolul 2.029^6

Inventarierea bunurilor mandantului

(1) Daca mandatarul este insarcinat cu administrarea bunurilor mandantului, in termen de 10 zile de la incuviintarea mandatului de catre instanta de tutela, acesta procedeaza la intocmirea inventarului bunurilor mandantului, care va fi transmis, in copie, instantei de tutela si persoanei careia mandatarul trebuie sa ii dea socoteala, desemnata potrivit art. 2.029^2 alin. (2). Dispozitiile art. 820-822 sunt aplicabile, daca partile nu au convenit altfel in contract .

(2) Instanta de tutela sesizata cu o cerere de revocare a mandatului poate solicita mandatarului prezentarea unui inventar actualizat al bunurilor mandantului.

Articolul 2.029^7

Actele incheiate de mandant

(1) Actele juridice incheiate de mandant anterior incuviintarii mandatului de ocrotire pot fi anulate sau obligatiile care decurg din acestea pot fi reduse numai daca la data cand au fost incheiate lipsa discernamantului era notorie sau cunoscuta de cealalta parte .

(2) Actele juridice incheiate de mandant ulterior incuviintarii mandatului si incompatibile cu clauzele acestuia nu pot fi anulate sau obligatiile care decurg din acestea nu pot fi reduse decat daca acesta a suferit un prejudiciu.

Articolul 2.029^8

Executarea obligatiilor mandantului

In lipsa unei stipulatii contrare in contract, mandatarul este autorizat sa execute in beneficiul sau obligatiile mandantului prevazute la art. 2.025-2.027.

Articolul 2.029^9

Afişează Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 140/25.05.2022    Punere sub interdictie    Tutela speciala    Masuri de ocrotire    Codul civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Schizofrenie paranoida. Punere sub interdictie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1228 din data 26.05.2010

Cerere de punere sub interdictie judecatoreasca. Dementa mixta
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3103 din data 05.12.2011Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ocrotirea interzisului judecatoresc (Art. 164 - 177 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro